• Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

      1. 7. 2020

      Obec Nedožery-Brezany

      v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      vyhlasuje

      V ý b e r o v é k o n a n i e

     • Nové workoutové ihrisko

      6. 7. 2020

      Dnes „dorazila“ do areálu našej školy hlavná cena z hlasovacej súťaže All Star School. Perfektné workoutové ihrisko bude za niekoľko dní k dispozícii širokej verejnosti a v septembri sa chystá aj jeho oficiálne otvorenie pre žiakov našej školy.

     • Aj naša škola spomína na kolegu

      29. 6. 2020

      S úctou spomíname a pripájame sa k širokej verejnosti vyjadrením hlbokého pocitu spolupatričnosti k tragickej udalosti v Spojenej škole vo Vrútkach.

      Dňa 11. 6. 2020 v ZŠ pri výkone verejnej služby tragicky zahynul učiteľ Mgr. Jaroslav Budz. Nechcel byť hrdina, iba si plnil svoju povinnosť. Jeho česť ho priviedla k tomu, že sa hrdinom stal. Postavil sa medzi útočníka, deti a kolegyne. Uctime si jeho čin ako najvyššiu poctu človeku, ktorý si ctil hodnoty a v ich duchu aj konal.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 10. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Odhlasovanie z obeda

   • 0911 382 023 

   • Prázdniny

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín