Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geogrfia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Tvorivé písanie TOF
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1136 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Fotogaléria