• Návšteva hvezdárne a planetária MŠ
     • Návšteva hvezdárne a planetária MŠ

     • Dňa 27.4.2017 sme navštívili hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

      Deti boli motivované rozprávkou o „Martinovi a hviezdach“, ktorú sledovali s veľkým záujmom. Nezabudnuteľným zážitkom bolo pozorovanie oblohy pokrytej hviezdami, spoznávali názvy planét, hviezd a súhvezdí. Deti boli veľmi aktívne a zapájali sa do rozhovoru. Týmto poznávacím  výletom si obohatili základné vedomosti o vesmíre a našom mieste v ňom.

    • Predplavecká príprava MŠ
     • Predplavecká príprava MŠ

     • V mesiaci marec  sme ako už každoročne absolvovali predplaveckú prípravu v Bojniciach . Predplavecká príprava poskytuje priestor na získanie kladného vzťahu k vodnému prostrediu a odbúranie strachu z vody. Prostredníctvom pohybových  hier vo vode si deti osvojili základné plavecké zručnosti ako skok do vody, vznášanie sa, ponorenie sa, splývanie  a orientáciu pod vodou Deťom sa veľmi páčilo a zopár sa ich aj naučilo plávať. Na záver všetci dostali diplom o absolvovaní  predplaveckej prípravy.

    • Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska
     • Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

     • 11.04.2017 Výborné umiestnenie našich žiakov v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska.

      Víťazi školského kola súťaže Slávik Slovenska s veľkým úspechom reprezentovali našu školu v okresnom kole.

      Katarína Haviarová z 9.A triedy získala v III. kategórii 1. miesto a postupuje do krajského kola súťaže. Sandra Hudeková  z 5.A triedy získala v II. kategórii  krásne 3. miesto.

      Dievčatám srdečne blahoželáme.

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 4. 4. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. Svoje mozgové bunky si nie nadarmo namáhali:

      Kristián Perina zo VI. A, ktorý získal vo svojej kategórii Z6 1. miesto

      Samuel Blahovský zo VII. A, ktorý získal vo svojej kategórii Z7 2. miesto

      Blahoželáme!

    • Návšteva predškolákov
     • Návšteva predškolákov

     • V týchto dňoch zavítali do našej školy predškoláci z Pravenca, Poluvsia 
      a z Nedožier - Brezian. Privítali ich prváci, ktorí im ukázali, čo všetko sa už v škole naučili. Potom svojim kamarátom požičali svoje pastelky a ceruzky, aby si mohli vyskúšať, aké je to byť prvákom. Predškoláci nám ukázali, že sú šikovní a už naozaj pripravení stať sa školákmi. 

      O pár dní sa do školy opäť vrátia - na zápis do prvej triedy.

      Už teraz sa na nich tešíme!

    • Divadelné predstavenie Okolo sveta
     • Divadelné predstavenie Okolo sveta

     • V pondelok 3. apríla 2017 sa naši piataci a šiestaci zúčastnili v Prievidzi činoherného anglicko – slovenského divadelného predstavenia s pesničkami Okolo sveta. Dvaja hlavní hrdinovia - Slováci - sa pomocou zázračného stroja teleportovali do rôznych krajín sveta, kde riešili nejakú úlohu a možno aj zachraňovali svet. Za odmenu na nich čakalo rozprávkové dedičstvo. Ako diváci sme sa tak mohli preniesť do Austrálie alebo do Číny a mali možnosť nahliadnuť do ich kultúr. Predstaveniu nechýbali humorné situácie i dialógy, angličtina sa striedala so slovenčinou, odznelo aj pár pesničiek. Všetci sme si odniesli zaujímavý kultúrny zážitok.

    • Slávik Slovenska 2017 - školské kolo
     • Slávik Slovenska 2017 - školské kolo

     • O tom, že sa v našej škole spieva nepochybuje nikto. Ale o tom, že máme tak veľa výborných spevákov každý nevie. Presvedčiť sme sa o tom mohli v školskom kole 27. ročníka Slávika Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v stredu 29. marca. Všetkým súťažiacim sa darilo a porota mala ťažkú úlohu. Vybrať najlepších z najlepších …

      Speváckej súťaže sa zúčastnilo 28 detí. Krásnym spevom ľudových piesní prezentovali svoj talent a vzťah k spevu. Tešíme sa z toho, že aj v dnešnej dobe máme na škole deti, ktoré majú k našej ľudovej piesni kladný vzťah.

       

      I. kategória  (1.–3. ročníky)

      1. miesto – Vaneska Lacenová (3. A)

      2. miesto – Tomáš Mokrý (2. A)

      3. miesto – Eliška Hurtišová (1. A)

       

      II. kategória  (4.-6. ročníky)

      1. miesto – Sandra Hudeková (5. A)

      2. miesto – Juraj Lubik (6. A)

      3. miesto – Kristínka Svetláková (4. B)

       

      III. kategória  (7.-9. ročníky)

      1. miesto – Katarína Haviarová (9. A)

      2. miesto – Lucia Svetláková (7. A)

      3. miesto – Katarína Krajčíková (9. A)

       

      Do okresného kola speváckej súťaže SS 2017 postupujú víťazi jednotlivých kategórií.

    • Retro výstava ŠKD
     • Retro výstava ŠKD

     • Dňa 31.3. 2017 deti navštívili RETRO výstavu v kultúrno spoločenskej miestnosti obecného úradu v Nedožeroch- Brezanoch. Preniesli sa do dôb svojich babiek a dedkov a prezreli si módu a predmety 70. a 80. rokov. Najviac sa deťom páčila hračka Mončiči, s ktorou sa hrávali ešte ich mamičky a oteckovia.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
   • Návšteva knižnice MŠ
   • Hviezdoslavov Kubín