• Informácie k zápisu do 1. ročníka

    • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční formou elektronickej prihlášky v dňoch 7.4. - 14.4.2021. Elektronickú prihlášku nájdete v hornej lište webového sídla našej školy alebo v novinkách pod oznamom o zápise do 1. ročníka alebo pod týmto odstavcom.

     Overenie údajov a podpis  prihlášky  do 1. ročníka 

     • Prihlášku  dieťaťa do 1. ročníka  zákonní zástupcovia môžu prísť podpísať osobne vo vyhradenom priestore školy v dňoch 19.4. - 23.4.2021 v čase 6:30 - 14:30 (keď prídete ku vchodu školy, tak zavolajte na č. 0911 381 999) bez osobnej prítomnosti detí.  Dodržané musia byť hygienicko-epidemiologické opatrenia, t.j. pri vstupe do budovy školy musia mať rodičia respirátor, ochranné rukavice a svoje vlastné pero.
     • K overeniu údajov je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov.
     • V prípade neúčasti druhého rodiča, je potrebné doniesť podpísaný súhlas rodiča o výbere základnej školy (tlačivo: Súhlas druhého zákonného zástupcu s výberom školy).

        Suhlas_druheho_zakonneho_zastupcu.docx

     • Poplatok za učebné pomôcky 15 €, presnú sumu (ak ste si objednali učebné pomôcky u nás  v škole).
     • Ak rodičia nežijú spolu, je potrebné doniesť kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv alebo rozhodnutie o určení výživného, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa zverené do výchovy.

     Čo potrebuje prvák do školy

     • aktovka s pevným chrbtom a dnom, nie prehnane veľká, s reflexnými znakmi
     • vrecúško na prezuvky – papuče, sandále s bledou podrážkou
     • malý uterák s uškom (hygienické potreby po dohode s triednou učiteľkou)
     • TSV – tepláky , tričko, tenisky s bledou podrážkou, vrecko, ponožky
     • VYV – podľa letáku, pohár z umelej hmoty, gumenú podložku na lavicu, handričku, plastelínu, nožnice, lepidlo
     • peračník – obyčajné ceruzky č. 2, pastelky, strúhadlo, plniace pero až neskôr
     • Šlabikár
     • chuť spoznať nových spolužiakov a naučiť sa nové veci

      

     Ako využiť čas pred vstupom do školy

     • hry orientovať tak, aby dieťaťu pomáhali zlepšovať pamäť – pexeso, pexeso s písmenami abecedy
     • čistota práce pri kreslení , vyfarbovaní, aby neprekračovali kontúry, nečarbali, precvičovať vystrihovanie po čiare (jemná motorika), všímať si držanie pastelky
     • zlepšovať matematické predstavy u detí, kde je to potrebné – počítať predmety počas vychádzky, neučiť ich nasilu sčitovať a odčitovať 
     • hrať sa domino, Človeče, nehnevaj sa
     • ak sa hrajú na PC – hľadať vzdelávacie hry
     • čítať deťom príbehy, rozprávky – rozprávať sa o nich
     • všímať si, ako sa dieťa vyjadruje, prestať používať skomoleniny, prehnane zdrobnené slová rodičia – dbať na vlastnú výslovnosť (dieťa preberá vaše nesprávne návyky)
     • vždy ich najprv pochváliť, až potom upozorniť na nedostatky
     • nekričať, byť trpezlivý, byť dôsledný - samostatne sa musia obliecť, obuť,  vedieť si urobiť poriadok po sebe
     • dodržať jednotnosť rodičov vo výchove
     • vedieť stolovať
     • trvať na dodržiavaní úctivého a slušného správania – vedieť poprosiť, poďakovať, pozdraviť sa, vedieť sa správne  vypýtať na WC
     • hlavnou činnosťou  je stále hra

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk