• Členovia rady školy

    •  

     Rada školy - členovia

      

          Rada školy pri ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery – Brezany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 14. decembra 2017. Funkčné obdobie začalo dňom 15. decembra 2017 na obdobie 4 rokov. 

     Obecné zastupiteľstvo v Nedožeroch-Brezanoch na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.6.2019 delegovalo do rady školy: PhDr. Jána Beňadika, PhD., Luciu Lacko Blahovú, Ing. Zorana Djokiča a Mgr. Petronelu Šovčíkovú


     Členovia rady školy:

      

     Meno a priezvisko

     zvolený/delegovaný za  

     Mgr. Petronela Šovčíková, PhD.

     zriaďovateľa, predsedníčka rady školy

     Ing. Juraj Bunda

     rodičov MŠ

     Ing. Erika Knajbelová PhD.

     rodičov ZŠ

     Ing. Lenka Djokičová, PhD.

     rodičov ZŠ

     Mgr. Miroslava Majzlanová

     rodičov ZŠ

     Dana Pekárová

     pedagogických zamestnancov MŠ

     Lucia Lacko Blahová

     zriaďovateľa

     Ing. Dana Háleková

     nepedagogických zamestnancov

     Mgr. Katarína Dubcová

     pedagogických zamestnancov ZŠ

     PhDr. Ján Beňadik, PhD.

     zriaďovateľa

     Ing. Zoran Djokič

     zriaďovateľa

     Zápisnice:

        Zapisnica_z_RS__22.6.2017.pdf

        Zapisnica_z_RS__21.06.2018.pdf

        Zapisnica_z_RS__20.06.2019.pdf
         Zapisnica_z_RS__6.11.2019.pdf

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk