• Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne

   • V školskom roku 2019/2020 prebehla rekonštrukcia špeciálnej učebne vďaka zriaďovateľovi Obci Nedožery-Brezany. Vynovený priestor slúži primárne na kvalitnú výučbu predmetov Chémia, Fyzika a Biológia ale zároveň aj ako kmeňová učebňa VIII. A triedy. S pomocou zriaďovateľa sa škola zapojila do projektu, ktorého predmetom bolo zlepšenie vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole Vavrinca Benedikta v Obci Nedožery-Brezany prostredníctvom obstarania moderného materiálno-technického vybavenia učebne v zmysle odporúčanej typizovanej zostavy riadiacim orgánom. Pomocou projektu sa vytvorila moderná a interaktívna učebňa fyziky s celkovou kapacitou 28 žiakov. Cieľom projektu bolo zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pomocou vytvorenia modernej fyzikálnej učebne v základnej škole v Obci Nedožery-Brezany.

                         

                            

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk