• Informácie k zápisu do 1. ročníka

    • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch školy dňa 6.4.2023 v čase 12:00 - 16:30. Naša škola využíva elektronickú prihlášku. Elektronickú prihlášku vyplňte prosím pred 6.4.2023, aby sme Vám ju mohli vytlačiť a pripraviť na podpis. 

     Elektronická prihláška: https://zsnb.edupage.org/register/ (bude spustená 1.4.2023)

     Rezervácia termínu: Po potvrdení Vašej prihlášky si môžete rezervovať termín, aby ste nemuseli dlho čakať v rade.

     Ako na to: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u18/u4339

     Pri zápise je potrebné uhradiť poplatok 20 € za učebné pomôcky pre 1. ročník.

      

     Overenie údajov a podpis  prihlášky  pri zápise do 1. ročníka 

     • Prihlášku  dieťaťa do 1. ročníka  podpíšu zákonní zástupcovia 6.4.2023 na zápise do 1. ročníka.
     • K overeniu údajov je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov.
     • Ak rodičia nežijú spolu, podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.
     • Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak:
     1. sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie („Podpisy jeden zákonný zástupca dohoda“).
     2. Toto sa nevyžaduje ak bol jednému z rodičov súdne pozastavený výkon rodičovských práv a povinností (kópia rozhodnutia súdu),
     3. rodič je nesvojprávny (kópia rozhodnutia súdu),
     4. alebo zdravotne nespôsobilý podpísať (lekárske potvrdenie),
     5. či existuje ťažko prekonateľná prekážka a je to v najlepšom záujme dieťaťa (písomné vyhlásenie „Prekážka podpis“).

      

     Podpisy_jeden_zakonny_zastupca_dohoda.docx

      

     Prekazka_podpis.docx

      

     Čo potrebuje prvák do školy

     • aktovka s pevným chrbtom a dnom, s reflexnými znakmi,
     • vrecúško na prezuvky – papuče, sandále s bledou podrážkou,
     • hygienické potreby – papierové vreckovky, 
     • Telesná a športová výchova – tepláky , tričko, tenisky s bledou podrážkou, vrecko, ponožky,
     • Výtvarná výchova – pohár z umelej hmoty, gumenú podložku na lavicu, handričku, plastelínu, nožnice, lepidlo, vodové farby, plochý štetec
     • peračník – obyčajné ceruzky č. 2, pastelky, strúhadlo, plniace pero až neskôr.

      

     Ako využiť zmysluplne čas pred vstupom do školy

     • hry orientovať tak, aby dieťaťu pomáhali zlepšovať pamäť – pexeso, pexeso s písmenami abecedy
     • čistota práce pri kreslení , vyfarbovaní, aby neprekračovali kontúry, nečarbali, precvičovať vystrihovanie po čiare (jemná motorika), všímať si držanie pastelky
     • zlepšovať matematické predstavy u detí, kde je to potrebné – počítať predmety počas vychádzky, neučiť ich nasilu sčitovať a odčitovať
     • hrať sa domino, Človeče, nehnevaj sa, vzdelávacie hry
     • čítať deťom príbehy, rozprávky – rozprávať sa o nich, odpovedať celou vetou
     • všímať si, ako sa dieťa vyjadruje, prestať používať skomoleniny a zdrobnené slová – dbať na správnu výslovnosť (dieťa preberá vaše nesprávne návyky)
     • vždy ich najprv pochváliť, až potom upozorniť na nedostatky
     • nekričať, byť trpezlivý, byť dôsledný, samostatne sa obliecť, obuť, zašnúrovať topánky, tenisky, vedieť si urobiť poriadok po sebe
     • dodržať jednotnosť rodičov vo výchove
     • vedieť stolovať – používať príbor
     • trvať na dodržiavaní slušného správania – vedieť poprosiť, poďakovať, pozdraviť sa, vedieť sa správne  vypýtať na toaletu
     • hlavnou činnosťou  je stále hra
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764