• Informácie k zápisu do 1. ročníka

    • Zápis detí pre školský rok 2019/2020:

     • 6. 4. 2019  od  8.30 hod. do 12.00 hod. v budove ZŠ 
     • zápis sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia 6 rokov
     • priniesť rodný list dieťaťa, vyplnený dotazník, kde uvediete:        

                  - záujem o prihlásenie do školského klubu (družina)

                  - povinne voliteľný predmet  - náboženskú alebo etickú  výchovu

                  - rodné číslo, adresa, telefonický kontakt na oboch rodičov

                  - zdravotné problémy, ľavorukosť

     • pri zápise vyberáme 20 € na nákup pomôcok do 1. ročníka: 

                                      Šlabikár 1. a 2. časť (autorka Striežovská)

                                      čítanka

                          predpisové zošity na písanie 

                          písanky na MAT a SJL linajkové

                          pomôcky na VV ( výkresy, far. papiere...) – podľa letáka, ktorý rodič dostane pri zápise

                       

     Príspevok je dobrovoľný -  rodičia si môžu kúpiť pomôcky aj sami!

     Odporúčame

     • prísť na zápis pozitívne naladení, vytvoriť slávnostnú náladu
     • nestrašiť deti školou
     • po práci a rozhovore s dieťaťom p. učiteľka povie, čo treba prípadne ešte zlepšiť, docvičiť (držanie ceruzky, výslovnosť, farby, ....), pochváli vaše dieťa

      

      

     Ako prebieha zápis -  čo si všímame

      

     • či sa dieťa dokáže odlúčiť od rodiča, vie nadviazať kontakt s učiteľkou
     • nie je bojazlivé, vie sa sústrediť na rozhovor – akú má pozornosť
     • rečový prejav – výslovnosť, ako sa vyjadruje (vety), pozná svoje meno, adresu
     • pamäť – báseň, pieseň
     • matematické predstavy – pozná číslice do 5, chápe počet – vie bezchybne spočítať predmety, pozná geometrické tvary, veľkosť, vie sa orientovať v priestore – hore, dole, vpredu, vzadu
     • pozná farby
     • grafomotorický prejav – držanie ceruzky, ako kreslí postavu aj so všetkými znakmi, ktorú ruku uprednostňuje
     • všeobecné vedomosti o prírode, ročných obdobiach, rozprávkach na veku primeranej úrovni

      

     Ak sa rodič chce rozhodnúť pre odklad školskej dochádzky

      

     • dieťa musí prísť na zápis v každom prípade
     • žiadosť o odklad  začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky - po predložení  písomných vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie dostane zákonný zástupca rozhodnutie o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky od riaditeľa školy písomne
     • ak chce rodič zapísať dieťa na predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky (t.j. 6 rokov má dieťa až po 31. auguste 2018) dodrží rodič rovnaký postup
     • vždy je potrebné poradiť sa, čas od zápisu do nástupu do školy je dlhý a dieťa môže dozrieť

      

     Čo potrebuje prvák do školy

     • aktovka s pevným chrbtom a dnom, nie prehnane veľká, s reflexnými znakmi
     • vrecúško na prezuvky – papuče, sandále s bledou podrážkou
     • malý uterák s uškom (hygienické potreby po dohode s triednou učiteľkou)
     • TV – tepláky , tričko, tenisky s bledou podrážkou, vrecko, ponožky
     • VV – podľa letáku, pohár z umelej hmoty, gumenú podložku na lavicu, handričku, plastelínu, nožnice, lepidlo
     • peračník – obyčajné ceruzky č. 2, pastelky, strúhadlo, plniace pero až neskôr
     • obaly PZ –A4 na MAT, Šlabikár, obaly A5 na malé písanky
     • chuť spoznať nových spolužiakov a naučiť sa nové veci

      

     Ako využiť čas pred vstupom do školy

      

     •  hry orientovať tak, aby dieťaťu pomáhali zlepšovať pamäť – pexeso, pexeso s písmenami abecedy
     •  radiť pri kreslení , vyfarbovaní, aby neprekračovali kontúry, nečarbali, precvičovať vystrihovanie po čiare (jemná motorika), všímať si držanie pastelky
     •  zlepšovať matematické predstavy u detí, kde je to potrebné – počítať predmety počas vychádzky, neučiť ich nasilu sčitovať a odčitovať – vybudujú si odpor k predmetu
     • hrať sa domino, Človeče, nehnevaj sa
     • ak sa hrajú na PC – hľadať vzdelávacie hry
     •  čítať deťom príbehy, rozprávky – rozprávať sa o nich
     •  všímať si, ako sa dieťa vyjadruje, prestať používať skomoleniny, prehnane zdrobnené slová
     •  rodičia – dbať na vlastnú výslovnosť (dieťa preberá vaše nesprávne návyky)
     •  vždy ich najprv pochváliť, až potom upozorniť na nedostatky
     •  nekričať, byť trpezlivý, byť dôsledný - samostatne sa musia obliecť, obuť,  vedieť si urobiť poriadok po sebe
     •  dodržať jednotnosť rodičov vo výchove
     •  vedieť stolovať
     •  trvať na dodržiavaní úctivého a slušného správania – vedieť poprosiť, poďakovať, pozdraviť sa, vedieť sa správne  vypýtať na WC
     •  hlavnou činnosťou  je stále hra

      

     Ak sa rozhodnete pre našu školu a na zápise sa stretneme, želáme Vám, aby to bol pekný zážitok pre Vás i Vaše dieťa, aby sa Vaše dieťa do školy tešilo a aby Vám robilo radosť.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín