• ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

        Platbu za ŠKD zatiaľ uskutočňujú iba rodičia žiakov 1. ročníka. Za žiakov 2. - 4. ročníka sa platba zatiaľ nerobí, nakoľko budú preúčtovávané peniaze za ŠKD počas mesiacov, kedy dieťa nenavštevovalo ŠKD v školskom roku 2019/2020 z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej s Koronavírusom (mesiace apríl - jún).