• Krúžky


   • Matematický krúžok
   • Prírodovedný krúžok
   • Environmentálny krúžok
   • Mladý vedec
   • Anglický krúžok
   • Futbalový krúžok
   • Športový krúžok
   • Športové hry
   • Doučovanie na Testovanie 9
   • Cvičenia zo SJL
   • Krúžok tvorivosti
   • Tvorivá dramatika
   • Hravá angličtina
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • 046/5485130 046/5485081 zsnb@centrum.sk
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
   • Návšteva knižnice MŠ
   • Hviezdoslavov Kubín