• Členovia rady školy a zápisnice

    •  

     Rada školy - členovia

      

          Rada školy pri ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery – Brezany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 14. decembra 2017. Funkčné obdobie začalo dňom 15. decembra 2017 na obdobie 4 rokov. 

     Obecné zastupiteľstvo v Nedožeroch-Brezanoch na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.6.2019 delegovalo do rady školy: PhDr. Jána Beňadika, PhD., Luciu Lacko Blahovú, Ing. Zorana Djokiča a Mgr. Petronelu Šovčíkovú


     Členovia rady školy:

      

     Meno a priezvisko

     zvolený/delegovaný za  

     Mgr. Peter Duhaj predseda

      

     pedagogických zamestnancov ZŠ

     Ing. Juraj Bunda

      

     rodičov MŠ

     Martina Reginová

      

     rodičov ZŠ

     Ing. Lenka Djokičová, PhD.

      

     rodičov ZŠ

     Mgr. Miroslava Majzlanová

      

     rodičov ZŠ

     Dana Pekárová

      

     pedagogických zamestnancov MŠ

     Lucia Lacko Blahová

      

     zriaďovateľa

     Peter Lipničan

      

     nepedagogických zamestnancov

     Mgr. Petronela Šovčíková

      

     zriaďovateľa

     PhDr. Ján Beňadik, PhD.

      

     zriaďovateľa

     Ing. Zoran Djokič

      

     zriaďovateľa
      

     Zápisnice:

        Zapisnica_z_RS__22.6.2017.pdf

        Zapisnica_z_RS__21.06.2018.pdf

        Zapisnica_z_RS__20.06.2019.pdf


         Zapisnica_z_RS__6.11.2019.pdf

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín