• Hodina Vlastivedy

     • Žiaci 4.ročníka na hodine Vlastivedy pracovali na projekte - Mária Terézia. Prepojili sme Vlastivedu s Výtvarnou výchovou a vytvorili pekné projekty.

     • Prednáška

     • V našej škole sa uskutočnila vzdelávacia prednáška na tému Život v lesoch mierneho pásma. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa dozvedeli zaujímavé informácie o našich veľkých šelmách.

      Ďakujeme Tomášovi a Michaele z projektu #NEPZ za pútavé rozprávanie.

     • Exkurzia - Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

     • Žiaci deviateho ročníka navštívili Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Dozvedeli sme sa množstvo nových a zaujímavých informácii  o jaskynnom ekosystéme. Biospeleológ nám objasnil, kto jaskyne obýval  pred 10 000 rokmi a v súčasnosti obýva aj napriek tomu, že jaskyne sú považované za jedno z najnehostinnejších prostredí pre život.

     • Takéto hodiny nás jednoducho bavia.

     • Naši šikovní šiestaci - rybári Mirko, Števko a Denis, nás zasvätili do ich najväčšieho koníčka - rybárstva. A to riadne detailne! Boli to skvelé dve hodiny Biológie a to nielen pre žiakov. 

     • Prvácka pasovačka

     • Na známosť sa všetkým dáva, že naši prváci boli slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Tak nech sa im v škole darí!

     • Poďakovanie

     • Pred každou akciou prebiehajú prípravy a podieľajú sa na nej ľudia, ktorých vo finále nevidíme. Na príprave pasovačky prvákov pomáhali:

      naši ôsmaci a pani učiteľky Petronela Šovčíková a Adriana Hepnerová-  výzdoba telocvične, balóny...

      žiaci Gregor, Mia, Linda - veselá bubnovačka

      pani Evka Paulíková - pamätné listy deťom, výroba pozvánok a ozdôb pre deti

      tetám kuchárkam - zapožičanie obrusov a výroba "drinku múdrosti"

      pani Greschnerová - napiekla skvelé koláčiky

      pani Hausner, pán riaditeľ, pán školník - pomoc pri zabezpečovaní celej akcie

      Ďakujeme!!!       Prvácke pani učiteľky Vierka a Evka

     • Testovanie pohybových predpokladov

     • Aj tento  rok sme testovali  pohybové predpoklady našich žiakov. Žiaci z 1.A a 3.A sa veru veľmi snažili,bojovali ako na olympiáde. Deťom sa mnohé disciplíny páčili, možno svoje vrodené predpoklady uplatnia v niektorých zo športov. Osvedčenie, ktoré  dostanú ich nasmeruje k správnemu výberu športu.

     • Mesiac úcty k starším

     • "Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí, prijmite od detí najkrajšie pozdravy."

      Deti z ŠKD v mesiaci október tvorili na tému starí rodičia. Svojimi výtvormi potešili seniorov idúcich okolo školy. Pre starkých si pripravili aj darčeky. Program pre seniorov obce Nedožery-Brezany spríjemnili scénkami, tancom a spevom deti z DFS Briezka. Našim starkým prajeme, aby touto etapou života kráčali v zdraví a aj radosťou z vnúčat si spríjemňovali svoju jeseň života.

     • Divadelné predstavenie

     • Dňa 19. 10. 2023, vybraní žiaci 7. a 9. ročníka navštívili Štátnu operu v Banskej Bystrici a pozreli si divadelno - hudobné predstavenie "Výkriky do ticha".

      Príbeh bol o šikanovaní virtuálnom i fyzickom. Hlavným posolstvom inscenácie bolo, aby sme boli tolerantní a k tolerancii viedli aj svoje okolie. Aby sme sa nenechali šikanovať inými a sami nešikanovali ľudí. 

      Tento príbeh v nás zanechal silné emócie. Žiaci si odniesli dôležité ponaučenie, že je dôležité byť láskavý a ohľaduplný ku všetkým. 

     • Design bývania

     • Z návrhov a  svojich výrobkov žiaci 2. stupňa vytvorili malú výstavu, aby tak inšpirovali aj mladších spolužiakov.

     • Reklamácia na hodine angličtiny

     • Žiaci 9. ročníka si na hodine anglického jazyka vyskúšali zahrať neľahkú rolu nespokojného zákazníka, ktorý v obchode reklamuje poškodený tovar. Deviataci si scénky pripravili vo dvojiciach, priniesli si rekvizity a zahrali ich pred spolužiakmi. Vlastnej tvorivosti sa medze nekládli, a tak žiaci nielen komunikovali v cudzom jazyku, ale priniesli aj nové nápady a svojimi hereckými výkonmi pobavili spolužiakov.

     • Včelárstvo

     • Najlepšie sa učíme, keď vidíme, zažijeme a chytíme. Téma včiel a včelárstva so žiakmi 6.A priamo vo včelnici so včelárom. Ďakujeme p. Klopčekovi za skvelé a odborné vysvetlenie svojho koníčka.

     • Šarkaniáda v ŠKD

     • Deti v ŠKD aj tento rok netrpezlivo čakali na "našu Šarkaniádu". Na oblohe sa usmievalo slniečko a pofukoval jemný vetrík. Deti si priniesli vlastných šarkanov rôznych farieb a veľkostí. Do sýtosti nabehali, vyšantili a najviac sa tešili zo šarkanov, ktoré sa aspoň na chvíľu vyniesli do výšky nad našimi hlavami. Za svoju šikovnosť pri púšťaní šarkanov si zaslúžili sladkú odmenu, za ktorú ďakujeme p. Katke Greschnerovej.

     • Hodina chémie v 7. ročníku.

     • Hodinu chémie sme si v 7. ročníku spestrili prípravou bylinkovej alebo ovocnej čajovej zmesi. Žiaci sa na hodine chémie učia o chemicky čistých látkach a zmesiach, a tak nám padlo vhod si v tomto chladnom počasí pripraviť teplý čaj zo zmesi byliniek a ovocia.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764