• Hodina Biológie

     • Aj v 7. ročníku pokračujeme na hodinách biológie v zdokonaľovaní sa práce s mikroskopom. Tentokrát žiaci skúmali povrchové útvary stavovcov, ktorými sú napr. perie u vtákov, šupiny u rýb, vlasy a nechty u človeka, srsť u cicavcov. Taktiež si žiaci vyskúšali úpravu peria vtákov a zistili, že to nie je až také jednoduché.

     • Hodiny Dejepisu

     • Na hodinu dejepisu k nám prišla pani Krpelánová a žiakom piateho ročníka porozprávala a ukázala ako sa kedysi obliekal kroj. Následne si žiaci pozreli slovenské ornamenty v knihe a nakreslili si ich aj do zošita. Potom spájali staré príslovia s modernými a nakoniec si aj zahrali pantomímu podľa slovníku Hornonitrianskeho nárečia.

       Žiaci šiesteho ročníka sa zasa učili o vývojových stupňoch človeka.

     • Technika v praxi

     • Aj tento rok je technika na škole zameraná predovšetkým na získanie a budovanie praktických zručností u našich žiakov.

     • Nevšedné hodiny Dejepisu

     • Aj hodiny Dejepisu môžu byť zábavné.

      Žiaci preberali dinosaurov. Na začiatku si zacvičili dinosauriu jógu, potom sa pokúsili zo svojich tiel poskladať kostru dinosaura. Nakoniec si každý vymodeloval z plastelíny svojho dina a taktiež sa im podarilo nájsť všetkých dinosaurov v krúžkovačke.

      Navštívili aj Hornonitrianske múzeum, kde sa učili o fosíliách. Počas workshopu si vyrobili vlastné fosílie a taktiež si pozreli výstavu lega.

      A na hodine pracovali aj s historickým projektorom.

     • Naše prvé týždne v ŠKD

     • Spoznávame sa, hráme sa, tvoríme a zabávame sa. Vyrobili sme si záložky, tajničky a pravidlá ŠKD. Oslávili sme Medzinárodný deň čokolády s banánmi v čokoláde, ktoré nám veľmi chutili.

     • Policajná kynologická ukážka

     • V pondelok 11.09. 2023 do našej školy zavítali policajti- psovodi z MsP Prievidza, aby nám ukázali, čo všetko je možné psy naučiť. Psík počúval svojho psovoda a plnil rôzne povely: sadni, ľahni, zaboč v pravo, v Iavo, stoj... Ďalej sme si pozreli ukážku napadnutia nepriateľa. Deti boli nadšené, mali zvedavé otázky, dokonca si mohli psíka pohladiť. 

      Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať MsP Prievidza p. npráp. R. Feješovi, že nám umožnil nezabudnuteľný zážitok. 

     • Hodina Dejepisu

     • Na hodine dejepisu si deti pomocou brainstormingu zopakovali, čo si pamätajú z piateho ročníka. Naučili sa periodizáciu dejín a čo sa v jednotlivých obdobiach histórie vyskytovalo. Potom si vytvárali svoju časovú priamku, ktorá sa stala základom ich budúceho interaktívneho zošitu.

     • Čerstvé hlavičky

     • Aj vďaka vašim hlasom získala naša škola v školskom roku 2023/2024 opäť bohatú nádielku ovocia a zeleniny pre svojich žiakov!

     • Škola začína!

     • Kto to klope dneska k ránu

      na čarovnú školskú bránu?

      Krásne klope, to mi ver,

      predsa mesiac september.

      Už je brána dokorán,

      najmúdrejšia brána brán.

      Múdrosti je za ňou všade

      ako kvetín na záhrade.

      Bežíme dnu - sláva, sláva!

      V škole deťom zmúdrie hlava.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764