• Workoutové ihrisko

   • Naši žiaci majú radi pohyb. V rôznych obmenách a spôsoboch si nájde každý to „svoje“. Azda najvýznamnejším úspechom je pre nás všetkých zapojenosť do pohybových aktivít, snaha a nadšenie, radosť a pozitívne emócie, ktoré pretrvávajú ešte i po skončení športovania. Málokedy sa stáva, že niekto necvičí. Ak, tak zo zdravotných dôvodov.
    Náš športový areál a podmienky na škole neberieme len tak automaticky. Záleží nám na ňom. Akousi čerešničkou na torte, vyvrcholením našich snáh o zlepšenie podmienok na našej škole v rámci telesnej a športovej výchovy, bolo zapojenie sa a zisk hlavnej výhry v hodnote 10 000 Eur v celoslovenskej súťaži pod názvom „ All star school“ –  hlasovacia súťaž o krásne ceny. Hlasovať sa mohlo online, v termíne od 2. decembra 2019 do 28. februára 2020 prostredníctvom bezplatného online hlasovania. A my sme to veru poriadne „rozbalili“, čoho výsledkom bolo zapojenie sa žiakov, obecných samospráv, celého okolia, rodín a podporovateľov a zisk  897 521 hlasov a fantastické 1. miesto v tejto súťaži. Určite tomu pomohla i možnosť zúčastniť sa hlasovania i počas niektorých hodín v rámci vyučovania a rovnako tak i pomerne široká reklamná kampaň na rôznych miestach nášho školského obvodu i mimo neho. Celkovo podmienky súťaže splnilo 70 škôl z celého Slovenska. Úlohou každého súťažného tímu - školy bolo predstaviť prostredníctvom videa alebo iným spôsobom športový život na škole a v čo najlepšom svetle sa spropagovať a ukázať, že práve ich škola najviac žije pohybom a športom.

     Naše súťažné video: Zakladna_skola_s_materskou_skolou_Vavrinca_Benedikta_Nedozery-Brezany.mp4

           

         

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764