Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Dušan Schut Sch Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Lenka Krebesová Kb Rozvrh
Zástupca
Zástupca v triede: 9.A
Vedie krúžok: Matematický krúžok
 
 
Mgr. Viera Čavojská Ča Rozvrh
Triedny učiteľ: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
 
 
Mgr. Štefan Čunderlík Ču Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Dubcová Da Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Mgr. Peter Duhaj Du Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
Zástupca v triede: 8.A
Vedie krúžok: Športové hry
 
 
Mgr. Miriam Fedorová Fe Vychovávateľ
 
 
Mgr. Adriana Hepnerová He Triedny učiteľ: 9.A
Zástupca v triede: 5.A
Vedie krúžok: Doučovanie na testovanie 9 zo SJL
 
 
Mgr. Adriana Kozáková Kz Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.B
Zástupca v triede: 6.A
 
 
Mgr. Jana Krähenbilová Kr Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.B
Zástupca v triede: 1.A
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Mgr. Alena Laufová La Učiteľ
 
 
Mgr. Martina Liptáková Li Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Vedie krúžok: Anglický krúžok
 
 
Mgr. Eva Magdolenová Mg Triedny učiteľ: 3.B
Zástupca v triede: 3.A
Vedie krúžok: Hravá angličtina
 
 
PaedDr. Jana Mendelová Me Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.B
Zástupca v triede: 2.A
Vedie krúžok: Krúžok tvorivosti
 
 
PaedDr. Ľubica Schutová Sa Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
 
 
Mgr. Veronika Svitková Sv Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.B
Zástupca v triede: 4.A
Vedie krúžok: Tvorivá dramatika
 
 
PaedDr. Gabriela Šestáková Še Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Prírodovedný krúžok
 
 
Mgr. Lucia Šujanová Šu Vychovávateľ
 
 
Mgr. Ľubica Trenčianska Tr Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.A
Zástupca v triede: 2.B
Vedie krúžok: Krúžok tvorivosti
 
 
Mgr. Monika Trstenská Ta Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.A
Zástupca v triede: 7.A
Vedie krúžok: Environmentálny krúžok
Vedie krúžok: Mladý vedec
 
 
PhDr. Iveta Valchovníková Va Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
Vedie krúžok: Cvičenia zo SJL

© aScAgenda 2019.0.1136 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Fotogaléria