• ŠKD

    •    ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

     Platbu za ŠKD zatiaľ uskutočňujú iba rodičia žiakov 1. ročníka. Za žiakov 2. - 4. ročníka sa platba zatiaľ nerobí, nakoľko budú preúčtovávané peniaze za ŠKD počas mesiacov, kedy dieťa nenavštevovalo ŠKD v školskom roku 2019/2020 z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej s Koronavírusom (mesiace apríl - jún).

      

                  Pokyny_pre_SKD_2020_2021.pdf

                  Rezim_dna_SKD.pdf

                  Rocny_plan_SKD_2020-2021.pdf

                  Vnutorny_poriadok.pdf

                  Vychovny_program_SKD.pdf

               

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0915 714 765 riaditelka.zsmsnb@gmail.com zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Deň jablka
  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ