• Školský psychológ ψ

     

    Mgr. Kamila Bičanová, školský psychológ  

    kontakt: kouc.bicanova@gmail.com

                      0904 163 381

     

    Školský psychológ je odborným zamestnancom školy. Jeho hlavným poslaním v škole je vytváranie pokojnej, priateľskej  a partnerskej atmosféry. A to cestou vytvárania pozitívnych vzťahov  medzi žiakmi navzájom a rovnako medzi žiakmi a učiteľmi. Vzťahov, založených na vzájomnej dôvere, pomoci a spolupráci. Vytvára priestor pre otvorenú komunikáciu celého systému školy. Rieši problémy vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán a zabezpečuje efektívnu spoluprácu školy a rodiny.

    Vo vzťahu ku žiakovi pomáha riešiť otázky učenia , ale aj otázky osobného života.

    Vo vzťahu k pedagógovi pomáha lepšiemu porozumeniu jednotlivým žiakom a ich potrebám.

    Vo vzťahu k rodičovi pomáha pri otázkach aktuálnych ťažkostí jeho dieťaťa, poskytuje poradenstvo pri výchove a učení sa jeho dieťaťa.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764