• Vianočný turnaj


     • Na záver roka sme si spríjemnili atmosféru vianočným turnajom v prehadzovanej. Vyvrcholením turnaja bol záverečný zápas medzi žiakmi a učiteľmi.

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy


     • Tak ako každý rok, tak aj tento sa konala súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu v triede. Konkurencia bola veľká a školský parlament v tajnom hlasovaní určil tieto triedy:

      1. miesto: VIII. A a IX. A

      2. miesto: VII. A

      3. miesto: VI. A

      Srdečne gratulujeme!

     • Kŕmenie vtáčikov

     • V predvianočnom čase sme si spomenuli aj na naše vtáčiky.  Žiaci z environmentálneho krúžku  vyrobili  rôzne dobroty a  pred odchodom na vianočné prázdniny ich s malými žiakmi  zavesili na stromy v školskej záhrade. Vtáčiky sa potešia a určite sa nám v lete odvďačia pekným spevom.

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • 19.decembra popoludní sme sa spoločne započúvali do krásnych príbehov slovenských povestí, ktoré umocnili predvianočnú atmosféru. Prednesy našich žiakov boli na vysokej úrovni, recitátori zvládli náročné texty a zaujali divákov. Porota mala náročnú úlohu, vybrať tých najlepších. Víťazi z každej kategórie postupujú do okresného kola

      Výsledky:

      I. kategória (2.-3.) ročník

      1. miesto: Aneta Pipíšková z 3.B

      2. miesto: Zuzana Majzlanová z 2.B

      3. miesto: Alžbeta Tamara Velická z 3.A

      II. kategória ( 4.- 5. ročník)

      1. miesto: Sabina Lehotská z 5.B

      2. miesto: Lucia Pusztaiová z 5.A

      3. miesto: Alex Lajčiak zo 4.A

      III. kategória ( 6.- 7. ročník)

      1. miesto: Dominika Dorotíková zo 7.A

      2. miesto: Dávid Nikmon zo 7..A

      3. miesto: Diana Šinková zo 6.A

     • Pytagoriáda

     • Už každoročne začiatkom decembra sa na našej škole stretnú žiaci, ktorí majú radi matematiku a zmerajú si svoje matematické schopnosti, rýchlosť v počítaní v školskom kole súťaže PYTAGORIÁDA. Naši najlepší riešitelia:
       

      Kategória P 3 – nemáme úspešného riešiteľa 
      Kategória P 4 - Silvia Rišová - 4. B trieda

      Kategória P 5 – Kristína Svetláková - 5. B trieda, Kristína Čičmancová - 5. B trieda, Hana Gromová – 5. A trieda, Lucia Pusztaiová – 5. A trieda, Michaela Mesiariková – 5. A trieda

      Kategória P 6 - nemáme úspešného riešiteľa

      Kategória  P 7 – Kristián Perina - 7. A trieda, Maroš Jankovič - 7. A trieda

      Kategória P 8 – Timotej Oršula - 8. A trieda

       

      Všetkým víťazom školského kola srdečne blahoželáme a ostatným želáme veľa chuti a síl zlepšovať sa.

     • Darčeky v Jazmíne doručené


     • Po výpredaji výrobkov z charitatívnych vianočných trhov sa suma vyšplhala na krásnych 986,64 €. Naši žiaci 16. 12. 2017 starostlivo vyberali hračky a oblečenie pre deti a pre ostatných obyvateľov hygienické potreby. Za zvyšné peniaze sme do krízového centra Jazmín nakúpili trvanlivé potraviny. ĎAKUJEME všetkým, ktorí podporili túto akciu a pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú. Čo sme nakúpili a ako sa deti tešili z hračiek si môžete pozrieť na fotografiách.

     • Školské charitatívne vianočné trhy


     • Dňa 14. 12. sa uskutočnili na našej škole charitatívne Vianočné trhy. Žiaci vyrábali na krúžkoch rôzne výrobky, ktoré potom predávali. Výťažok z týchto trhov bude použitý na nákup potravín a darčekov pre detičky, ich matky a ľudí bez domova v krízovom centre Jazmín. Ďakujeme za pomoc. Vďaka vám sa podarilo získať sumu 898,38 €. Ďalšie informácie zverejníme čoskoro.

     • Zdobenie medovníkov ŠKD

     • Sviatky Vianoc sa spájajú aj s pečením a zdobením medovníkov. Ozdobiť medovník nie je veru jednoduché. Mohli si to vyskúšať aj deti zo školského klubu. Družinou sa niesla vianočná atmosféra spojená s typickou vôňou medovníkov.

     • Advent nadšencov histórie

     • V tieto sviatočné dni sa zišli nadšenci histórie, aby si pomerali sily v školskom kole dejepisnej olympiády. Do okresného kola postúpili: Šebest, Majzlánová, Oršulová, Janíková a Blahovský.  Držíme Vám palce, mladí historici, v okresnom kole!

     • Basketbal: Majstrovstvá obvodu

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili Majstrovstiev nášho obvodu v basketbale žiakov.

      Na našej škole je to populárny šport, predovšetkým u starších žiakov. No a tí rozhodne nesklamali.

      Spomedzi  zúčastnených škôl – Bojnice, Kanianka, Nitrianske Rudno, Koš a Nedožery-Brezany. sa naše družstvo umiestnilo na 3. mieste. No kľudne sme mohli pomýšľať i na postup, pretože hra a pohľadný basketbal z našej strany bol ozdobou turnaja. Hoci favorit, družstvo z Bojníc v ktorom hrali i hráči Prievidze, bolo skutočne veľmi silné. Početnosť streľby z našej strany v jednotlivých zápasoch bola dobrá, efektivita ale slabá. A to bolo rozhodujúce. I tak ďakujeme týmto žiakom: Marco Valchovník, Marko Leitman, Patrik Kopedák, Patrik Žilla, Igor Zbiňovec, Marek Mečiar, Timotej Oršula, Adam Gross.

     • Športom pre Červené stužky – boli sme ocenení

     • Naša škola sa zapojila do celosvetového dňa boja proti HIV a AIDS. V rámci tejto účasti sa naše športové dopoludnie tešilo hojnej účasti žiakov ako i pedagógov. Ako odmenu sme popri zábavnom zápolení získali i diplom a vecné ceny – kalendár a informačné letáky od garantov tejto akcie konanej pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie, Ministerstva školstva SR, mesta Žilina a Gymnázia Sv. Františka z Assisi v Žiline. Toto ocenenie je o to hodnotnejšie, že sa ho zúčastnilo množstvo škôl z celej SR.

      Viac informácii na stránke: www.cervenestuzky.sk

     • Mikuláš ZŠ


     • Mikuláš neobišiel ani našu školu a odmenil všetky poslušné deti. Ako to vyzeralo si môžete pozrieť na fotografiách.

     • Mikuláš MŠ

     • V pondelok 4. 12. 2017 sme sa s deťmi  vybrali do Prievidze .  V Dome kultúry sme si pozreli krásnu rozprávku, Poklady vláčikového piráta . Po skončení sa deťom rozžiarili očka lebo konečne prišiel ich očakávaný Mikuláš s anjelom. Všetkým deťom postupne rozdal balíčky a deti mu za to zaspievali pesničku. Po skončení sme sa šťastlivo vrátili späť do MŠ.

     • Všetkovedko


     • Aj tento školský rok sa všetky zvedavé deti, ktoré chcú spoznať svet zapojili do súťaže Všetkovedko. O titul „najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“ súťažili naši druháci, tretiaci, štvrtáci aj piataci. A bolo ich veru neúrekom.  Až 46 žiakov ! 

      Súťaž obsahovala otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli - vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, informatická výchova, ale aj hudobná a výtvarná výchova.

      Tešíme sa na vyhodnotenie súťaže 21. 12. 2017.

     • Návšteva z bielej periny

     • Deti z ŠKD preukázali veľkú fantáziu. S príchodom prvého snehu na náš školský dvor zavítali v podobe snehuliakov Marek Hamšík, svadobná nevesta so ženíchom a krásna modelka spolu so svojim bodyguardom. Najmenší prváčikovia nezabudli ani na celú rodinu pána snehuliaka.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
   • Návšteva knižnice MŠ
   • Hviezdoslavov Kubín