• Činnosť MŠ - NOVINKY

    • Školský rok 2019/2020

     - novinky MŠ nájdete v novinkách ZŠ

     Školský rok 2018/2019

     - novinky MŠ nájdete v novinkách ZŠ

      

     Školský rok 2015/2016

     - novinky MŠ nájdete v novinkách ZŠ

      

     Školský rok 2014/2015

      

                                                             Týždeň detských radostí                                          

     MDD je sviatok veľkých i malých detí. S prvým júnom prichádza  Týždeň detských radostí. Naša materská škola pre deti pripravila rad činností na každý deň: karneval, výlet do prírody, tvorivé kreslenie  a športovú olympiádu. Celý tento týždeň sa niesol v radostnej nálade, bol plný smiechu a spokojnosti.  Podarilo sa nám vyčariť úsmevy na tvárach našich detí a nás hreje dobrý pocit, že sme malou mierou prispeli k tomu aj my.

     1. Kreslevie vonku

     2. MDD

     3. Športová olympiáda v MŠ

     4. Turistická vychádzka

     Fotografie z celého týždňa nájdete vo fotoalbume.

     Brigáda rodičov v MŠ

      

     V piatok 15.05.2015 nám prišli pomôcť mamičky a oteckovia uložiť zatrávňovače pod futbalové bránky a šmýkačku.

     Brigády sa zúčastnili Lajčiak Vladimír, Lajčiak Marián, Lajčiaková Bibiana, Mláková Kristína, Mokrý Branislav, Mokrý Vladimír, Dado Miroslav, Kabáč Marián, Pálesch Peter, Regina Erich za čo im veľmi pekne ďakujeme.

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

     Plavecký výcvik

      

            V termíne od  29.4. 2015  do 12.5.2015 sa 27 detí z našej MŠ zúčastnilo plaveckého výcviku v plaveckej škole Rachel v Bojniciach v Hoteli pod zámkom. Cieľom plaveckého výcviku bolo priblížiť deťom vodné prostredie, pomocou rôznych hier a cvičení ich naučiť bezpečne sa pohybovať vo vode, zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti a vytvárať základy zdravého spôsobu života. Posledný deň deti dostali „Mokré “ vysvedčenie za odvahu a aktivity vo vode. Okrem pedagogického dozoru našich pani učiteliek nám vypomáhala z radu rodičov pani Ing. Bibiána Engelhardtová, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

         Fotky nájdete vo fotoalbume.

      

     Návšteva detí v Planetáriu

     Deti z Materskej školy navštívili Planetárium v Žiari nad Hronom. Dňa 22.4.2015 na nás ráno čakal autobus pred budovou školy. Len čo deti obsadili všetky sedadlá, ujo šofér sa s nami vydal na cestu. V peknej, modernej budove, sme mali možnosť spoznať hviezdnu oblohu. Prostredníctvom rozprávky: „Martin a hviezda" spoznávali deti názvy planét, rôzne hviezdy a ich zoskupenia. Okrem planét a ich mesiacov, do Slnečnej sústavy patria aj malé „ trpasličie“ planéty, meteority a kométy.  Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok.

         Fotky nájdete vo fotoalbume.

                                                Hasiči v MŠ                                                   

     Členovia dobrovoľného hasičského  zboru v našej obci nám dňa 27.4.2015 veľmi ochotne predviedli hasičské auto a techniku akú používajú pri hasení požiaru ale aj na rôznych hasičských súťažiach. Na záver deti povozili na hasičskom aute a zaujali ich aj zahúkaním na húkačke auta.

     Týmto ďakujeme našim dobrovoľným hasičom za ochotu.

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

     Sláviček

     Spoločný školský úrad v spolupráci s MŠ a obcou Tužina zorganizovali dňa 18.3.2015 obvodnú prehliadku detí MŠ v speve ľudových piesní, ktorá sa niesla pod názvom Sláviček. Malí speváčikovia ľudových piesní sa prezentovali pekným vystúpením. Našu MŠ reprezentovali Tomáško Mokrý a Linduška Gamanová. V závere boli všetky deti ocenené diplomom a malými pozornosťami.

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

     Vynášanie Moreny

                 Dňa 19.3.2015 si deti MŠ v spolupráci s obecným úradom a základnou školou pripomenuli jarné ľudové zvyky a tradície, vynášanie Moreny.

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

      

     Návšteva ZUŠ

     Deti z našej  materskej školy navštívili dňa 26.2. 2015 Základnú umeleckú školu Ladislava Stančeka v Prievidzi, kde sa mohli oboznámiť s prostredím tejto školy, rôznymi hudobnými nástrojmi a odbormi, ktoré sa na základnej umeleckej škole vyučujú; konkrétne odbor hudobný, tanečný, výtvarný a dramatický. V hudobnom odbore nám učitelia a žiaci základnej umeleckej školy predstavili sláčikové, brnkacie, dychové, a bicie hudobné nástroje.  Tanečný odbor nám predviedol  krátke baletné vystúpenie, dramatický odbor zahral rozprávku a výtvarný odbor nám vo vestibule školy ukázal výtvarne práce. Návšteva tejto základnej umeleckej školy bola pre deti veľkým prínosom predovšetkým v oblasti rozvoja umeleckého cítenia.

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

      

     Fašiangy

     V Materskej skole sme si vlastnoručne vyrobili masky a potom sme po škôlke fašiangovali ,tancovali a hodovali sme sa .Všetkým sa to páčilo.

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

     Deň otvorených dverí

     Dňa 17.2.2015 sa mohli mamičky aj s deťmi prísť pozrieť do škôlky a zahrať sa tam a zároveň si zobrať tlačivo na zápis do Materskej školy.

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

      

                                                         MIKULÁŠ

      

      Aj tento rok k nám dňa  5.12. 2014 zavítal Mikuláš a priniesol deťom  balíčky. Deti mu za odmenu zaspievali a recitovali básničky.

      

     ZDRAVOTNÍCI V MATERSKEJ ŠKOLE

     Našu MŠ dňa 10.11.2014 navštívili pracovníci Červeného kríža, aby deťom ukázali základy prvej pomoci. V rámci besedy i názorných ukážok mali deti možnosť získať vedomosti i skúsenosti o možných situáciách, v ktorých je ich zdravie ohrozené, ale i o tom, ako sa v týchto situáciách zachovať, resp. ako im predchádzať.

                                                               VÝSTAVA  HYDINY

     V mesiaci október sa v našej obci konala výstava  domácej hydiny a drobného vtáctva. Deťom sa táto výstava veľmi páčila a dokonca si sliepočky aj pohladkali. Najviac sa deťom páčili holuby a vtáčiky.

     Fotky nájdete v záložke fotoalbum.

      

                                                                   PLODY  ZEME

     Aj tento rok bola pestrofarebná jeseň bohatá na množstvo plodov, vitamínov, zážitkov a dojmov získaných z prírody. Naša materská škola spoločne s rodičmi a deťmi pripravila jesenné tvorivé dielne.

     Fotky nájdete v záložke fotoalbum.

                                                     SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY  V MŠ

                                                                    16.10.2014

           Aktivity, ktoré sme pripravili pre deti:

     -riešenie interaktívnych úloh zameraných na zdravú výživu,

     -určovanie ovocia a zeleniny podľa chuti,

     -ochutnávka ovocných šalátov,

     -spoločné hry, piesne a básne o ovocí a zelenine.

     Takže ,nezabudnite !

                                     PESTRÁ  STRAVA,  ZÁKLAD  ZDRAVIA.

     Fotky nájdete v záložke fotoalbum.

      

     Školský rok 2013/2014 

      

     Oslava 50. výročia založenia Materskej školy v Nedožeroch-Brezanoch

     Dňa 30.5.2014 sa konala slávnosť k 50. výročiu založenia Materskej školy v Nedožeroch-Brezanoch, ktorej sa zúčastnili i hostia z radov bývalých zamestnancov materskej školy, detí, i rodičov. Oslava, ktorá sa konala v priestoroch materskej školy a Obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch bola dôstojným vyvrcholením tohto jubilea.

      Výlet do Bojníc

      

     Dňa 20.5.2014 sme s deťmi navštívili Bojnický zámok. Samotná návšteva sa nám veľmi páčila, naši malí návštevníci boli nadšení. K celému príjemnému zážitku prispela i milá sprievodkyňa, ktorá nám odhalila zákutia zámku trochu inak.

       Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.  

     Červený kríž v materskej škole

      

     Našu MŠ dňa 9.4.2014 navštívili pracovníci Červeného kríža, aby deťom ukázali základy prvej pomoci. V rámci besedy i názorných ukážok mali deti možnosť získať vedomosti i skúsenosti o možných situáciách, v ktorých je ich zdravie ohrozené, ale i tom, ako sa v týchto situáciách zachovať, resp. ako im predchádzať.

       Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.  

     Veľkonočné tvorivé dielne

      

     Popoludní 15.4.2014 sme pripravili pre deti a ich rodičov veľkonočné tvorivé dielne. S prichádzajúcou veľkou nocou sme spoločne vytvárali symbolické a tradičné doplnky k Veľkonočným sviatkom. Zhotovené práce sa stali súčasťou spoločnej výstavy pre deti a rodičov z celej materskej školy.

       Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.  

     Fašiangy

      

     Ako každý rok, aj teraz sme si v Materskej škole vyrobili  fašiangové masky a išli sme fašiangovať tak, ako to kedysi robili naši starí či prastarí rodičia. Neobišli sme obchod, Obecný úrad či školu a privítali sme ich piesňami a vinšom.

          Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.                 
      

                                                             Výlet do  Nitrianskeho Pravna

                     Naši predškoláci boli v pondelok 25.1. 2013 v Nitrianskom Pravne pozrieť prenosné planetárium. Videli sme tam hviezdy , slnko, planéty a čo, to sme sa dozvedeli o vesmíre. Výlet sa nám vydaril a všetkým sa veľmi páčilo.

       Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.  

                                                    NÁVŠTEVA  DETÍ   V PRVEJ   TRIEDE

      

                                      Predškoláci z našej MŠ dňa 14.1. 2014 navštívili prvákov, oboznámili sa s prostredím ZŠ a v 1. triede si mali možnosť vyskúšať „školácke“ učivo na IT.  Veľmi sa im páčilo a tešia sa na zápis a do školy.

      

                                                             Navštívil nás Mikuláš

      

                         Tak ako každý rok, bolo tomu aj v tomto roku.  5. decembra našu materskú školu navštívil Mikuláš.  Prišiel, aby potešil všetky deti a to sa mu aj podarilo. Oči detí  sa rozžiarili a všetky mu s radosťou spievali, tancovali, recitovali básničky . Nakoniec ich Mikuláš obdaroval balíčkami, čomu sa asi tešili najviac. 

        Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.       

      

                  Jesenné tvorivé dielne v MŠ

      

                          Ako každý rok, aj tento rok prišla k nám jeseň. Jeseň so sebou prináša veľa jesenných plodov,  z ktorých sa dajú vyrábať krásne farebné výrobky a preto sme   pripravili pre deti  rodičov a starých rodičov  jesenné  tvorivé dielne, kde sme spolu vyrobili rôzne jesenné výrobky a vyzdobili sme si našu materskú školu. 

      

     Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.                                 

                     

                   Predplavecká  príprava

      

      

       Na začiatku školského roka  sme ,ako už každoročne, absolvovali predplaveckú prípravu v Bojniciach . Deťom sa veľmi páčilo a zopár sa ich aj naučilo plávať. Na záver všetci dostali diplom o absolvovaní  predplaveckej prípravy.

      

     Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      

                   Turistická  jesenná vychádzka 

      

                        Jeseň je veľmi pekné ročné obdobie, pretože hýri všetkými farbami . Tak sme sa vybrali do prírody   pozrieť sa ako sa chystá na zimný spánok. Malé deti  mali s tým trošku problém ale nakoniec sa nám všetkým páčilo.

     Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      

                               Výstava hydiny a drobného vtáctva

      

                     Už každoročne sa v našej obci uskutočňuje  výstava Hydiny a drobného vtáctva aj s deťmi sme sa na tejto výstave zúčastnili. Zvieratká sa deťom veľmi páčili a odniesli si plno zážitkov.

     Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

                          

     Školský rok 2012/2013

      

          VÝLET DO ZOO

          Dňa 12.6.2013 deti z MŠ navštívili ZOO v Bojniciach. Na začiatku prehliadky sme navštívili ZOO školu, kde deti mali možnosť bližšie spoznať zvieratá a niektoré si aj pohladkať.

     Výlet bol vydarený a všetky deti prišli nadšené a s novými poznatkami.

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

      

      

               K A R N E V A L

      

     3.6. 2013 sa v našej MŠ uskutočnil detský karneval  pri príležitosti Dňa detí. Deti sa zrazu zmenili na princezné a princov, čarodejníkov, zvieratká  a na iné rozprávkové bytosti. Celé dopoludnie sa nieslo  v duchu veselej zábavy a rôznych súťaží.

      

      

     Športové dopoludnie v materskej škole

     Cvičíme, cvičíme, denne aspoň chvíľu. Cvičíme, cvičíme, naberáme silu. Tak znelo heslo športového dopoludnia, ktoré sa uskutočnilo v areáli materskej školy. Dňa 2. mája pripravili pani učiteľky z materskej školy a pani učiteľky 1.ročníka zo základnej školy deň plný cvičení a športových súťaží. Naši malí športovci si vyskúšali beh cez prekážky, podliezanie, skákanie vo vreci. Svoju obratnosť ukázali aj v pretekaní s fúrikmi. Predškoláci dokázali, že nosenie školskej tašky a pomôcok cez prekážky nie je pre nich žiadny problém. Za predvedenie obratnosti a vytrvalosti pripravili pani učiteľky deťom malé občerstvenie a sladkú odmenu.

      

     Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      

      

      

      

         NÁVŠTEVA POLÍCIE

      

                              Dňa 16.4. 2013 do našej materskej školy zavítali členovia policajného zboru     z Nitrianskeho Pravna,  aby našim deťom porozprávali a predviedli ako pracujú a čo používajú pri svojej práci. Taktiež deti poučili ako sa máme správať na cestách, aby sa nikomu nič nestalo.   Nakoniec deťom ukázali aj policajné auto a dovolili im, aby si ho mohli celé prezrieť a aby si mohli skúsiť  zahúkať na policajnej siréne.                                    

                Týmto členom policajného zboru z Nitrianskeho Pravna veľmi pekne ďakujeme.

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

      

               NÁVŠTEVA HASIČOV

         

                           Dvaja členovia dobrovoľného hasičského zboru v našej obci  nám dňa 11.4.2013 veľmi ochotne predviedli hasičské  auto a ukázali nám  techniku, s ktorou pracujú pri požiarnom zásahu, ale aj na rôznych hasičských súťažiach, v ktorých nás veľmi dobre reprezentujú. Na záver deti hasiči odviezli v hasičskom aute a aby deti zaujali, zahúkali im nakoniec na hasičskom aute, čo sa všetkým deťom veľmi páčilo.

                                                            Týmto členom dobrovoľného hasičského zboru veľmi pekne ďakujeme.

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

      

           VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

      

                     Tak ako každoročne prichádza  veľká noc, tak aj my v materskej škole sme vyrábali spolu s rodičmi a deťmi  kraslice a ozdôbky k Veľkej noci. Výrobky sa všetkým páčili a deti si niektoré vzali aj domov.

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

      

        SLÁ VIK 2013     

      

     Dňa 21.04.2013 sa Kristínka Čičmančocá z našej materskej školy zúčastnila prehliadky ľudových piesní Slávik 2013 v materskej škole Opatovce nad Nitrou.

     Fotku nájdete vo fotoalbume.

      VESELÉ   ZÚBKY

      

                      Aj naša MŠ  sa zapojila do projektu   „Veselé zúbky“ . Cieľom bolo zaujímavou hrovou formou  vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov, naučiť ich už v rannom veku vhodnú techniku čistenie a najmä vzdelať v tomto smere aj rodičov, aby svojim deťom vedeli vytvárať správne návyky pri starostlivosti o chrup .   Táto akcia sa uskutočnila v stredu od rána až do popoludnia, kedy prišli aj rodičia   a spolu s deťmi sa zapojili do projektu.  

     Fotky nájdete vo fotoalbume.

      

     NÁVŠTEVA ŠKÔLKAROV V KNIŽNICI

      

     Naši malí škôlkari v rámci mesiaca marec - mesiaca knihy, navštívili miestnu ľudovú knižnicu. Jedným z hlavných cieľov návštevy bolo, aby sa deti oboznámili s knihami, ktoré sa v knižnici nachádzajú a aby sa naučili, že knihy sa dajú nielen kúpiť, ale aj vypožičať a vrátiť späť, aby tak mohli poslúžiť niekomu ďalšiemu. Knihovníčka, pani Kucharovičová, deťom ochotne o knihách porozprávala a niektoré im dala aj prezrieť, aby tak aj týmto spôsobom v deťoch prebudila väčší záujem o knihy.

     Fotky si môžete pozrieť vo FOTOALBUME

      

     Vážení rodičia, blíži sa zápis detí do MŠ!

     Termín odovzdania žiadostí na predprimárne vzdelávanie je do 15. marca 2013!!!

     Bližšie informácie o zápise detí do materskej školy v Nedožeroch - Brezanoch, žiadosť a informácie o podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie nájdete na hlavnom paneli v záložke MATERSKÁ ŠKOLA .

      Tešíme sa na vašu spoluprácu.

      

     Vážení rodičia, sympatizanti a priatelia našej materskej školy,

     ak ste ešte nedarovali 2% z Vašich daní a máte záujem, môžete podporiť našu materskú školu práve teraz. Budeme veľmi radi.

     Tlačivo môžete nájsť na hlavnom paneli v záložke Dôležité dokumety - dokumenty na stiahnutie - TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% ZO ZAPLATENEJ DANE

     Ďakujeme za vašu pomoc.

      

      

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MŠ

     Dňa 20.02.2013 prebiehal zápis detí do materskej školy pre nový šk. rok 2013-2014.Deti sa oboznámili s priestormi materskej školy, pohrali sa vyšantili, spoznali nových kamarátov.

     Fotky si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.

      

     DETI Z MŠ NA VÝCHOVNOM KONCERTE V ZUŠ V PRIEVIDZI

      

     Deti z našej materskej školy navštívili dňa 19.2. 2013 Základnú umeleckú školu Ladislava Stančeka v Prievidzi, kde sa mohli oboznámiť s prostredím tejto školy, rôznymi hudobnými nástrojmi a odbormi, ktoré sa na základnej umeleckej škole vyučujú; konkrétne odbor hudobný, tanečný, výtvarný a dramatický. V hudobnom odbore nám učitelia a žiaci základnej umeleckej školy predstavili sláčikové, brnkacie, dychové, a bicie hudobné nástroje. Tanečný odbor nám predviedol krátke baletné vystúpenie, dramatický odbor zahral rozprávku o neposlušnej Lucke a výtvarný odbor nám vo vestibule školy ukázal výtvarne práce na tému Módna prehliadka. Návšteva tejto základnej umeleckej školy bola pre deti veľkým prínosom predovšetkým v oblasti rozvoja umeleckého cítenia.

     Fotky si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.

      

     FAŠIANGY V MATERSKEJ ŠKOLE

     Ani fašiangy nie sú pre naše deti cudzie. Samy sme si v Materskej škole vyrobili fašiangové masky a išli sme fašiangovať ako to kedysi robili naši starí či prastarí rodičia. Neobišli sme ani obchod, Obecný úrad či školu a privítali sme ich piesňami a vinšom.

     Fotky si môžete pozrieť vo FOTOALBUME

      

       ZIMNÉ RADOVÁNKY

     Deti sa dosýta vyšantili na snehu. Fotky si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.

      

    • Nadpis Pedagogickí zamestnanci MŠ

    • Mgr. Eva Kováčiková

     Zástupkyňa riaditeľa  pre MŠ

      

     Zuzana Gálusová

     Triedna učiteľka  1. trieda

      

     Dana Pekárová

     Učiteľka 1. trieda

      

     Eva Paulíková

     Triedna učiteľka  2. trieda

      

     Lenka Jankovičová

     Triedna učiteľka 3. trieda

      

     Viera Hromadová

     učiteľka

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0915 714 765 riaditelka.zsmsnb@gmail.com zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Deň jablka
  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ