• Dôležité informácie

    • Prihlášky na stredné školy

      

     Riaditeľ SŠ zverejní kritériá  prijatia na SŠ a termíny  talentových skúšok do 1.2.2018.

     Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do 20.2.2018!

      

     Talentové skúšky :  25.3. - 15.4.2018!

      

     Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na ostatné učebné a študijné odbory do 31.3.2018.

     Termín podania prihlášok na SŠ najneskôr do 10.4.2018!

      

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok(vrátane 8-roč. gymnázií): 14.5.2018!

      

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok(vrátane 8-roč. gymnázií): 17.5.2018!

      

     2. kolo 2. prijímacích skúšok: 19.6.2018!

      

     Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov:

     www.stredneskoly.eu                      

     www.stredneskoly.sk                                   

     www.infovek.sk

     www.povolania.eu

     www.svs.edu.sk

     www.komposyt.sk

      

     Kompletný zoznam stredných škôl zameraných na prírodné odbory na Slovensku pre školský rok 2018/2019

     V tomto zozname nájdete štúdijné odbory ako veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, vinárstvo, rybárstvo, včelárstvo, životné prostredie a agropodnikanie.

      

     http://www.chovatelahospodar.sk/clanok/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu-261

      

     21. marec 2018 (streda)

      

     Náhradný termín: 5. apríl 2018 (štvrtok)

      

     Konzultačné hodiny:

     Utorok: 7,30-10,30 hod.

     Štvrtok: 15,00-16,00 hod.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín