• Expert geniality show

     • 30. 11. 2017. Prešiel rok a máme tu opäť súťaž Expert geniality show, v ktorej súťažia žiaci v rôznych kategóriach z rôznych predmetov. Už teraz sa tešíme na výsledky.

     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka

     • 29.11.2017 sa uskutočnilo v CVČ v Prievidzi okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovala žiačka IX.A triedy BARBORA  MEDOVÁ, ktorá sa umiestnila na vynikajúcom 1.mieste. Gratulujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole. Výsledky olympiády sú zverejnené na :

      http://www.cvcpd.sk/sutaze-a-olympiady-2017/2018.html

     • Pasovanie prvákov

     • Dňa 27. 11. 2017 sa v priestoroch našej školy ozýval detský smiech i spev. Naši najmenší prváci boli slávnostne pasovaní za žiakov.   Najskôr sa deťom prihovoril pán riaditeľ a potom už žiaci plnili rôzne úlohy, mnohé aj veselé. Veď čo najrýchlejšie si zbaliť všetky potrebné veci do aktovky je veru riadna fuška! Po splnení všetkých úloh a zložení slávnostného sľubu  ich kráľ slávnostne pasoval a prijal medzi žiakov našej  školy. Za odmenu si domov žiaci  odniesli darčeky a pamätné listy. Naši prváci potom ukázali svoju šikovnosť a predviedli sa peknými básňami, pesničkami, ale i tancom.

      A my už teraz vieme, že to budú šikovní žiaci.

     • Kreativita bez hraníc

     • Medzi obľúbenú činnosť detí v školskom klube patrí vyfarbovanie relaxačných maľovaniek. Zapojili sme sa do súťaže v ich vyfarbovaní. Podmienkou bolo poslať jednu maľovanku p. vychovávateľky a jednu žiacku. Deti si spomedzi seba hlasovaním vybrali maľovanku Silvinky Rišovej. Naše maľovanky súťažnú porotu zaujali natoľko, že boli odmenené cenami na ďalšie tvorivé dni v ŠKD.

     • Spoločenstvo stromov

     • ekovýchovná súťaž organizácie Strom života

      Aj tento rok  sa žiaci VIII. A zúčastnili súťaže Spoločenstvo stromov. Žiaci riešili rôzne úlohy, skúmali a bádali všetko ohľadom stromov. Nakoniec sme ešte zorganizovali aj zber papiera. Za to všetko získali ôsmaci diplom uznania poroty. Gratulujeme!

     • Školské kolo biologickej a geografickej olympiády

     • Dňa 15. novembra  sa na našej škole uskutočnilo školské kolo  biologickej a geografickej olympiády.  Súťažilo sa v nasledovných  kategóriách – 5. ročník biológia, 5. ročník geografia, 6. – 7. ročník biológia a 6. - 7. ročník geografia. Školského kola sa zúčastnili žiaci, ktorí nabrali odvahu  a nebáli sa ukázať ako vedia využiť  svoje vedomosti, aby sa stali tými najlepšími. Ďakujeme všetkým zúčastneným, výsledky sa dozvedia čoskoro. 

     • Exkurzia IX.A


     • Dňa 8.11.2017 sa trieda IX.A zúčastnila zaujímavej a inšpiratívnej exkurzie vo firme ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. v Dolných Vesteniciach. Ochotní zamestnanci našim deviatakom najprv firmu v krátkej prednáške a prezentácii predstavili v školiacom centre. Potom žiaci absolvovali školenie o bezpečnosti a následne už začala prehliadka vývojového strediska a výrobných hál. Žiaci tak mali príležitosť pozrieť si gumárenskú výrobu v praxi, spoznať rôzne pracoviská a stroje, rozprávať sa s pracovníkmi spoločnosti. Nečakaným záverom exkurzie bolo stretnutie s pani riaditeľkou firmy, ktorá sa našim žiakom prihovorila a urobila si s nimi spoločnú fotografiu. Všetci si odniesli z tejto vydarenej akcie nové poznatky a možno povedať, že táto časť vyučovania bola strávená naozaj užitočne a zaujímavo.

     • Zdravá výživa

     • 8. 11. žiaci 3. a 6. ročníka sa zúčastnili tvorivej aktivity k zdravej výžive.

      Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda.  Dozvedeli sa aká je v detskom veku  vyvážená strava veľmi dôležitá. Potrebný je dostatok: - vitamínov a minerálov, - bielkovín- vlákniny.  Strava musí byť z časti zastúpená i tukmi, pomáhajú totiž dopravovať vitamíny v krvi. K zdravej strave nepatrí veľa mastného, sladkého a veľa soli. Často zabúdame aj na mlieko a mliečne výrobky, ktoré sú v období rastu nevyhnutné. 

      Samozrejmosťou by malo byť aj dodržiavanie týchto zásad: 

      Nepiť! 

      Nefajčiť! 

      Nedrogovať! 

      Vyhýbať sa stresu! 

      Nezabúdať na pohyb a výdatný spánok! 

    • Červené stužky - kampaň boja proti AIDS
     • Červené stužky - kampaň boja proti AIDS

     • Dňa 3.11.2017 sa uskutočnil na našej škole športový turnaj v prehadzovanej v rámci kampane boja proti AIDS - ČERVENÉ STUŽKY. Súťažili žiaci piateho až deviateho ročníka. Do finále postúpili šiestaci a deviataci. Zápas bol napínavý do poslednej sekundy a nakoniec vyhrali deviataci. Tí potom hrali proti učiteľom. Učitelia sa nedali a nakoniec vyhrali. Všetci spoločne sme sa zabavili a zašportovali sme si. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
   • Návšteva knižnice MŠ
   • Hviezdoslavov Kubín