• „Živé mestá, živé miesta“

   • V rámci Vedeckého krúžku sme sa so žiakmi ôsmeho ročníka zapojili do projektu Ochrany dravcov na Slovensku s názvom „Živé mestá, živé miesta“. Cieľom projektu je osveta o živote vtákov v mestskom prostredí a nebezpečenstvách, ktoré im hrozia, ako napríklad kolízie vtákov s presklenými plochami. Ďalším významným cieľom projektu je priblížiť žiakom problematiku správneho zimného prikrmovania vtáctva, nakoľko sa pravidelne stretávame s tým, že ľudia v dobrej viere vtáky prikrmujú, avšak nevhodným spôsobom. Žiaci sa naučia zásady správneho prikrmovania, vďaka projektu sme získali samolepky s UV efektom na ochranu vtákov pred nárazmi do sklených plôch na ošetrenie okien, materiál na výrobu vtáčích búdok a kŕmidiel a tiež vhodné krmivo. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na škole čakáme na ukončenie dištančnej výučby a sme pripravení pustiť sa do realizácie projektu v spolupráci s významným slovenským ornitológom Romanom Slobodníkom. Tešíme sa!

    Viac informácií o projekte a jeho očkávaný prínos nájdete v priloženom dokumente: Ochrana_dravcov_zmluva.pdf.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764