• História našej školy

    • Bola jeseň 2. septembra 1968, keď sa po prvýkrát ozvalo školské zvonenie, otvorila sa školská brána a začala sa história novej 14 - triednej Základnej deväťročnej školy v Nedožeroch- Brezanoch . Napriek tomu, že to bol zložitý rok plný nezodpovedaných otázok a nádejí, podarilo sa vtedajšiemu Miestnemu národnému výboru, Odboru školstva a Priemstavu Prievidza dokončiť školu a hlavne odovzdať deťom, ktoré na vyhovujúce podmienky k štúdiu už dlho čakali. Celý areál školy, ku ktorému patrí budova telocvične so školskými dielňami, školská jedáleň a bytovka pre učiteľov, bol daný definitívne do užívania 27. júna 1969 . Je chvályhodné, že sa pri tejto príležitosti pamätalo aj na významného rodáka obce V. B. Nedožerského. Na podnet a pričinením rodoľuba Jozefa Uhliara bola pred budovou školy umiestnená bronzová socha tohto popredného stredovekého učenca. Autorom sochy bol akademický sochár František Gibala.

     V prvom školskom roku 1968/69 navštevovalo školu 462 žiakov v 16 triedach. Nakoľko kapacita nestačila, museli sa dve triedy žiakov vyučovať v starej škole v časti obce Brezany.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0915 714 765 riaditelka.zsmsnb@gmail.com zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Deň jablka
  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ