• Finále čitateľského maratónu

     • 28.3. 2018, po dvoch týždňoch intenzívneho čítania,  žiaci 1.- 4. ročníka odprezentovali svoje dojmy a zážitky z prečítaných kníh. Pripravili si veľkoplošné projektové práce, scénky, masky literárnych zvieracích hrdinov, hádanky i básničky. Záverečnú pochvalu žiakom vyslovil pán riaditeľ, ktorý žiakom taktiež pripomenul, že : „...čítanie kníh je maratónom na celý život!“

     • Slávik Slovenska 2018 - školské kolo

     • Dňa 27.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej súťaže v speve ľudových piesní “SLÁVIK SLOVENSKA 2018″

      Krásnym spevom ľudových piesní naši žiaci opäť prezentovali svoj talent a vzťah k spevu. Všetci súťažiaci boli odmenení. Víťazom blahoželáme.

       

      I.kategória  1. – 3. ročník ( 6 súťažiacich)

       

      1. Nikolas Pálesch  1. A
      2. Eliška Hurtišová  2. A
      3. Aneta Pipíšková  3. B 

      II. kategória 4. – 6. ročník (8 súťažiacich)

       

      1. Vanesa Lacenová 4. B
      2. Sandra Hudeková 6.A
      3. Miroslav Uhrín 4. A

      III. kategória 7. – 9. ročník (1 súťažiaca)

       

      1. Veronika Lenhartová

       

      Víťazi nás budú reprezentovať v okresnom kole a to:

       

      v I.kat.  víťaz nepostupuje

      v II.kat. Vanesa Lacenová

      v III.kat. Veronika Lenhartová

       

       Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka, a postupujúcim želáme veľa zdaru.

       

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 22.3.2018 sa uskutočnilo v CVČ v Prievidzi okresné kolo súťaže v prednese poézie. Našu školu reprezentovala žiačka VIII.A triedy LUCIA SVETLÁKOVÁ, ktorá sa umiestnila v III. kategórii na vynikajúcom 2.mieste. Blahoželáme !

     • Príbeh jedného rytiera MŠ


     • Dňa 21. 03. 2018  navštívil našu MŠ Rytier  Gaston De Carmargue a predstavil sa nám divadelným predstavením „Príbeh jedného rytiera“. Preniesol nás do dávnych čias ako sa žilo na hrade aj v podhradí. Deti si spolu s nimi zahrali a naučili  sa ako sa chlapec mohol stať rytierom a  dievča hradná pani. Predstavenie sa nám veľmi páčilo.

     • Klokan 2018

     • Dňa 19.3.2018 sa uskutočnila na našej škole súťaž KLOKAN. Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 60 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. Už teraz sa tešíme na výsledky našich šikovných žiakov, ktoré budú 9. apríla 2017.

     • Klokanko 2018

     • Dňa 19. 3. 2018  žiaci našej školy súťažili v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži KLOKANKO.

      Teší nás veľký záujem detí, veď svoje matematické schopnosti a logické myslenie si vyskúšalo až 51 detí!

      Do súťaže sa zapojili žiaci zo všetkých ročníkov a dokonca aj naši malí prváci.

      Žiaci zistili, že aj matematika môže byť zaujímavá a hravá.

      Veríme, že sa všetkým súťažiacim darilo a zverejnené výsledky v apríli nás všetkých potešia.

     • Čitatelia z ŠKD


     • Deti zo školského klubu si marec – mesiac knihy pripomenuli návštevou knižnice v Nedožeroch – Brezanoch. Pani knihovníčka im predstavila nové knihy v knižnici. Deti si mohli pozrieť knihy, ktoré ich zaujali a aj si z nich prečítať.

     • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

     • 14.3.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike. O tom , že máme výborných rečníkov nás presviedčajú mnohí žiaci, ale svoje kvality dokázali obhájiť v súťaži len máloktorí.

      Súťaž je náročná, žiaci v I.kategórii (4.-6.ročník), musia zreprodukovať  vyžrebovaný text a tvorivo ho dokončiť.

      Žiaci v II. kategórii (7.-9. ročník) musia odprezentovať  doma pripravenú úvahu podľa vlastného výberu  – vyjadrenie vlastného názoru a 2.časť tvorí vyjadrenie vlastného názoru na vyžrebovanú tému po krátkej príprave.

      Vyhodnotenie:

       I.kategória : 4. - 6.ročník

      1. Kristína Čičmancová 5.B
      2. Simona Mokrá   6.A
      3. Miroslava Majzlanová 6.A

      cena poroty: Rian Takeshita 4.B

      II.kategória :  7. - 9. ročník

      1. Adriana Vašková 7.A
      2. Dávid Nikmon 7. A
      3. neudelené
     • Čiteteľský maratón ZŠ


     • Dňa 14.3.2018 sa na našej škole konala malá slávnosť - otvorenie Čitateľského maratónu, ktorý tento školský rok otvorili žiaci 4.A. V čase dvoch týždňov budú žiaci na hodinách slovenského jazyka čítať rozprávky o zvieratkách. Na výtvarnej výchove svoje dojmy a predstavy z čítania výtvarne spracujú. Vyhodnotenie maratónu sa uskutoční o dva týždne.

     • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl


     • Dňa 13.3. a 14.3. zavítali do prvých ročníkov deti z materských škôl Pravenec, Poluvsie a Nedožery - Brezany. Budúci prváci spoznávali školské prostredie a oboznámili sa s prácou žiakov v prvej triede. Počas vyučovacej hodiny ukázali svoje zručnosti a vedomosti, ktoré budú potrebovať onedlho vo svojej školskej činnosti.

     • Rozlúčka so zimou


     • S odchádzajúcou zimou sa spája pekný ľudový zvyk - Vynášanie Moreny. Deti z MŠ a prváci ZŠ odprevadili dňa 9. 3. 2018 Morenu peknými ľudovými piesňami. Pri potoku ju zapálili a hodili do vody. Prichádzajúca jar nás zasa privítala slniečkom, ktoré sa na nás usmialo. 

     • Výchovný koncert ZŠ a MŠ


     • Dňa 8. 3. 2018 poznávali deti MŠ a žiaci 1. - 3. ročníka tvorbu troch hudobných velikánov: Mozarta, Haydna a Beethovena. Ich hudobné diela boli ukryté v peknej rozprávke Potulky macka Packa. Do vystúpenia hudobníkov boli zapojené aj deti, ktoré stvárnili lesné zvieratká. Rozprávky dopĺňali aj ostatní malí diváci, ktorí spievali známe ľudové piesne.

     • Návšteva knižnice MŠ

     • Naši malí škôlkari v rámci mesiaca, marec mesiac knihy, navštívili miestnu ľudovú knižnicu aby sa oboznámili s knihami v nej a aby vedeli, že knihy sa dajú vypožičať a vrátiť späť. Pani Kucharovičová deťom porozprávala o knihách prečítala im krátke rozprávky a niektoré knihy  im dala aj prezrieť.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Školské kolo súťaže v umeleckom prednese  Hviezdoslavov Kubín

      6.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.  Žiaci súťažili v 3 kategóriách a porota v každej kategórii mala ťažkú úlohu vybrať tých najlepších, ktorí budú školu reprezentovať v okresnom kole.

      I.kategória:  2. – 4. ročník

      poézia

      1. porota neudelila
      2. Nikola Trýzňová, III. B
      3. Alžbeta Tamara Velická, III. A a  Vanessa Lacenová, IV. B

      próza

      1. Nella Engelhardtová, II.A
      2. Hana Andrášiová, III.B
      3. Nikola Ješíková, III.A

      II. kategória: 5.- 6. ročník

      poézia

      1. Kristína Svetláková, V.B
      2.  Diana Šinková , VI.A
      3. Michaela Mesiariková, V. A

      próza

      1. Lucia Pusztaiová, V. A
      2. Jozef Mokrý, VI.A
      3. Sabina Lehotská, V. B

      III. kategória: 7. – 9. ročník

      poézia

      1. Lucia Svetláková, VIII.A
      2. Veronika Bartošová, VII.A
      3. Marek Pračko, VII. A

      próza

      1. Chiara Marianna Lehotská, IX.A
      2. Dávid Nikmon, VII., A
      3. porota neudelila

      Víťazom v každej kategórii gratulujeme a prajeme úspešnú reprezentáciu v okresnom kole!

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
   • Návšteva knižnice MŠ
   • Hviezdoslavov Kubín