Navigácia

Naša škola

Naša škola dnes

ZŠ tvorí samostatná budova školy, školská jedáleň, telovýchovný pavilón, športový areál, školská záhrada a trieda v prírode. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v 14 klasických a 3 odborných učebniach. Školský klub detí má sa nachádza v triedach prvého ročníka. V škole je vybudovaná jedna PC učebňa, v ktorej žiaci majú k dispozícii internet a multimediálne programy. V dvoch triedach na I. stupni /ročníky 1.- 4./ je k dispozícii interaktívna tabuľa, na 2. stupni sú v 4 triedach k dispozícii dotykovo interaktívne tabule s PC a dataprojektormi. Škola má svoj vlastný vnútorný okruh a pripojenie wifi. Škola má svoju vlastnú webovú stránku. 
V uplynulých rokoch došlo k viacerým rekonštrukciám, ktoré výraznou mierou zlepšili výchovno-vzdelávací proces z hľadiska funkčnosti priestorov, bezpečnosti, hygieny a estetickej funkcie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Fotogaléria