• A ako dopadli naše VIANOČNÉ TRHY?

     • Našlo sa množstvo ľudí, ktorí pomohli, kúpili si pekné výrobky a prispeli tak k vyzbieraniu úžasnej sumy 912,31 eur. Teší nás, že máte také obrovské srdce. ĎAKUJEME.

     • Vianočná tržnica - MŠ

     • V tomto týždni sme realizovali projekt Vianočná tržnica zameraný na rozvíjanie elementárnej finančnej gramotnosti. Deti počas predchádzajúcich dní zhotovovali vianočné ozdoby  a dekorácie za čo dostali eurá. Vyrobené výrobky si vo štvrtok  12.12.2019 kupovali za zarobené eurá a kúpené výrobky si odniesli domov.

     • Zdravé zúbky - MŠ

     • Dňa 27.11.2019 sme v dopoludňajších hodinách s deťmi pripravili pekné podujatie na tému Veselé zúbky. V tento deň sme sa  porozprávali o prevencií zubného kazu a ako sa starať o svoj chrup . Na záver si deti umyli zúbky.

     • Pytagoriáda - výsledky

     • Postup do okresného kola

      kategória P3 - súťažilo 11 žiakov

      1. miesto: Petra Šimová, 3.B

      2. miesto: Jakub Baran, 3.A

      kategória P4 - súťažilo 18 žiakov

      1. miesto: Tibor Gatial, 4.B

      2. miesto: Marco Barényi, 4.A

      kategória P5 - súťažilo 12 žiakov

      1. miesto: Nikola Ješíková, 5.A

      kategória P6 - súťažilo 8 žiakov

      1. miesto: Michal Rozenberg, 8.A

      kategória P7 - súťažilo 19 žiakov

      1. miesto: Kristína Svetláková, 7.B

      kategória P8 - súťažilo 10 žiakov

      1. miesto: Jozef Mokrý, 8.A

      2. miesto: Miroslava Majzlanová, 8.A

       

     • Pytagoriáda - ZŠ

     • 6. - 8. ročník

      Dňa 11.12. sa uskutočnílo školské kolo Pytagoriády, v ktorom súťažili naši starší žiaci. Veríme, že žiakom sa darilo a čoskoro sa dozvieme mená víťazov.

     • Šaliansky Maťko - ZŠ

     • Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať školu v okresnom kole.

      I. kategória 2.-3. ročník

      1. Kristína Pekárová 2.B

      2. Karolína Nagyová 3.A

      3. Petra Šimová 3.B a Matúš Plica 2.A

      II.kategória 4.- 5. ročník 1. Linda Nguyen 4.B

      2. Alžbeta Tamara Velická 5.A

      3. Zuzana Majzlanová 4.B

      III.kategória 6. - 7. ročník

      1. Lucia Pusztaiová 7.A

      2. Sabina Lehotská 7.B

      3. Natália Šimová 6.A

     • Pytagoriáda - ZŠ

     • 3. - 5. ročník

      Dňa 10.12. sa uskutočnílo školské kolo Pytagoriády. Veríme, že žiakom sa darilo a čoskoro sa dozvieme mená víťazov.

     • Súťaž o najkrajšiu výzdobu

     • 1. mesto - 8.A

      2. miesto - 4.B, 7.B

      3. miesto - 5.B, 6.A, 7.A

     • Mikuláš - ZŠ

     • V škole máme dobré deti, a preto nás vôbec neprekvapilo, že aj k nám do školy zavítal Mikuláš. Doviedol si so sebou aj svojich pomocníkov - dvoch anjelov a čerta. Deťom rozdali sladké cukríčky a navodili tú správnu mikulášsku atmosféru. 

     • Mikuláš v Prievidzi - MŠ

     • V stredu 4. 12. 2019 sme sa s deťmi  vybrali do Prievidze.  V Dome kultúry sme si pozreli krásny príbeh, „Obyčajný zázrak“. Po skončení sa deťom rozžiarili očka lebo konečne prišiel ich očakávaný Mikuláš s anjelom. Všetkým deťom postupne rozdal Adventné kalendáre a deti mu za to zaspievali pesničku. Po skončení sme sa šťastlivo vrátili späť do MŠ.                                  

     • Výchova k finančnej zodpovednosti - ZŠ

     • Ako byť zodpovedný v oblasti osobných financií, ako správne narábať s financiami, ako rozoznávať riziká v riadení vlastných financií, ako si stanoviť finančné ciele, napĺňať ich, konať a správať sa zodpovedne s ohľadom na budúcnosť, to boli len niektoré témy, ktoré boli priblížené našim žiakom deviateho ročníka na praktickej prednáške, spojenej s cvičením v problematike finančnej gramotnosti. Naši hostia ktorí pôsobia ako profesionáli vo finančnej sfére nám pripravili aj podľa slov žiakov vskutku zaujímavý a poučný program. Ďakujeme teda a veríme, že sme aj takouto formou prispeli ku osvojeniu si kľúčových kompetencií pre zvýšenie úrovne finančnej gramotnosti našich žiakov, ktorá ich bude sprevádzať v reálnom živote.

     • NEPZ - Najbohatšie ekosystémy planéty Zem

     • Zachráňme pralesy

      Dňa 29.11. sa uskutočnila na našej škole prednáška pre 5. - 9. ročník o dôležitosti dažďových pralesov - GREEN LIFE PROJEKT. Prednášku viedol človek, ktorý rozprával z vlastnej skúsenosti a svoje skúsenosti prezentoval formou fotografií a videí. Žiakov prednáška veľmi zaujala a už teraz sa tešia na ďalšiu o plastoch.

     • Všetkovedko a Expert geniality show ZŠ

     • Dňa 28.11.2019 sa uskutočnila súťaž pre žiakov 1. stupňa Všetkovedko a pre žiakov 2. stupňa súťaž expert. Súťažiaci si preverili svoje vedomosti zo života.

     • OK Technická olympiáda

     • Dňa 28.11. sa uskutočnilo okresné kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY. Našu školu v kategórii A reprezentovali žiaci Samuel EngelhardtMaroš Jankovič z  IX.A triedy. Z 19 súťažných dvojíc obsadili 2. miesto.

      V kategórii B nás reprezentoval žiak VII.B triedy Adrián Kamenský, z 15 súťažiacich sa umiestnil na 1. mieste.

      Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

      Adrián našu školu a okres Prievidza bude reprezentovať v krajskom kole, kde mu prajeme veľa úspechov.

     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry ZŠ

     • 27.11. sa v CVČ v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo súťaže z  materinského jazyka. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola , žiačka VIII.A triedy Miroslava Majzlanová. Naša žiačka nazbierala cenné skúsenosti v silnej  konkurencii a len pár bodov ju delilo od úspešnosti.

      Ďakujeme za reprezentáciu.

     • OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI ZŠ

     • Naša škola sa stala súčasťou zaujímavého športového projektu, ktorý nadväzuje na populárne Odznaky zdatnosti.

      Projekt Slovenského olympijského a športového výboru je určený pre základné školy (11. – 12 ročných) – pilotný ročník pre vybrané školy prostredníctvom Olympijských klubov SR, v ktorom sa testujú pohybové schopnosti, predpoklady žiakov ako komplexný obraz mladej populácie o ich pohybových schopnostiach spolu s porovnávaním so svojimi rovesníkmi u nás ako aj v zahraničí.

      Na základe výsledkov z testovania obdržia všetci žiaci jednotlivé stupne odznakov, diplomov, ktoré budú na školy zasielané na konci školského roku ako ich celkový obraz o ich pohybových schopnostiach – „športové vysvedčenie“ Jedná sa o postupovú súťaž s okresnými a krajskými finálovými kolami ako i celoštátnym finále. Najlepší naši žiaci  - 4 chlapci a 4 dievčatá – nás budú reprezentovať v postupových finálových kolách. Tak nám držte palce!

     • „Šikanovanie – nedajme sa!“ ZŠ

     • 6. ročník - beseda s policajtkou

      Aktivita sa uskutočnila vo forme besedy, počas ktorej bola žiakom vysvetlená charakteristika šikanovania a kyberšikanovania. Žiaci sa dozvedeli, ako sa prejavuje šikanovanie, proti komu je zamerané, kde dochádza k šikanovaniu a aké tresty im hrozia za trestné činy súvisiace so šikanovaním. Deťom boli uvedené rady, ako sa brániť proti šikanovaniu, na koho sa majú obrátiť a čo majú robiť, keď sa stanú obeťou šikanovania.

     • Oliho príbeh ZŠ

     • 3. ročník - beseda s policajtkou

      Preventívny projekt "Oliho príbeh" bol realizovaný vo forme krátkeho animovaného filmu, ktorý je rozdelený do štyroch príbehov, z ktorého každý upozorňuje na určité riziko, ktorému sú deti vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železníc. Po premietnutí filmu policajtka s deťmi v diskusii rozobrala jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozornila deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín