Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Navigácia

Zápis dieťaťa do 1. ročníka

                                                                                                     Všetky

          dôležité informácie

                   nájdete

                      TU

Testovanie 9

             21. 3. 2018

           

Odhlasovanie zo stravy

Odhlasovanie detí zo stravy je možné na telefónnom čísle

0911 382 023

Časový rozvrh hodín a prestávok

1. hodina – 8,00 – 8,45         prestávka 10 minút

2. hodina – 8,55 – 9,40         prestávka 20 minút

3. hodina – 10,00 – 10,45      prestávka 10 minút

4. hodina -  10,55 – 11,40      prestávka 10 minút

5. hodina -  11,50 – 12,35      prestávka 10 minút

6. hodina – 12,45 – 13,30      prestávka 30 minút

7. hodina -  14,00 – 14,40    

8. hodina -  14,45 – 15,25

              

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018 

Pomôžme

Vrchnáčiky môžete nosiť do školy každý deň. Teraz zbierame na vozík.

Počet návštev

Počet návštev: 1270694

  Vitajte na stránke našej školy  

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch – Brezanoch na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z prevádzkových a organizačných dôvodov voľno z vyučovania pre žiakov 4., 5., 6., 7. a 8. ročníka ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch- Brezanoch dňa 21.3. 2018 /streda/.

 • Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta,

  Družby 339/2, 972 12 Nedožery-Brezany

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta v Nedožeroch-Brezanoch. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!


 • Dňa 14.3.2018 sa na našej škole konala malá slávnosť - otvorenie Čitateľského maratónu, ktorý tento školský rok otvorili žiaci 4.A. V čase dvoch týždňov budú žiaci na hodinách slovenského jazyka čítať rozprávky o zvieratkách. Na výtvarnej výchove svoje dojmy a predstavy z čítania výtvarne spracujú. Vyhodnotenie maratónu sa uskutoční o dva týždne.


 • Dňa 13.3. a 14.3. zavítali do prvých ročníkov deti z materských škôl Pravenec, Poluvsie a Nedožery - Brezany. Budúci prváci spoznávali školské prostredie a oboznámili sa s prácou žiakov v prvej triede. Počas vyučovacej hodiny ukázali svoje zručnosti a vedomosti, ktoré budú potrebovať onedlho vo svojej školskej činnosti.


 • S odchádzajúcou zimou sa spája pekný ľudový zvyk - Vynášanie Moreny. Deti z MŠ a prváci ZŠ odprevadili dňa 9. 3. 2018 Morenu peknými ľudovými piesňami. Pri potoku ju zapálili a hodili do vody. Prichádzajúca jar nás zasa privítala slniečkom, ktoré sa na nás usmialo.


 • Dňa 8. 3. 2018 poznávali deti MŠ a žiaci 1. - 3. ročníka tvorbu troch hudobných velikánov: Mozarta, Haydna a Beethovena. Ich hudobné diela boli ukryté v peknej rozprávke Potulky macka Packa. Do vystúpenia hudobníkov boli zapojené aj deti, ktoré stvárnili lesné zvieratká. Rozprávky dopĺňali aj ostatní malí diváci, ktorí spievali známe ľudové piesne.

 • Naši malí škôlkari v rámci mesiaca, marec mesiac knihy, navštívili miestnu ľudovú knižnicu aby sa oboznámili s knihami v nej a aby vedeli, že knihy sa dajú vypožičať a vrátiť späť. Pani Kucharovičová deťom porozprávala o knihách prečítala im krátke rozprávky a niektoré knihy im dala aj prezrieť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Fotogaléria