• Učíme sa na diaľku

     • Žiaci 5.-9. ročníka sa vzdelávajú v domácich podmienkach už druhý mesiac. Ďakujeme všetkým rodičom za vytvorenie dostatočných technických možností, aby sa žiaci mohli so svojimi učiteľmi vzdelávať rôznymi formami.

      Naše IT zručnosti sa zdokonalili, pomáha nám v tom aj zjednodušené pripájanie sa cez školskú aplikáciu EduPage. Využívame platformu ZOOM, www.bezkriedy.sk. Dokážeme spolu komunikovať cez videokonferencie, hlasové správy, mailovú komunikáciu.

      Online riešime olympiády, súťaže, navštevujeme krúžky. Pracujeme usilovne, ale tešíme sa na spoločný návrat do školy.

     • Mikuláš v škole a škôlke

     • Celý kraj sťa striebro svieti. Príď Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v školičke a škôlke ťa čakáme. Dňa 04.12. 2020 Mikuláš aj s anjelmi a čertom zaklopali aj na dvere našej školy a škôlky. Deti Mikuláša aj s jeho sprievodom trpezlivo očakávali a prichystali si pre neho aj pekné pesničky a básničky. Deti si s Mikulášom, čertom a anjelmi aj spoločne zatancovali a nakoniec sa dočkali aj vytúženého balíčka v podobe sladkostí, ktorý si určite zaslúžili.

     • Zdobenie vianočného stromčeka pred OcÚ

     • Deti zo školského klubu si spoločne s pani vychovávateľkami vlastnoručne pripravili vianočné ozdoby, ktorými ozdobili vianočný stromček pred obecným úradom a tým prispeli k vianočnej atmosfére v našej obci.

     • Všetkovedko

     • Dňa 1. 12. 2020 sa žiaci 2.- 4.ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Tento školský rok o titul Všetkovedko zabojovalo až 30 žiakov 1. stupňa. Žiaci ukázali, ako dobre sa naučili čítať, čo vedia o svete a ako si vedia poradiť s rôznymi netradičnými otázkami. Dňa 21. 12. sa dozvieme, ako sa im v súťaži darilo. Všetkým držíme palce!

       

     • Adventné prianie

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      prajeme Vám všetkým krásne a pokojné adventné obdobie, ktoré sa dnes začalo zapálením 1. adventnej sviečky. Zároveň z celého srdca všetkým želáme, nech plamene MIERU, VIERY, LÁSKY a NÁDEJE nikdy nevyhasnú vo Vašich rodinách, v obci a v našej škole. 

      PaedDr. Václava Juríková

     • Oznam

     • Dnešným dňom 23.11.2020 sa začali v areáli školy zemné stavebné práce. Tie si okrem iného vyžadujú z bezpečnostných dôvodov aj obmedzenie prevádzky vstupu do školy. Do odvolania bude hlavný vchod do školy vrátane plotovej brány uzavretý.

      Príchod a odchod do/zo školy bude možný iba bránou a vchodovými dverami, ktoré vedú na parkovisko školy a školský dvor. Aj školský autobus bude mať dočasne „zastávku“ na tomto mieste.

      ZÁKAZ prechodu  sa týka nielen vyššie uvedeného miesta, ale aj všetkých neoficiálnych vchodov (bránky), ktoré umožňujú vstup do školského areálu. Upozorňujeme celú školskú komunitu a širokú verejnosť, že škola nenesie zodpovednosť za škody a ohrozenie zdravia vzniknuté v prípade porušenia tohto zákazu. Rodičov žiadame o spoluprácu a dôsledné poučenie svojich detí.

      Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie obsahu tohto oznamu.

      PaedDr. Václava Juríková

     • Aj my sme sa pridali, aj my rozdávame LÁSKU!

     • Ďakujeme všetkým deťom, rodičom a zamestnancom školy, ktorí projekt už podporili, prípadne ešte podporia.

      Termín odovzdávania darčekov v "krabici" je do 2.decembra.

      Miesto: trieda/triedny učiteľ, prípadne sekretariát ZŠ

      Bližšie info získate u triednych učiteľov.

     • Oznam

     • od 10.11.2020 je pre Vaše deti a našich žiakov opäť k dispozícii školský autobus trasa Pravenec ObÚ - ZŠ Nedožery Brezany a späť v zaužívanom režime (ráno aj poobede).

      Ostatné spoje naďalej fungujú v prázdninovom režime.

      PaedDr. Václava Juríková

     • Dôležitý oznam!!!

     • ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v škôlke a 1. - 4. ročník. 5. - 9. pokračuje vo výučbe dištančne.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      v prílohe oznamu sa nachádza dokument s názvom Usmernenie a prijaté opatrenia k obsahu a organizácii výučby počas mimoriadnej situácie. Prosíme Vás o jeho preštudovanie. Zároveň sa Vám chceme poďakovať za Vašu spoluprácu a zodpovedný prístup k plneniu obsahu tohto dokumentu.Usmernenie_vyucba_od_26_10_2020.pdf

     • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

     • Vážení rodičia,

      v prílohe Vám dávame do pozornosti rozhodnutie MŠVVaŠ SR platné od 26.10.2020 (Rozhodnutie_ministerstva_26_10.pdf). Zároveň Vás chceme informovať, že v dňoch 30.10. a 02.11. 2020 bude škola mimo prevádzky - nový termín jesenných prázdnin.

      Vo výčbe sa pokračuje od 03.11.2020 takto:

      a) 1.-4.roč. prezenčne (v škole),

      b) 5.-9.roč. dištančne (domáce vzdelávanie).

     • Október - mesiac úcty k starším v ŠKD

     • Tento rok si deti starých rodičov pre COVID- 19 nemohli pozvať priamo do školy, preto sme sa rozhodli, im poslať svoj pozdrav aspoň prostredníctvom svojich prác, ktorý je umiestnený na prednej časti plotu školy.