• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Aktuálne a doplnené usmernenia

      Na základe vyhlásenia núdzového stavu došlo ku aktualizácii a doplneniu niektorých údajov v školskom semafore.

      • Použitie domácich samotestov je rodič povinný hlásiť škole prostredníctvom Edupage.
      • V prípade pozitívneho domáceho samotestovania rodič bezodkladne oznámi pozitívny výsledok škole, ab
     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,

      s platnosťou od 26.11.2021( piatok ) z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na škole, nedokážeme personálne pokryť a zabezpečiť prezenčnú formu vyučovania na 2. stupni ( v ročníkoch 5. až 9. ) Z tohto dôvodu prechádza celý druhý stupeň na dištančnú formu vzdelávania. Rozvrhy pre nasledujúce dni Vám, ako i Vašim deťom, budú v priebehu dnešného dňa sprístupnené prostredníctvom Edupage. Prosím, nezabudnite sledovať tento komunikačný kanál ako i naše webové sídlo. Akonáhle bude v našich silách, a dôjde k zlepšeniu, opäť prechádzame na prezenčnú formu vzdelávania v škole. Budete o tom včas informovaní.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

     • Oznam

      Vážení rodičia,
      s platnosťou od 25.11.2021 platí Vyhláška č. 262 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
      Všetkým osobám sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov. Povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov veku.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

      Každoročne sa naši žiaci zapájajú do olympiády, ktorá preverí ich znalosti z rodného jazyka. Aj tento školský rok sa olympiáda uskutočnila v online prostredí.

      15.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo. Potešil nás mimoriadny záujem žiačok 8. a 9. ročníka zúčastniť sa a porovnať svoje vedomosti z rodného jazyka. Z 11 súťažiacich sa stali úspešnými riešiteľkami školského kola a prvé pozície obsadili žiačky:

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 2. 12. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Odhlasovanie z obeda

   0911 382 023

  • Prázdniny

  • Mapa

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk