Navigácia

 • Informácia o poskytnutí voľna pre žiakov ZŠ

  Riaditeľstvo  ZŠ s  MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch – Brezanoch  na  základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z prevádzkových a organizačných dôvodov /prerušenie distribúcie elektriny/ voľno z vyučovania pre žiakov ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch- Brezanoch dňa 18. 10. 2017 /streda/.  

                                                                                                                                    PaedDr. Dušan Schut, riaditeľ školy

   

 • Medzi typické jesenné činnosti s deťmi patrí aj tvorenie z gaštanov. Deti si ako námet pre tvorenie vybrali smajlíkov, ktoré sa snažili čo najvernejšie napodobniť.

 • A máme víťazov...

  Súťažilo sa v troch kategóriach:

   

  KOŠÍKY

  1. miesto: Chiara Marianna Lehotská, Veronika Miháliková, Natália Mazániková z IX. A

  2. miesto: Daniel Oršula z II. A

  3. miesto: Simona Mokrá zo VI. A

                  Vanessa Michelle Gandelová z II. B

  4. miesto: Adam Humaj z V. A

                 Nina Čaprnková z I. A

  JABLKÁ

  1. miesto: Eliška Žillová z IX. A

                  Hana Mócová z III. A

  2. miesto: Dominik Kmeť z V. B

  3. miesto: Linda Šimová z V. B

  ZELENINA

  1. miesto: Aneta Pipíšková z III. B

  2. miesto: Roman Žilla zo IV. B

  3. miesto: Leila Reginová z V. B

 • V rámci týždňa zdravej výživy dňa 12. 10. školský parlament zorganizoval výstavu ovocia a zeleniny. Deti priniesli rôzne jabĺčka, rôzne druhy zeleniny a nechýbali ani ovocné a zeleninové košíky. Celá škola hlasovala a čoskoro sa dozviete výsledky.

 • Dňa 10.10. sa uskutočnil na našej škole koncert ECO H2O tour. Žiaci si odniesli nezabudnuteľné zážitky z hodinového interaktívneho programu, ktorého súčasťou boli súťaže, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šou biznisu. Na záver deti potešila aj autogramiáda Thomasa Puskailera a Ondreja Antáleka. Získali sme tiež kufrík mladého ekológa, ktorý obsahuje 31 ilustrovaných kľúčov na určovanie fauny a flóry. 

 • V tomto mesiaci sa v priestoroch našej telocvične uskutočnilo obvodné finále žiakov a žiačok v bedmintone. Za účasti žiakov a žiačok zo ZŠ Nitrianske Rudno, ZŠ Koš, ZŠ Valaská Belá a našich reprezentantov sa zohralo viacero vynikajúcich zápasov. Naše družstvá v zložení Barbora Medová, Eliška Žillová a Rastislav Kubovič spolu s Marekom Mečiarom, podali výkony na hranici možností.

  Z víťazstva a postupu sa tentokrát tešili žiaci z Nitrianskeho Rudna a žiačky z Valaskej Belej.

 • Toho dňa bolo typické, jesenné, sychravé počasie. Aj napriek tomu sme sa vybrali s pani učiteľkami zbierať jesenné vitamíny - šípky. Vysvetlili nám, prečo sú šípky zdravé. Dozvedeli sme sa, kde rastú a ako sa zbierajú. Pani učiteľky nám povedali, ako sa pripravuje čajík.  Usušíme ich a v zime ich zalejeme horúcou vodou, precedíme a čajík máme pripravený. Nepotrebujeme ani citrónik, lebo šípky obsahujú veľa vitamínu C. Teta kuchárka nám sľúbila, že nám v zime navarí chutný čajík.

 • Dňa 6.10.2017 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili výchovného koncertu Drozdík Čimko. Deti sa prostredníctvom hudby preniesli do sveta rozprávok. Mama Drozdica vysvetlila deťom, ako je dôležité poslúchať. Malí diváci sa počas koncertu oboznámili  s hudobnými nástrojmi, zahrali sa hudobné hádanky a pohybom znázorňovali náladu piesní. Výchovný koncert bol vydarený a žiaci sa už teraz tešia na ďalšie pokračovanie hudobných rozprávok.

 • V areáli školy došlo v dôsledku opravy vodovodného potrubia k vyrúbaniu niekoľkých stromov. A tak sme sa rozhodli vysadiť nové. Deti z Environmentálneho krúžku a z krúžku Mladí vedci sa tejto aktivite veľmi potešili a za pomoci pána školníka nadšene stromčeky vysadili. Veríme, že nám nové stromčeky budú robiť radosť a zároveň skrášlia okolie našej školy.

 • Dňa 29.9.2017 sa v našej obci konala výstava domácej hydiny a drobného vtáctva. Bolo pekné počasie, tak sme sa s deťmi boli na tejto výstave pozrieť. Deťom sa veľmi páčilo a dokonca si niektoré sliepočky aj pohladkali. Najviac sa nám páčili holuby , vtáčiky a húsky.

 • V piatok 29.9. deti z ŠKD zavítali na chovateľskú výstavu. Zo zvierat sa im najviac páčili zajačiky a papagáje.

 • Farby, farby, farbičky, majú radi detičky...A práve preto sme sa rozhodli, že budeme experimentovať s farbami. Jednoznačne top pokusom bola dúha zo skittles cukríkov. Deti nedočkavo sedeli a čakali, čo sa bude diať. Na záver si samozrejme deti na cukríkoch aj pochutili.

 • Mesiac september sme začali na 1. stupni veselo. Vyhlásili sme Súťaž o najkrajšieho šarkana. Tak sa teda začalo v našich triedach usilovne kresliť, strihať, lepiť a tvoriť.  Deti  preukázali svoju šikovnosť a nápaditosť. Porota mala ťažkú úlohu. Vybrať tie najkrajšie práce, ktoré získajú ocenenie. 

  Nakoniec  sa rozhodla takto:

  1. ročník

  1. miesto: Miriam Kabáčová 1. B

  2. miesto: Vanesa Šimová 1. A

  3. miesto: Filip Haas 1. B

                 Oliver Mihalička 1. A

  2. ročník

  1. miesto: Timotej Mello 2. A

  2. miesto: Zuzana Majzlanová 2. B

  3. miesto: Terézia Miková 2. A

                  Tibor Gatial 2. B

  3. ročník

  1. miesto: Šimon Greguš 3. B

  2. miesto: Martina Flimelová 3. A

  3. miesto: Nikola Ješíková 3. A

                  Rebeka Vaculíková 3. B

  4. ročník

  1. miesto: Silvia Rišová 4. B

  2. miesto: Ema Mazániková 4. A

  3. miesto: Sofia Neumannová 4. B

                 Sára Pistová 4. A

  Všetkým odmeneným žiakom srdečne blahoželáme .  

  Práce  detí si môžu rodičia a návštevníci školy pozrieť v priestoroch školy. 

 • Ani tento rok sme neporušili tradíciu a navštívili sme divadelné predstavenie v angličtine. Zároveň sme si tak pripomenuli Európsky deň jazykov. Naši ôsmaci a deviataci si v Kultúrnom dome v Prievidzi dňa 27.9.2017 pozreli predstavenie s výstižným názvom THE HEROES – HRDINOVIA. Táto dvojjazyčná inscenácia je mozaikou príbehov z ankety Detský čin roka a predstavuje autentické postavy mladých ľudí. Angličtinu vhodne dopĺňali vysvetľujúce či vtipné vsuvky v slovenčine. Predstaveniu nechýbal humor, paródia, no najmä hlavná idea - tie najväčšie hrdinské skutky môže vykonať každý z nás a hrdinstvo má v skutočnom živote mnoho podôb.

 • Stíchlo pole, zavial vietor,

  škola brány otvára.

  Všetkých žiakov, veľkých, malých,

  do náručia zvoláva.

 • Už aj vrabce čvirikajú
  že sa brány zatvárajú,
  že už zvonec ide spať
  a deti sa budú hrať.

 • Dňa 28.6. 2017 starosta obce Nedožery-Brezany JUDr. Martin Mokrý  prijal v obradnej sále OcÚ v Nedožeroch-Brezanoch žiakov IX.A  triedy na slávnostnej rozlúčke. Po slávnostnom zápise žiakov do kroniky obce v krátkom kultúrnom programe vystúpili aj žiaci prvého ročníka. 

 • Dňa 27.6. sa uskutočnilo na druhom stupni účelové cvičenie - praktická časť. Po rannom poplachu sa žiaci zhromaždili na školskom dvore a následne sa presunuli na jednotlivé stanovišťa. Súťažili vo vedomostných kvízoch, poskytovali prvú pomoc, hádzali granátom a stavali stany. Veríme, že sa dobre bavili a aj niečo nové naučili.

 • Dňa 26. júna 2017 sa uskutočnili v areáli školy didaktické hry pre žiakov 1. – 4. ročníka. Žiaci si preverili vedomosti a praktické zručnosti v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí ako: civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobytu v prírode a požiarna ochrana. Aktívne sa zapájali do plnenia rôznych úloh, spontánne reagovali a pohotovo odpovedali na otázky. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Fotogaléria