• Testovanie

    • 4. 3. 2021
    • Dňa 6.3.2021 bude v priestoroch telocvične prebiehať 8:00 - 9:00 testovanie zamestnancov školy a rodičov našich žiakov.

    • Oznam pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka

    • 3. 3. 2021
    • Vážení rodičia,

     riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:


     oznamuje zákonným zástupcom, že bude od 8.3.2021 do odvolania prevádzka ŠKD v obmedzenom režime, len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu (musia pracovať prezenčne) a pre deti rodičov, ktorí nemajú podmienky na dištančné vyučovanie z domu. Prevádzka ŠKD bude v čase od 6,30 do 15,30 hod.  

     • deti sa budú vzdelávať v rámci ŠKD podľa počtu prihlásených žiakov nasledovne:
     1. PREZENČNE – 1.A, 1.B, 3.B, 4.B
     2. DIŠTANČNE – 2.A, 2.B, 3.A, 4.A
     • aj keď sa trieda vzdeláva prezenčne, je zabezpečené aj dištančné vyučovanie pre ostatných žiakov (podrobnejšie vás budú informovať triedne učiteľky hneď, ako to budú mať pripravené)
     • školský autobus bude v prevádzke
     • čoskoro zverejníme nový rozvrh
     • žiaci 3.A sa môžu prihlásiť až po karanténe
     • ak sa vám zmení situácia, tak nám to hneď prosím nahláste cez správu na edupage  alebo                      na t.č. 0902 623 408 – Mgr. Lucia Šujanová
     • rodičia, ktorí prihlásili deti do ŠKD musia odovzdať 8.3.2021 

     alebo

    • Oznam

    • 26. 2. 2021
    • Vážení rodičia,

     v pondelok treba opäť poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti a aspoň jeden zákonný zástupca musí byť otestovaný s negatívnym výsledkom, inak žiak nemôže nastúpiť do školy.

    • Testovanie

    • 25. 2. 2021
    • Vážení rodičia,

     opäť sa môžete prísť otestovať v sobotu 27.2.2021 v priestoroch telocvične 8:00 - 9:00.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 5. 3. 2021
  • Odhlasovanie z obeda

   Školská jedáleň - 0911 382 023

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje