• Naši prváčikovia

    • 6. 4. 2020
    • ŠKD

     Počas tohto obdobia sa niektoré deti s rodičmi zapojili do srdiečkovej výzvy, v ktorej išlo o umiestnenie veľkého červeného srdca na viditeľné miesto. Vyjadrili sme tak vďačnosť profesiám - ľuďom, ktorí nemôžu ostať doma, ale nám pomáhajú.

     Z príchodom Veľkej noci sme taktiež vytvárali Veľkonočnú výzdobu. 

    • Sme v kontakte....

    • 31. 3. 2020
    • Aj počas tohto neľahkého obdobia zostávame s našimi žiakmi v kontakte. Zaujímame sa ako sa im darí, ako sa majú. Tešia nás úprimné odpovede žiakov 2. stupňa.  Niektoré môžu vzbudiť i úsmev na tvári. A to je to, čo určite všetci potrebujeme. Výsledkom sú aj tieto zistenia.

    • Oznam pre zákonných zástupcov detí a žiakov

    • 31. 3. 2020
    • Počas prerušenia prevádzky Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany sa poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube a v školskej jedálni, v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a VZN 2/2019 neuhrádza.

    • Vážení rodičia

    • 29. 3. 2020
    • Materská škola

     Mimoriadna situácia zasiahla celú našu spoločnosť a ovplyvnila každodenný život nás všetkých. Keďže sa nemôžeme s deťmi, ani s vami kontaktovať osobne, dovoľujeme si vám postupne sprostredkovať námety na aktivity a nápady na činnosti s vašimi deťmi prostredníctvom edukačných a zábavných hier, portálov, určených pre deti predškolského veku. Nepochybujeme o tom, že si viete zorganizovať čas so svojimi deťmi, preto berte túto ponuku ako inšpiráciu na spestrenie tohto neľahkého obdobia.

     Prajeme vám aj deťom veľa zdravia a veríme, že sa čo najskôr stretneme v materskej škole.

     Stiahnite tu: namety.doc


  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 23. 1. 2021
  • Odhlasovanie z obeda

   Školská jedáleň - 0911 382 023

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje