• PhDr. Iveta Valchovníková
   • PhDr. Iveta ValchovníkováRiaditeľka
   • Mgr. Lenka Krebesová
   • Mgr. Lenka KrebesováZástupkyňa
   • PaedDr. Gabriela Šestáková
   • PaedDr. Gabriela ŠestákováUčiteľkaVýchovný poradca
   • Mgr. Štefan Čunderlík
   • Mgr. Štefan ČunderlíkUčiteľKňaz
   • Mgr. Eva Magdolenová
   • Mgr. Eva MagdolenováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
   • Mgr. Viera Čavojská
   • Mgr. Viera ČavojskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
   • Mgr. Katarína Dubcová
   • Mgr. Katarína DubcováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
   • Mgr. Jana Krähenbilová
   • Mgr. Jana KrähenbilováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
   • Mgr. Ľubica Trenčianska
   • Mgr. Ľubica TrenčianskaUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
   • PaedDr. Jana Mendelová
   • PaedDr. Jana MendelováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
   • Mgr. Adriana Hepnerová
   • Mgr. Adriana HepnerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
   • Mgr. Veronika Svitková
   • Mgr. Veronika SvitkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
   • Mgr. Martina Liptáková
   • Mgr. Martina LiptákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.A
   • Mgr. Monika Trstenská
   • Mgr. Monika TrstenskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.B
   • Mgr. Katarína Kalinová
   • Mgr. Katarína KalinováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín