• „Živé mestá, živé miesta“

      • V rámci Vedeckého krúžku sme sa so žiakmi ôsmeho ročníka zapojili do projektu Ochrany dravcov na Slovensku s názvom „Živé mestá, živé miesta“. Cieľom projektu je osveta o živote vtákov v mestskom prostredí a nebezpečenstvách, ktoré im hrozia, ako napríklad kolízie vtákov s presklenými plochami. Ďalším významným cieľom projektu je priblížiť žiakom problematiku správneho zimného prikrmovania vtáctva, nakoľko sa pravidelne stretávame s tým, že ľudia v dobrej viere vtáky prikrmujú, avšak nevhodným spôsobom. Žiaci sa naučia zásady správneho prikrmovania, vďaka projektu sme získali samolepky s UV efektom na ochranu vtákov pred nárazmi do sklených plôch na ošetrenie okien, materiál na výrobu vtáčích búdok a kŕmidiel a tiež vhodné krmivo. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na škole čakáme na ukončenie dištančnej výučby a sme pripravení pustiť sa do realizácie projektu v spolupráci s významným slovenským ornitológom Romanom Slobodníkom. Tešíme sa!

        Viac informácií o projekte a jeho očkávaný prínos nájdete v priloženom dokumente: Ochrana_dravcov_zmluva.pdf.