• Dôležité!!!

     • Vážení rodičia!

      Uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na časté legislatívne zmeny a termíny, ktoré musí základná škola ako právny subjekt dodržiavať, Vás prosíme o porozumenie a súčinnosť.

      Oznamujeme rodičom, že v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2021, sa ukončuje plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole. Bližšie informácie si môžete prečítať v prílohách:

      INFO_pre_ziadatelov.doc

      cestne_vyhlasenie(1).doc

      Dokumenty je možné predložiť e-mailom zsnb@centrum.sk alebo je možné ich priniesť do základnej školy od 26.7. 2021  najneskôr do 04.08. 2021 v čase od 08:00 do 14:00, aby sa mohli počty detí zosumarizovať do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu.

     • Tešíme sa na vás 2. septembra 2021

     • Všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom prajeme príjmne strávené letné dni plné oddychu. :)

      Prosíme rodičov, ktorí prihlásili svoje deti do letnej školy, aby pravidelne kontrolovali správy v EduPage, nakoľko im budú priebežne zasielané konkrétne informácie.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764