• Členovia rady školy

    •  

     Rada školy - členovia

      

          Rada školy pri ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery – Brezany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 14. decembra 2017. Funkčné obdobie začalo dňom 15. decembra 2017 na obdobie 4 rokov.


     Členovia rady školy:

      

     Meno a priezvisko

     zvolený/delegovaný za  

     Mgr. Peter Duhaj predseda

      

     pedagogických zamestnancov ZŠ

     Ing. Juraj Bunda

      

     rodičov MŠ

     Martina Reginová

      

     rodičov ZŠ

     Ing. Martina Rišová

      

     rodičov ZŠ

     Mgr. Miroslava Majzlanová

      

     rodičov ZŠ

     Dana Pekárová

      

     pedagogických zamestnancov MŠ

     Ing. Silvester Hanuska

      

     zriaďovateľa

     Peter Lipničan

      

     nepedagogických zamestnancov

     Bibiána Šimová

      

     zriaďovateľa

     Ivana Blattová

      

     zriaďovateľa

     Ing. Iveta Lorencová

      

     zriaďovateľa
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • 046/5485130 046/5485081 zsnb@centrum.sk
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín