Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Fyzika okolo nás FYN
Geografia GEG
Chémia CHE
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Praktické financie FIP
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Tvorivé písanie TOF
Výchova umením VUM

© aScAgenda 2017.0.1018 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.10.2016

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Fotogaléria