• Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany

    Oznam o neklasifikovaní/nehodnotení niektorých predmetov v čase prerušeného vyučovania a záverečnom hodnotení žiakov

    Na základe Usmernenia MŠVVaŠ  na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany, že v čase prerušeného vyučovania  nie je možné  naplniť ciele niektorých predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované/hodnotené kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.  Po prerokovaní pedagogickou radou  v našej ZŠ nebudú klasifikované/hodnotené nasledovné predmety:

    1. ročník : ANJ, TSV, HUV, VYV, NBV/ETV

    2. ročník : ANJ, TSV, HUV, VYV, NBV/ETV

    3. ročník : INF, TSV, HUV, VYV, PVC,NBV/ ETV

    4. ročník : INF, TSV, HUV, VYV, PVC, NBV/ETV

    5. ročník: ENV, TSV, VYV, NBV/ETV, HUV, THD, INF

    6. – 8. ročník : TSV, VYV, NBV/ETV, HUV, THD, INF

    9. ročník : TSV, VYV, NBV/ETV, THD

    Záverečné hodnotenie ostatných predmetov:

    Slovné hodnotenie:

    1. ročník: SJL, MAT, PVO

    2. ročník: SJL, MAT, PVO

    3. ročník: SJL, MAT, VLA, PDA, ANJ

    4. ročník :SJL, MAT, VLA, PDA, ANJ

    Klasifikované predmety v  5.-9.ročníku:

    MAT 5. – 9.roč., FYZ 6. – 9., BIO 5. – 9.roč., GEG 5. – 9.roč., CHE 7. – 9. roč., OBN 6. – 9. roč.

    SJL 5.-9.roč., ANJ 5.-9. roč., DEJ 5.-9. roč., TOF -6. ročník

    https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf

       Kriteria_hodnotenia_v_mimoriadnej_situacii.docx.pdf

     

    V Nedožeroch –Brezanoch 29.4.2020                                           PhDr. Iveta Valchovníková

                                                                                                                 riaditeľka ZŠ s MŠ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín