• Brány materskej školy boli prvýkrát otvorené s školskom roku 1974/1975. Od 1. 9. 2005 tvorí spoločný právny subjekt so základnou školou. 

    Materská škola je jednopodlažná budova. V roku 2007 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia priestorov materskej školy. Školský dvor je obklopený bohatou zeleňou a účelovo rozdelený na dopravné ihrisko, futbalové ihrisko, časť s hojdačkami, preliezačkami a šmýkačkou. Bezpečnosť detí je zabezpečená uložením dopadových gumených podložiek. 

    Materská škola je trojtriedna a zabezpečuje predškolskú výchovu, ktorou nadväzuje na výchovu detí v rodine. Poskytuje celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov.  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022. Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu „Dieťa sa hrá a spoznáva svet“.

    Viac informácií nájdete o materskej škole nájdete na stránke: https://msnedozerybrezany.edupage.org/.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk