• Informácie k zápisu do 1. ročníka

    • Overenie údajov a podpis  prihlášky  do 1. ročníka 

     • Prihlášku  dieťaťa do 1. ročníka  zákonní zástupcovia môžu prísť podpísať osobne vo vyhradenom priestore školy v dňoch 4.5.-7.5.2020 v čase od 8:00-13:00 bez osobnej prítomnosti detí.  Dodržané musia byť hygienicko-epidemiologické opatrenia, t.j. pri vstupe do budovy školy musia mať rodičia ochranné rúško, ochranné rukavice a svoje vlastné pero.
     • K overeniu údajov je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov.
     • V prípade neúčasti druhého rodiča, je potrebné doniesť podpísaný súhlas rodiča o výbere základnej školy (tlačivo: Súhlas druhého zákonného zástupcu s výberom školy).

        Suhlas_druheho_zakonneho_zastupcu__s.docx

     • Poplatok za učebné pomôcky 21€, presnú sumu.
     • Ak rodičia nežijú spolu, je potrebné doniesť kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv alebo rozhodnutie o určení výživného, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa zverené do výchovy.

     Čo potrebuje prvák do školy

     • aktovka s pevným chrbtom a dnom, nie prehnane veľká, s reflexnými znakmi
     • vrecúško na prezuvky – papuče, sandále s bledou podrážkou
     • malý uterák s uškom (hygienické potreby po dohode s triednou učiteľkou)
     • TSV – tepláky , tričko, tenisky s bledou podrážkou, vrecko, ponožky
     • VYV – podľa letáku, pohár z umelej hmoty, gumenú podložku na lavicu, handričku, plastelínu, nožnice, lepidlo
     • peračník – obyčajné ceruzky č. 2, pastelky, strúhadlo, plniace pero až neskôr
     • Šlabikár
     • chuť spoznať nových spolužiakov a naučiť sa nové veci

     ​​​​​​​

     Ako využiť čas pred vstupom do školy

     • hry orientovať tak, aby dieťaťu pomáhali zlepšovať pamäť – pexeso, pexeso s písmenami abecedy
     • čistota práce pri kreslení , vyfarbovaní, aby neprekračovali kontúry, nečarbali, precvičovať vystrihovanie po čiare (jemná motorika), všímať si držanie pastelky
     • zlepšovať matematické predstavy u detí, kde je to potrebné – počítať predmety počas vychádzky, neučiť ich nasilu sčitovať a odčitovať 
     • hrať sa domino, Človeče, nehnevaj sa
     • ak sa hrajú na PC – hľadať vzdelávacie hry
     • čítať deťom príbehy, rozprávky – rozprávať sa o nich
     • všímať si, ako sa dieťa vyjadruje, prestať používať skomoleniny, prehnane zdrobnené slová rodičia – dbať na vlastnú výslovnosť (dieťa preberá vaše nesprávne návyky)
     • vždy ich najprv pochváliť, až potom upozorniť na nedostatky
     • nekričať, byť trpezlivý, byť dôsledný - samostatne sa musia obliecť, obuť,  vedieť si urobiť poriadok po sebe
     • dodržať jednotnosť rodičov vo výchove
     • vedieť stolovať
     • trvať na dodržiavaní úctivého a slušného správania – vedieť poprosiť, poďakovať, pozdraviť sa, vedieť sa správne  vypýtať na WC
     • hlavnou činnosťou  je stále hra