• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.

     • 2% Vašej podpory

      Milí rodičia, podporovatelia, široká verejnosť. Ako každý rok, aj v tomto roku, je tu možnosť nám vyjadriť Vašu podporu. Váš príspevok – 2% dane z príjmu, pre Vás nepredstavuje žiadny výdavok navyše. Môžete sa teda rozhodnúť využiť príspevok na podporu našej školy. Na skvalitnenie, modernizáciu, zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Bližšie pokyny a informácie nájdete v linku pod obrázkom. Ďakujeme veľmi pekne!

     • Dôležité informácie k dotácii na stravu

      Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

      o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
      ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

     • Marec - mesiac knihy

      Tento mesiac je už dlhé desaťročia spájaný s knihou. Aj v dnešnej dobe internetu, dostupnosti všetkých potrebných informácii a rýchlemu životnému štýlu, sa nájdu ľudia, ktorí si nájdu čas a chytia do ruky knihu. Ten hranatý predmet s tlačiarenskou vôňou, plný príbehov cudzích postáv, ktoré sa po prečítaní stávajú našimi priateľmi. A my sa stávame súčasťou príbehu. A tak sme sa aj na našej škole rozhodli, tento mesiac pre žiakom pripravovať rôzne aktivity, ktoré s knihou a čítaním súvisia.

     • 24. ročník McDonald´s cupu

      V piatok 24.3. malí futbalisti a futbalistky reprezentovali našu základnú školu v obvodnom kole futbalového turnaja McDonalds cup. Na turnaji obsadili krásne 3. miesto za účasti 6 školských tímov. Deti zažili plný deň futbalu a nadviazali nové priateľstvá so svojimi rovesníkmi.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  •              Tlacivo_2_percenta.pdf

  • ODHLASOVANIE Z OBEDA

   0911 382 023

  • Zvonenia

   Sobota 1. 4. 2023
  • V školskom roku 2022/2023 sa ruší  testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl, Testovanie 5.

  • Aj naša škola je zapojená do národného projektu

   "edIT 2 Digitálne vybavenie"

  • Naša škola je zapojená do národného projektu

   ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ".

  • Naša škola je zapojená do pilotného projektu a programu

   "Tréneri v škole"

   https://www.trenerivskole.sk/domov  • Naša škola je zapojená do projektu

   "Moduly"


  • PRÁZDNINY

  • Mapa

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk