• Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • V deň, kedy Američania oslavujú obľúbený Deň vďakyvzdania, teda vo štvrtok 23.11., sme pre našich žiakov pripravili školské kolo už 34. ročníka postupovej súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Jazykovo nadaní žiaci sa najprv popasovali s testom z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením a potom absolvovali ústnu časť, v ktorej vymýšľali príbeh podľa obrázku a viedli improvizovaný dialóg. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1A (5., 6., 7. r.) a 1B (8., 9. r.). Umiestnenie najúspešnejších žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné :

      Kategória 1A :   

      1. miesto – Matej Genzor zo 6.B   

      2. miesto – Karolína Nagyová zo 7.A

      3. miesto – Viktória Ješíková zo 6.B

       Kategória 1B : 

      1. miesto – Ondrej Genzor z 8.A   

      2. miesto – Arina Svobodová z 9.B  

      3. miesto – Nikola Ješíková z 9.A   

      Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a záujem, víťazom – bratom Ondrejovi a Matejovi gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v januárovom okresnom kole.

     • Oži v koži

     • V rámci nášho projektu "Oži v koži", v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, sa mali naše žiacky možnosť oboznámiť s prácou v zdravotníckom zariadení. Táto skúsenosť im môže dopomôcť pri výbere budúceho povolania. Ďakujeme za možnosť a spoluprácu

     • V ŠKD sa nikdy nenudíme

     • Deti svoju predstavivosť preniesli na  výkresy a vznikli tak krásne jesenné obrázky. Svoje vedomosti si preverili v rôznych kvízoch, tvorili a  riešili vlastnoručne vytvorené tajničky a pamäť potrápili hrou pexeso na interaktívnej tabuli.

     • MOTÍVY POP ARTU

     • Naši deviataci sa na hodinách výtvarnej výchovy inšpirovali umeleckým smerom pop art, ktorý bol ovplyvnený populárnou kultúrou, komerčným umením a vizuálnymi prejavmi ako napr. fotografia, reklama, masmédiá či komiks. K jedným z najznámejších predstaviteľov tohto smeru patrí americký výtvarník Andy Warhol, ktorého rodičia pochádzali z územia Slovenska.

     • Stretnutie škôl eTwinning

     • V novembri sa nám podarilo prvé stretnutie s našimi zahraničnými partnermi. Deti sa mohli navzájom predstaviť, povedať o svojich záľubách a plánoch do budúcnosti. Teraz si poštou vymenia vianočné pozdravy, ktoré pripravili.

     • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok

     • Aj tento rok sa naša škola rozhodla zapojiť do akcie Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok. V termíne do 21.11 do 04.12.2023 môžete priniesť zabalené škatule na prízemie školy, kde ich preberú žiaci parlamentu. Čo by mala škatuľka obsahovať? Niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu, niečo zo srdca. Viac informácii na plagáte.

       

     • Deň bez školskej tašky

     • V utork 21.11.2023 sa na našej škole uskutočnil deň bez školskej tašky, kedy si žiaci mohli svoje učebnice, zošity a iné potrebné pomôcky priniesť v niečom inom ako v bežnej školskej taške. A že boli kreatívni? Posúďte sami z fotiek.

     • Príprava žiakov na trhy

     • V novemberi  sa zvyčajne  venujeme aj prípravám na predvianočné aktivity. Jednou z nich sú výrobky na vianočné trhy. Ďakujeme žiakom za ich usilovnosť.

     • Beseda o Mexiku

     • Na hodine dejepisu privítali žiaci z 5.A pani učiteľku z Mexika. Pripravila nám krásnu prezentáciu a žiakom odpovedala na množstvo zvedavých otázok. 

     • Bubnovačka

     • Dňa 20.11. sa v našej škole konala "Bubnovačka 2023", ktorá bola skvelou príležitosťou pre deti vyjadriť dôležitosť svojho hlasu a bojovať proti násiliu. Symbolicky bubnovali na rôznych predmetoch, ako vedierká, plastové fľaše... aby upozornili na túto problematiku. Je skvelé vidieť, ako deti aktívne vyjadrujú svoje názory a zdôrazňujú, že ich hlas má váhu. Veríme, že táto udalosť mala veľký vplyv na všetkých účastníkov. Spoločne sme vyjadrili svoje hlasné "NIE", násiliu na deťoch!

     • Obvodné kolo vo vybíjanej dievčat

     • Dňa 16.11.2023 sa uskutočnilo v Kanianke obvodné kolo vo vybíjanej. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev - Kanianka, Lazany, Nedožery -Brezany, Bojnice, Valaská Belá, Nitrianske Pravno.

      Naše dievčatá sa umiestnili na 4. mieste

      Ďakujeme za snahu a reprezentáciu školy!

     • Informatická súťaž iBobor

     • Naši úspešní riešitelia informatickej sútaže IBobor:

      Johanka Genzorová

      Matej Genzor

      Leonie Dudková

      Timotej Dudka

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Veselé kamene z ŠKD

     • Veselé kamene budú rozdávať radosť ďalej. My sme ich dostali od detí zo školy z Lazian a rozniesli sme ich po obci Nedožery-Brezany. Už teraz sa tešíme, že nájdené veselé kamienky potešia ďalšie detičky a poputujú do šíreho sveta.

     • "TAKE ME OUT WEEK - TÝŽDEŇ ZOBER MA VON"

     • Máme radi výzvy a preto sme sa s nadšením zapojili do projektu "TAKE ME OUT WEEK - TÝŽDEŇ ZOBER MA VON". Boli sme jednou z 99 Materských a Základných škôl, s 5938 deťmi, 574 učiteľmi zo 7 krajín: Estónsko, UK, Česká Republika, Slovenská Republika, Srbsko, Španielsko a Grécko. 


       

     • Týždeň "Take me out week "

     • V rámci tohto týždňa výzvy sa žiaci hravou a zdravou formou naučili nové veci, zahrali sa a utužili kolektív - nesedeli len v laviciach.

       

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764