• Druhý deň letnej školy bol venovaný poznávaniu nášho regiónu. 

     Prvá zastávka bola v Múzeu karpatských Nemcov v Nitrianskom Pravne, kde sa žiaci dozvedeli  o osídľovaní nášho regiónu a o živote obyvateľstva v minulosti. Zoznámili sa s historickými budovami a architektúrou v Nitrianskom Pravne. Ďalšou zastávkou bolo Vyšehradné,  kde mali možnosť vidieť život chudobnejších ľudí v minulosti, ich veci dennej potreby,  oblečenie i výrobu nádhernej  keramiky pána Hároníka. Obed deti strávili na Monty ranči, kde si opiekli špekačky,  povozili sa na koňoch a dozvedeli sa veľa o starostlivosti a chove i súťažiach  koní.  Poslednou zastávkou bola Kalvária v Solke. Okrem spoznávania histórie a prírodovedných zaujímavostí, žiaci zmapovali trasu i spomenuté okolité obce, aby si lepšie zapamätali tieto zaujímavé miesta. 

     Bol to veľmi vydarený deň. 

                                            

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk