Navigácia

Naše úspechy

Výsledky externých meraní – Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka

Trieda

Počet žiakov

Z toho písalo

Matematika Ø  SR v %

Matematika Ø triedy v %

Slovenský jazyk             Ø SR  v %

Slovenský jazyk            Ø triedy v %

5.A

21

21

61,99%

75,33%

66,62%

80,83%

 

 

 

 

 

rozdiel oproti SR +13,34%

 

 

rozdiel oproti SR +14,21%

 

 

V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka v matematike mali naši žiaci  výsledky o 13,34% lepšie ako celoslovenský priemer, zo slovenského jazyka a literatúry boli tieto výsledky ešte o percento lepšie – škola dosiahla výsledky o 14,5% lepšie ako celoslovenský priemer.

 

Trieda

Počet žiakov

Z toho písalo

Matematika Ø  SR v %

Matematika Ø triedy v %

Slovenský jazyk             Ø SR  v %

Slovenský jazyk            Ø triedy v %

9.A

28

28

52,8%

74,1%

62,6%

67,3%

 

 

 

 

 

rozdiel oproti SR +21,3%

 

 

rozdiel oproti SR +4,7%

 

 

V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka v matematike bola priemerná úspešnosť našej školy 74,1%, pričom priemerná úspešnosť žiakov v rámci SR  bola 52,8% - rozdiel oproti priemernej úspešnosti v SR bol  21,3%, percentil úspešnosti školy v matematike bol 88,32. V matematike  tak naši žiaci dosiahli  najlepšie výsledky z 25 plnoorganizovaných škôl  Prievidzského okresu a aj v rámci Trenčianskeho kraja z viac ako 130  škôl sa naša škola umiestnila na fantastickom 3. mieste ako druhá najúspešnejšia vidiecka  škola a v rámci celého Slovenska, kde bolo hodnotených skoro 1000 škôl sa naša škola umiestnila na 12. mieste ako 4. najlepšia vidiecka škola.

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

 

Aj v školskom roku 2015/2016 sa základná škola zaradila svojimi výsledkami medzi najúspešnejšie školy Prievidzského okresu a vo vzdelávacom procese patrí medzi lídrov na hornej Nitre. Potvrdzujú to vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli žiaci školy v okresných ale aj v krajských súťažiach a olympiádach.

Účasť a výsledky predmetových olympiád a súťaží :

 

V  súťažiach a olympiádach sa našej škole opäť veľmi darilo, zapojili sme sa do   všetkých  súťaží a olympiád a takmer vo všetkých sme získali popredné umiestnenia v okrese Prievidza, niektorí žiaci školu a okres  úspešne reprezentovali aj v rámci Trenčianskeho kraja.

 

Jakub Hajdúšek z 2.A, obsadil  1. miesto v okresnom kole súťaže Európa v škole – výtvarná časť

Lucia Pusztaiová z 3.A – získala čestné uznanie v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín 1. kategória poézia

Timotej Pekár z 3.B, obsadil  1. miesto v okresnom kole súťaže Európa v škole – literárna časť

Sandra Hudeková zo 4.A, obsadila 3. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska

Kristián Perina z 5.A sa prvýkrát zúčastnil v okresnom kole matematickej olympiády Z5 a získal pekné 4. miesto

Maroš Jankovič z 5.A sa zúčastnil okresného kola Pytagoriády a obsadil 5. miesto

Samuel Blahovský zo 6.A – súťažil v okresnom kole Pytagoriády, kde bol úspešným a v Matematickej olympiáde kategória Z6 a z 27 súťažiacich získal vynikajúce 1.miesto

Jozef Vážan zo 7.A reprezentoval našu školu olympiáde anglického jazyka kde z 20 súťažiacich obsadil v okresnom kole 5. miesto

Chiara Marianna Lehotská zo 7.A súťažila v okresnom kole súťaže Európa v škole kde v II. vekovej kategórii  literárna časť získala 2. miesto a v tej istej súťaži ale vo výtvarnej časti získala 1. miesto

Andreas Marco Gandel zo 7.A obsadil 2. miesto v okresnom kole Technickej olympiády kategória B

Viktória Macková a Natália Pekárová z 9.A – v okresnom kole súťaže Európa v škole II. veková kategória  - literárna časť získali 3. miesto

Klaudia Greschnerová z 9.A bola ešte úspešnejšia v súťaži Európa v škole a II. vekovej kategórii výtvarná časť získala 1. miesto v okresnom kole

 

Už tradične sa naši žiaci zúčastňujú dekanátneho kola Biblickej olympiády, kde po prvýkrát získali 1. miesto a postúpili do diecézneho kola do Badína. Tentoraz našu školu reprezentovali

Silvia Pračková z 8.A

Kristína Hromadová z 9.A

Andrej Kavka z 9.A

 

Andrej Kavka z 9.A – súťažil  v okresnom kole fyzikálnej olympiády a tam sa umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola, kde bol úspešným riešiteľom a získal 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kategória Z9 a postúpil do krajského kola, kde získal 5. miesto z 38 žiakov celého Trenčianskeho kraja.

 

Žiaci sa zúčastnili niekoľkých súťaží organizácie Strom života.

C     Chiara Marianna Lehotská získala 3. miesto

 

Všetkovedko

z 2. A – Sára Pistová

z 2.B  - Juraj Mrázik

z 3.A -  Hanka Gromová

a z 3.B – Kristína Čičmancová

               Nela Liptáková

               Leila Reginová

               Kristína Svetláková

               Linda Šimová

Expert – geniality show

Samuel Blahovský zo 6.A

Vladimír Hamran z 8.A

Paulína Znamenáková z 9.A

MAKS

Diana Bíliková a Andrej Kavka z 9.A

MAKSÍK

Kristína Čičmancová,  Leila Reginová z 3.B 

Alexandra Svobodová zo 4.A

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná súťaž a od je vzniku od roku 1998 riešilo neuveriteľných viac ako 44 miliónov žiakov na svete. V tomto školskom roku súťažilo 55 863 žiakov zo Slovenska a z našej školy 58 žiakov t.j. 24%

najúspešnejšími žiakmi boli:

Andrej Kavka z 9.A

Martin Jankovič z 9.A

Lukáš Sabo zo 6.A

Timotej Oršula zo 6.A

Samuel Blahovský zo 6.A

Barbora Miková zo 6.A

Simona Mokrá zo 4.A

Ján Lubik z 3.A

Kristína Čičmancová z 3.B

Adrián Kamenský z 3.B

Linda Šimová z 3.B

Silvia Rišová z 2.B  získala diplom školského šampióna ako najlepšia riešiteľka z celej školy.

 

iBOBOR

 

iBobor – je medzinárodná súťaž v informačných technológiách pre žiakov základných a stredných škôl. Do súťaže sa zapojilo 66842 žiakov z 982 škôl  zo SR a z našej školy sa zapojilo 56 žiakov.

Najúspešnejšia z celej školy bola Simona Mokrá zo 4.A, ktorá dosiahla 96 bodov a 100 percentil.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Fotogaléria