• Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
      • zsnb@centrum.sk
      • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
      • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
      • 036126764
      • zsnb@centrum.sk