Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Navigácia

Odhlasovanie zo stravy

Odhlasovanie detí zo stravy je možné na telefónnom čísle

0911 382 023

Časový rozvrh hodín a prestávok

1. hodina – 8,00 – 8,45         prestávka 10 minút

2. hodina – 8,55 – 9,40         prestávka 20 minút

3. hodina – 10,00 – 10,45      prestávka 10 minút

4. hodina -  10,55 – 11,40      prestávka 10 minút

5. hodina -  11,50 – 12,35      prestávka 10 minút

6. hodina – 12,45 – 13,30      prestávka 30 minút

7. hodina -  14,00 – 14,40    

8. hodina -  14,45 – 15,25

              

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017


 

Pomôžme

Vrchnáčiky môžete nosiť do školy každý deň. Teraz zbierame na vozík.

Počet návštev

Počet návštev: 1198323

  Vitajte na stránke našej školy  

 • Už aj vrabce čvirikajú
  že sa brány zatvárajú,
  že už zvonec ide spať
  a deti sa budú hrať.

 • Dňa 28.6. 2017 starosta obce Nedožery-Brezany JUDr. Martin Mokrý  prijal v obradnej sále OcÚ v Nedožeroch-Brezanoch žiakov IX.A  triedy na slávnostnej rozlúčke. Po slávnostnom zápise žiakov do kroniky obce v krátkom kultúrnom programe vystúpili aj žiaci prvého ročníka. 

 • Dňa 27.6. sa uskutočnilo na druhom stupni účelové cvičenie - praktická časť. Po rannom poplachu sa žiaci zhromaždili na školskom dvore a následne sa presunuli na jednotlivé stanovišťa. Súťažili vo vedomostných kvízoch, poskytovali prvú pomoc, hádzali granátom a stavali stany. Veríme, že sa dobre bavili a aj niečo nové naučili.

 • Dňa 26. júna 2017 sa uskutočnili v areáli školy didaktické hry pre žiakov 1. – 4. ročníka. Žiaci si preverili vedomosti a praktické zručnosti v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí ako: civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobytu v prírode a požiarna ochrana. Aktívne sa zapájali do plnenia rôznych úloh, spontánne reagovali a pohotovo odpovedali na otázky.

 • Deti materskej školy sa vo štvrtok 22.06.ocitli na Bojnickom  zámku v ríši štyroch rozprávok: Múdra žena, Soľ nad zlato, Čert a Káča a Popolvár najväčší na svete. Hneď pri vstupe nás privítala pekná princezná, ktorá deťom rozdala obrázkové hodiny času.  Znázorňovali rozprávky a za každú prejdenú rozprávku deti dostali výtlačku na rozprávkové hodiny. Deti si odniesli krásny zážitok z rozprávok aj zo zámku.

 • Školský rok ubehol ako voda a deti z ŠKD ho opäť ukončili záverečnou opekačkou. Spoločne sme sa zahrali a naplnili brušká špekačkami a slaninkou. Na záver boli deti odmenené drobnou sladkosťou.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Fotogaléria