Navigácia

 • Škola nám opäť opeknela

  Na konci školského roka a počas letných prázdnin sa uskutočnila oprava prepadnutého betónu na prístupovej komunikácii, úprava vstupného priestoru do školskej jedálne, osadenie nových dverí v jedálni a kuchyni, vymaľovanie vstupného priestoru do školskej jedálne a výmena dverí, vymaľovanie školskej jedálne, náter radiátorov a montáž nových žalúzií v školskej jedálni, estetizácia priestorov – vstup do ZŠ a vymaľovanie chodby a 1 triedy na prízemí, výmena osvetlenia, násteniek a šatní na prízemí a vybudovanie chodníkov zo zámkovej dlažby v areáli školy.

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

  Dňa 3.9.2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019. Prváci prišli plní očakávania a my sme ich s radosťou privítali. Všetkým žiakom i učiteľom želáme veľa úspechov v novom školskom roku.

 • ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

 • Testovanie 9 - 2018

  Dňa 2.5.2018 boli našej škole doručené výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka. Naši žiaci nesklamali a svojimi vedomosťami robia dobré meno našej škole. Gratulujeme!

  Matematika

  Priemerná úspešnosť školy: 64,8 %

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer: 55,9 %

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 8,9 %

  Slovenský jazyk a literatúra

  Priemerná úspešnosť školy: 67,2 %

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer: 63,0 %

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 4,2 %

 • Slávnostné prijatie žiakov IX.A starostom obce Nedožery-Brezany

  Dňa 27.6.2018 boli žiaci IX.A triedy prijatí starostom obce Nedožery-Brezany JUDr. Martinom Mokrým. Slávnostné prijatie sa uskutočnilo v obradnej sále Obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch, kde sa žiaci podpísali do kroniky obce. V krátkom kultúrnom programe deviatakov pozdravili aj žiaci prvého ročníka.

 • Športové dopoludnie v MŠ

  18.6. sa žiaci 1. ročníka zúčastnili športového dopoludnia v materskej škole. Naši prváci strávili pekné chvíľky spolu s budúcimi školákmi v športovom areáli materskej školy. Spolu si zahrali futbal, cvičili na preliezačkách a stavali hrady z piesku.

 • Školský výlet IX.A

  Dňa 1.6.2018 si deviataci užili posledný spoločný výlet na Gazdovskom dvore v Turčianskych Kľačanoch pri Vrútkach. Na salaši nás srdečne privítali a zaujímavo nám priblížili históriu salašníctva. Boli sme priamo pri výrobe syra z ovčieho mlieka, vyskúšali sme si dojenie kozy a absolvovali prehliadku dvora s hospodárskymi zvieratami. Najviac sme sa zabavili na netradičnom obyvateľovi dvora – lame Štefan. Po dobrom obede a olovrante sme sa spokojní a vďační vrátili domov.

 • Školský výlet IV.A a IV.B do Atlantis centra v Leviciach

  Učenie zábavou a zábava hrou, takto možno nazvať našu návštevu zábavného centra Atlantis v Leviciach 30. mája 2018.                  
  Nové poznatky z fyziky sme mali   možnosť získať vďaka  rozličným pomôckam, ktoré sa v tomto centre nachádzajú, ba ani Tutanchámon už nie je pre nás  len ťažké slovo, ale  omnoho viac. Keďže  sme  sa sem  prišli  nielen  poučiť,  ale aj zabaviť, v ďalších priestoroch sme sa  mohli vyhrať do sýtosti. Vyskúšali sme si množstvo zaujímavých hier, vynálezov, hlavolamov a záhad. No najviac sme sa zabavili  v  bublinovom  kráľovstve.  Robiť  veľké  bubliny,  do ktorej  sa  zmestí niekoľko  žiakov , sa  nepodarí  každý deň. Všetci  sme  si  prišli na svoje  pri  9D simulátoroch, kde sme interaktívne prežívali virtuálnu realitu.V obchodíku sme si   kúpili   rôzne  zábavné  suveníry.  V  zábavnom   centre   sme  prežili   pekné dopoludnie.

 • Športová olympiáda v Kanianke - MŠ

  Naša materská škola sa 23.5.2018  zúčastnila športovej olympiády materských škôl , ktorá sa konala v materskej škole Kanianka. Nášmu olympionikovi Matúšovi Reginovi sa darilo v skoku do diaľky – kde získal 1. miesto. Strávený deň plný zážitkov, radosť so športovania ,z dosiahnutia svojho najlepšieho športového výkonu bolo vidieť na tvárach všetkých zúčastnených. Nášmu víťazovi gratulujeme.

 • Lesná pedagogička v MŠ

  Dňa 22.5.2018 navštívila našu Materskú školu lesná pedagogička Ing. Mariana Čavojová. Deti sa oboznámili o živote v lese ,čo do lesa patrí a čo nepatrí. Prostredníctvom hry si deti  preskúšali svoje poznatky o lesných zvieratách, hmyze a stromoch.

  Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, aby sme si overili nové poznatky a zážitky z lesa.

 • Divadelné predstavenie v Žiline

  Dňa 22.5.2018 sa žiaci 8. a 9.ročníka zúčastnili v Mestskom divadle Žilina divadelného predstavenia pod názvom Anna Franková. Táto prirodzená i intímna výpoveď dospievajúceho dievčaťa ukrývajúceho sa počas druhej svetovej vojny, by sa mala stať výstrahou proti narastajúcej neznášanlivosti, nenávisti a rasizmu.

 • Hasiči v MŠ

  Členovia dobrovoľného hasičského  zboru v našej obci nám dňa 21.5.2018 veľmi ochotne predviedli hasičské auto a techniku akú používajú pri hasení požiaru ale aj na rôznych hasičských súťažiach. Na záver si deti prezreli hasičské auto.

  Týmto ďakujeme našim dobrovoľným hasičom za ochotu.

 • Ročníkové kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 21.5.2018 sme na našej škole usporiadali školské kolo Olympiády v anglickom jazyku medzi žiakmi 4. ročníka s cieľom zistiť a porovnať jazykovú úroveň našich malých angličtinárov.

  Dvanásť žiakov 4.A triedy a rovnaký počet žiakov 4. B triedy si porovnalo svoju jazykovú zdatnosť v úlohách, ktoré kopírovali učivo daného ročníka ako aj v úlohách, ktoré boli málinko náročnejšie.

  Iba dva body rozhodli o víťazstve 4.A triedy, čo svedčí o vyrovnanosti vedomostí oboch skupín. Gratulujeme.

 • Deň vyučovania v prírode 2018

  Dňa 17. mája 2018 sa uskutočnil po celom svete Deň vyučovania v prírode. Napriek zlému počasiu sa tohto dňa zúčastnili aj naši šiestaci, ktorý vonku v rámci Fyziky odhadovali vzdialenosť.

 • Anjelské hry v MŠ

  V našej  MŠ  sa dňa 15.05.2018 uskutočnili Anjelské hry. Rodičia spolu s deťmi vytvárali rôzne aktivity, ktoré  si pre rodičov a deti pripravili pani  učiteľky. Bol to pre nás všetkých veľmi obohacujúci deň.

 • Svetový deň mlieka v MŠ

  Rôznymi zaujímavými aktivitami, ktoré prebiehali od rána sme si pripomenuli Svetový deň mlieka.

  Deti v triedach tvorili plagát kravičky s tematikou zdravá výživa

  z mlieka. Oboznámili sa so zvieratkami, ktoré nám dávajú mlieko a spoločne určovali, aké produkty sa z mlieka vyrábajú.

 • Atletika

  Naša škola sa aj v tomto roku zúčastnila na Majstrovstvách okresu v atletike. V kombinácii bodov z behov, skokov, hodov, vrhov  sa družstvo žiakov umiestnilo na 15. mieste zo zúčastnených 22 škôl nášho okresu. Družstvo žiačok obsadilo miesto v strede štartového poľa a to 11. miesto z 20 zúčastnených škôl. V individuálnych výsledkoch sa nám tento rok nepodarilo získať pomyselné medailové umiestnenie. Našim žiakom a žiačkam ďakujeme za snahu, úsilie a predovšetkým chuť reprezentovať školu.

 • Účasť na súdnom pojednávaní

  Raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť. V tomto duchu sa naši žiaci 9. ročníka zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Prievidzi. Mali možnosť nielen vidieť, že televízna realita súdnej siene má ďaleko od reality skutočnej, ale i možnosť položiť otázky sudcovi, prokurátorovi, obhajcovi.

  Taktiež vidieť predvedenie obžalovaného na súd policajnou eskortou, či zažiť odročenie pojednávania. A to všetko v jeden deň na jednom mieste.

 • Ukončenie futbalového krúžku

  http://zsnb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=600

  Na 1. mája sa konal rozlúčkový zápas medzi deťmi s futbalového krúžku a ich rodičmi. Deti si odniesli diplom za úspešné absolvovanie futbalového krúžku. Zahrali si proti svojim ockom aj mamičkám, pričom zápas sa skončil 10:10. Najlepšou strelkyňou sa stala prekvapivo jedna z mamičiek, ktorá si za svoj výkon odniesla aj odmenu.  Rodičia prežili krásne športovo strávené popoludnie, plné smiechu ich detí.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Fotogaléria