Navigácia

Naša škola

História našej školy

Bola jeseň 2. septembra 1968, keď sa po prvýkrát ozvalo školské zvonenie, otvorila sa školská brána a začala sa história novej 14 - triednej Základnej deväťročnej školy v Nedožeroch- Brezanoch . Napriek tomu, že to bol zložitý rok plný nezodpovedaných otázok a nádejí, podarilo sa vtedajšiemu Miestnemu národnému výboru, Odboru školstva a Priemstavu Prievidza dokončiť školu a hlavne odovzdať deťom, ktoré na vyhovujúce podmienky k štúdiu už dlho čakali. Celý areál školy, ku ktorému patrí budova telocvične so školskými dielňami, školská jedáleň a bytovka pre učiteľov, bol daný definitívne do užívania 27. júna 1969 . Je chvályhodné, že sa pri tejto príležitosti pamätalo aj na významného rodáka obce V. B. Nedožerského. Na podnet a pričinením rodoľuba Jozefa Uhliara bola pred budovou školy umiestnená bronzová socha tohto popredného stredovekého učenca. Autorom sochy bol akademický sochár František Gibala.

V prvom školskom roku 1968/69 navštevovalo školu 462 žiakov v 16 triedach. Nakoľko kapacita nestačila, museli sa dve triedy žiakov vyučovať v starej škole v časti obce Brezany.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Ul. družby 339/2
  Nedožery - Brezany
  972 12
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Fotogaléria