• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Dopravná výchova

      V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov a budúcich vodičov motorových vozidiel.

     • Technika

      Práca v školskej dielni je pre žiakov nielen o získavaní zručností a nových skúseností s materiálmi, ale tiež zábavou. Nech im záujem a húževnatosť vydrží aj v priebehu školského roka!

     • OZNAM: Ag samotesty

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.

      Od pondelka 13.9.2021 v čase od 7:00 do 15:00 prebieha výdaj Ag samodiagnostických testov pre všetkých, ktorí si tieto testy aj objednali. Je potrebné prísť osobne. Samotesty budú odovzdávané na základe podpisu objednávateľa/zákonného zástupcu.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Plavecký výcvik

      Mesiac september je pre našich tretiakov a štvrtákov výnimočný. Pýtate sa prečo? Žiaci vedia, že školské lavice a učebnice vystrieda voda v bazéne, plávacie dosky a kopec nových zážitkov.

      Prvý kontakt s vodou bol u niektorých žiakov nesmelý. Postupne sa strach z vody strácal, menili sa ich pocity a žiaci zistili, že voda je fajn a plavecký výcvik absolvujú s nadšením a s radosťou. Žiaci svedomite plnia všetky úlohy pod vedením skúsených inštruktorov.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 23. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Odhlasovanie z obeda

   0911 382 023

  • Prázdniny

  • Mapa

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk