• Workoutové ihrisko

   • Naši žiaci majú radi pohyb. V rôznych obmenách a spôsoboch si nájde každý to „svoje“. Azda najvýznamnejším úspechom je pre nás všetkých zapojenosť do pohybových aktivít, snaha a nadšenie, radosť a pozitívne emócie, ktoré pretrvávajú ešte i po skončení športovania. Málokedy sa stáva, že niekto necvičí. Ak, tak zo zdravotných dôvodov.
    Náš športový areál a podmienky na škole neberieme len tak automaticky. Záleží nám na ňom. Akousi čerešničkou na torte, vyvrcholením našich snáh o zlepšenie podmienok na našej škole v rámci telesnej a športovej výchovy, bolo zapojenie sa a zisk hlavnej výhry v hodnote 10 000 Eur v celoslovenskej súťaži pod názvom „ All star school“ –  hlasovacia súťaž o krásne ceny. Hlasovať sa mohlo online, v termíne od 2. decembra 2019 do 28. februára 2020 prostredníctvom bezplatného online hlasovania. A my sme to veru poriadne „rozbalili“, čoho výsledkom bolo zapojenie sa žiakov, obecných samospráv, celého okolia, rodín a podporovateľov a zisk  897 521 hlasov a fantastické 1. miesto v tejto súťaži. Určite tomu pomohla i možnosť zúčastniť sa hlasovania i počas niektorých hodín v rámci vyučovania a rovnako tak i pomerne široká reklamná kampaň na rôznych miestach nášho školského obvodu i mimo neho. Celkovo podmienky súťaže splnilo 70 škôl z celého Slovenska. Úlohou každého súťažného tímu - školy bolo predstaviť prostredníctvom videa alebo iným spôsobom športový život na škole a v čo najlepšom svetle sa spropagovať a ukázať, že práve ich škola najviac žije pohybom a športom.

     Naše súťažné video: Zakladna_skola_s_materskou_skolou_Vavrinca_Benedikta_Nedozery-Brezany.mp4