• Brány materskej školy boli prvýkrát otvorené s školskom roku 1974/1975. Od 1. 9. 2005 tvorí spoločný právny subjekt so základnou školou. Materská škola je jednopodlažná budova. V roku 2007 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia priestorov materskej školy. Školský dvor je obklopený bohatou zeleňou a účelovo rozdelený na dopravné ihrisko, futbalové ihrisko, časť s hojdačkami, preliezačkami a šmýkačkou. Bezpečnosť detí je zabezpečená uložením dopadových gumených podložiek. Materská škola je trojtriedna a zabezpečuje predškolskú výchovu, ktorou nadväzuje na výchovu detí v rodine. Poskytuje celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov.  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu „Dieťa sa hrá a spoznáva svet“.

    Viac informácií nájdete o materskej škole nájdete na stránke: https://msnedozerybrezany.edupage.org/.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje