• Mladší žiaci navštívili knižnicu, kde si vyhľadávali informácie o olympijských hrách, čím si rozvíjali čitateľskú gramotnosť.  Veľmi ich zaujala videoprojekcia o vzniku a histórii OH, kde spoznávali nové krajiny, významných športovcov, našich olympionikov. Súčasťou dňa bola tvorba olympijských maskotov. 

     V tento deň mali starší žiaci doobeda finančnú gramotnosť v praxi. Naplánovali si, že čo budú variť. Vybrali si slížovú kuraciu polievku, pizzu a palacinky. Následne si našli na internete recepty a spísali nákupný zoznam. Vysvetlili sme si množstvá, jednotkovú cenu, ako nakupovať, kde nakupovať, hľadali sme akciové potraviny v letákoch.

     Poobede prišli do školy hasiči z Nedožier-Brezian, ktorí žiakom prostredníctvom prezentácie predstavili ich prácu. Potom si mohli žiaci prezrieť hasičšké auto, vyskúšať si hasičkú prilbu a oblečenie a vyskúšať termokameru.

                                                               

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764