• Testovanie - 5. ročník

    • 24. 1. 2020
    • 20.11.2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie piatakov. V matematike dosiahli naši žiaci lepšie výsledky ako celoslovenský priemer o 6,3 %, v slovenskom jazyku boli výsledky na úrovni celoslovenského priemeru.

    • Testovanie pohybových predpokladov našich najmenších

    • 22. 1. 2020
    • 1. ročník

     Naši najmenší žiaci, prváci, sa v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na pôde našej školy podrobili testovaniu pohybových predpokladov.

     Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je  informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.

                    A keďže už máme aj výsledky – certifikáty – tieto sme im odovzdali ako sa patrí, v priestoroch našej telocvične. Veríme, že dosiahnuté výsledky budú popri informáciách o stave pohybových schopností aj motiváciou pre pravidelné športovanie nielen na hodinách TSV ale i v ich rodinách a vo  voľnom čase.

    • Olympiáda v anglickom jazyku

    • 20. 1. 2020
    • Okresné kolo

     Dňa 15.1.2020 sa v Centre voľného času v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval šikovný žiak VIII.A triedy Jozef Mokrý. V kategórii 1B sa v silnej konkurencii 23 talentovaných žiakov z okresu umiestnil na peknom 6. mieste. Jojovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach.

    • Komparo 9

    • 17. 1. 2020
    • testovanie žiakov 9. ročníka

     Matematika

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 68 %

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 49,7 %

     Naši žiaci boli lepší o 18,3 %

     Slovenský jazyk a literatúra

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 70  %

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 61,7 %

     Naši žiaci boli lepší o 8,3 %

    • Komparo 8

    • 17. 1. 2020
    • testovanie žiakov 8. ročníka

     Matematika

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 56,7 %

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 53,8 %

     Naši žiaci boli lepší o 2,9 %

     Slovenský jazyk a literatúra

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 70,3  %

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 64,2 %

     Naši žiaci boli lepší o 6,1 %

    • Opäť sme pomohli ľuďom v núdzi

    • 4. 1. 2020
    • Vo vianočnom výpredaji sa vyzbierali ešte nejaké peniažky, za ktoré pani riaditeľka nakúpila potraviny pre obyvateľov krízového centra Jazmín. Tešíme sa, že sme mohli opäť pomôcť.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 23. 1. 2021
  • Odhlasovanie z obeda

   Školská jedáleň - 0911 382 023

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje