• Mikuláš v Prievidzi - MŠ

      5. 12. 2019

      V stredu 4. 12. 2019 sme sa s deťmi vybrali do Prievidze. V Dome kultúry sme si pozreli krásny príbeh, „Obyčajný zázrak“. Po skončení sa deťom rozžiarili očka lebo konečne prišiel ich očakávaný Mikuláš s anjelom. Všetkým deťom postupne rozdal Adventné kalendáre a deti mu za to zaspievali pesničku. Po skončení sme sa šťastlivo vrátili späť do MŠ.

     • Výchova k finančnej zodpovednosti - ZŠ

      3. 12. 2019

      Ako byť zodpovedný v oblasti osobných financií, ako správne narábať s financiami, ako rozoznávať riziká v riadení vlastných financií, ako si stanoviť finančné ciele, napĺňať ich, konať a správať sa zodpovedne s ohľadom na budúcnosť, to boli len niektoré témy, ktoré boli priblížené našim žiakom deviateho ročníka na praktickej prednáške, spojenej s cvičením v problematike finančnej gramotnosti. Naši hostia ktorí pôsobia ako profesionáli vo finančnej sfére nám pripravili aj podľa slov žiakov vskutku zaujímavý a poučný program. Ďakujeme teda a veríme, že sme aj takouto formou prispeli ku osvojeniu si kľúčových kompetencií pre zvýšenie úrovne finančnej gramotnosti našich žiakov, ktorá ich bude sprevádzať v reálnom živote.

     • NEPZ - Najbohatšie ekosystémy planéty Zem

      29. 11. 2019

      Zachráňme pralesy

      Dňa 29.11. sa uskutočnila na našej škole prednáška pre 5. - 9. ročník o dôležitosti dažďových pralesov - GREEN LIFE PROJEKT. Prednášku viedol človek, ktorý rozprával z vlastnej skúsenosti a svoje skúsenosti prezentoval formou fotografií a videí. Žiakov prednáška veľmi zaujala a už teraz sa tešia na ďalšiu o plastoch.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 6. 12. 2019
  • Fotogaléria

   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Odhlasovanie z obeda

   • 0911 382 023 

   • Nadpis

   • Prázdniny

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín