• Literárna súťaž - Moja voľba 2017
     • Literárna súťaž - Moja voľba 2017

     • Do deviateho ročníka literárnej súťaže sa zapojilo 12 Klubov so 46 dielami, v ktorých sa mladí stromáci zamýšľali nad klimatickými zmenamy, neúnosným čerpaním prírodných zdrojov, konzumným spôsobom života a nad pokračujúcou devastáciou životného prostredia. V našej škole sa zapojilo 7 žiakov z Klubu Vavrinec. Odmena čaká dve žiačky:

      Martinu Gandelovú zo VII. A, ktorá získala 3. miesto za literárne dielo Literárna súťaž - Moja voľba 2017 - Obrázok 1 Lesy.pdf

      Chiaru Mariannu Lehotskú z VIII.A, ktorá získala uznanie poroty za dielo Literárna súťaž - Moja voľba 2017 - Obrázok 2 Odpoludnie-pri-jazere.pdf

      Blahoželáme!

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • Dňa 13.3.2017 otvorili žiaci štvrtého ročníka čitateľský maratón pod názvom: Víly, škriatkovia, strigy a iné nadprirodzené bytosti v rozprávkach a knihách pre deti a mládež. Na chvíľu sa žiaci 1.- 4. ročníka preniesli do rozprávky a sprevádzali ich pri tom rozprávkové bytosti, ktoré im tému čitateľského maratónu predstavili. Celý týždeň žiaci strávili čítaním rozprávkovej knihy s nadprirodzenými bytosťami podľa vlastného výberu a ďalší týždeň sa snažili tento svoj čitateľský zážitok stvárniť aj výtvarne. Svoje práce triedy prezentovali na vyhodnotení dňa 24.3.2017, kde predstavili aj rozprávkové bytosti a príbehy, o ktorých čítali.

    • Okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
     • Okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

     • Okresné kolo v rétorike sa uskutočnilo 21.3.2017 opäť v Prievidzi v CVČ Spektrum.

      Naša žiačka  Adriana Vašková zo 6.A získala v I. kategórii krásne 3. miesto.

      Ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
     • Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

     • V dňoch 16.3 a 17.3. 2017 sa uskutočnilo v Prievidzi v Centre voľného času Spektrum okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Víťazi z nášho školského kola boli úspešní.

      Ivan Bursa  zo 6.A získal v prednese prózy v II. kategórii 3. miesto.

      Barbora Medová z 8.A získala v prednese prózy v III. kategórii 3. miesto.

      Lucia Svetláková zo 7.A získala v prednese poézie v III.kategórii 2. miesto.

      Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Klokanko 2017
     • Klokanko 2017

     • Dňa 20. 3. 2017  žiaci našej školy súťažili v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži Klokanko.

      Teší nás veľký záujem detí, veď svoje matematické schopnosti a logické myslenie si vyskúšalo až 46 detí!

      Do súťaže sa zapojili žiaci zo všetkých ročníkov a prvýkrát aj naši mali prváci.

      Žiaci zistili, že aj matematika môže byť zaujímavá a hravá.

      Veríme, že sa všetkým súťažiacim darilo a zverejnené výsledky v apríli nás všetkých potešia.

    • Klokan 2017
     • Klokan 2017

     • Dňa 20.3.2017 sa uskutočnila na našej škole súťaž KLOKAN. Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 60 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. Už teraz sa tešíme na výsledky našich šikovných žiakov, ktoré budú 10. apríla 2017.

    • Vynášanie moreny
     • Vynášanie moreny

     • Dňa 13.3.2017 za slnečného počasia sa žiaci 1. ročníka rozlúčili symbolicky so zimou vynesením Moreny. Spolu v sprievode detí z tunajšej MŠ Morenu odniesli k Brezianskemu potoku. Zarecitovali, zaspievali a spoločne zamávali na rozlúčku horiacej Morene, ktorá sa plavila dolu potokom.

    • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – 2017
     • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – 2017

     • 8.3.2017 si najlepší rečníci našej školy zmerali svoje sily v rétorike.

      Ich úlohou bolo zreprodukovať úryvok príbehu a zaujímavo ho dotvoriť.

      Spolu súťažilo v I. kategórii 7 žiakov 4.- 6. ročníka a na najvyšších priečkach  sa umiestnili:

       

       

      1. miesto : Adriana Vašková , 6.A – postup do okresného kola
      2. miesto : Kristína Vaculíková, 6.A
      3. miesto: Simona Mokrá, 5.A

      V II. kategórii bude školu v okresnom kole reprezentovať  Samuel Pittner z 9. A triedy.

      Okresné kolo sa uskutoční dňa 21.3.2017 a my prajeme našim žiakom veľa úspechov!

    • Hviezdoslavov Kubín 2017 - 63. ročník
     • Hviezdoslavov Kubín 2017 - 63. ročník

     • 23. februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Žiaci súťažili v 3 kategóriách a podali vynikajúce výkony. Zvládli náročné texty, upútali nielen porotu, ale aj divákov a tí najlepší budú reprezentovať školu v okresnom kole v Prievidzi, ktoré sa uskutoční v dňoch 16.3.2017 pre prózu a 17.3.2017 pre poéziu. Prajeme veľa šťastia!

       

       

      I. kategória: 2. - 4. roč.

      Poézia

      1. Emília Gabriela Mokrá 4.B, postup do okresného kola

      2. Timotej Velický 3.A

      3. Nikola Ješíková 2.A

      Próza

      1. Dominik Kmeť 4.B, postup do okresného kola

      2. Alex Lajčiak 3.A

      3. Ema Mazániková 3.A

      Lucia Pusztaiová 4.A

       

      II. kategória: 5. - 6. roč.

      Poézia

      1. Mária Šúňová 6.A, postup do okresného kola

      2. Dominika Dorotíková 6.A

      3. Martina Širáňová 6.A

      Cena poroty: Diana Šinková 5.A

      Próza

      1. Ivan Bursa 6.A, postup do okresného kola

      2. Simona Mokrá 5. A

      3. Veronika Lenhartová 6. A

       

      III. kategória: 7. - 9. roč.

      Poézia

      1. Lucia Svetláková 7.A, postup do okresného kola

      2. Silvia Pračková 9.A

      3. porota neudelila

      Próza

      1. Barbora Medová 8.A, postup do okresného kola

      2. Diana Lajčiaková 9.A

      3. Timotej Oršula 7.A

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
   • Návšteva knižnice MŠ
   • Hviezdoslavov Kubín