• ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

    Platbu za ŠKD zatiaľ uskutočňujú iba rodičia žiakov 1. ročníka. Za žiakov 2. - 4. ročníka sa platba zatiaľ nerobí, nakoľko budú preúčtovávané peniaze za ŠKD počas mesiacov, kedy dieťa nenavštevovalo ŠKD v školskom roku 2019/2020 z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej s Koronavírusom (mesiace apríl - jún).

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje