• Testovanie 9 - 2018

     • Dňa 2.5.2018 boli našej škole doručené výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka. Naši žiaci nesklamali a svojimi vedomosťami robia dobré meno našej škole. Gratulujeme!

      Matematika

      Priemerná úspešnosť školy: 64,8 %

      Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer: 55,9 %

      Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 8,9 %

      Slovenský jazyk a literatúra

      Priemerná úspešnosť školy: 67,2 %

      Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer: 63,0 %

      Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 4,2 %

     • Športová olympiáda v Kanianke - MŠ

     • Naša materská škola sa 23.5.2018  zúčastnila športovej olympiády materských škôl , ktorá sa konala v materskej škole Kanianka. Nášmu olympionikovi Matúšovi Reginovi sa darilo v skoku do diaľky – kde získal 1. miesto. Strávený deň plný zážitkov, radosť so športovania ,z dosiahnutia svojho najlepšieho športového výkonu bolo vidieť na tvárach všetkých zúčastnených. Nášmu víťazovi gratulujeme.

     • Lesná pedagogička v MŠ

     • Dňa 22.5.2018 navštívila našu Materskú školu lesná pedagogička Ing. Mariana Čavojová. Deti sa oboznámili o živote v lese ,čo do lesa patrí a čo nepatrí. Prostredníctvom hry si deti  preskúšali svoje poznatky o lesných zvieratách, hmyze a stromoch.

      Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, aby sme si overili nové poznatky a zážitky z lesa.

     • Divadelné predstavenie v Žiline

     • Dňa 22.5.2018 sa žiaci 8. a 9.ročníka zúčastnili v Mestskom divadle Žilina divadelného predstavenia pod názvom Anna Franková. Táto prirodzená i intímna výpoveď dospievajúceho dievčaťa ukrývajúceho sa počas druhej svetovej vojny, by sa mala stať výstrahou proti narastajúcej neznášanlivosti, nenávisti a rasizmu.

     • Hasiči v MŠ

     • Členovia dobrovoľného hasičského  zboru v našej obci nám dňa 21.5.2018 veľmi ochotne predviedli hasičské auto a techniku akú používajú pri hasení požiaru ale aj na rôznych hasičských súťažiach. Na záver si deti prezreli hasičské auto.

      Týmto ďakujeme našim dobrovoľným hasičom za ochotu.

     • Ročníkové kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 21.5.2018 sme na našej škole usporiadali školské kolo Olympiády v anglickom jazyku medzi žiakmi 4. ročníka s cieľom zistiť a porovnať jazykovú úroveň našich malých angličtinárov.

      Dvanásť žiakov 4.A triedy a rovnaký počet žiakov 4. B triedy si porovnalo svoju jazykovú zdatnosť v úlohách, ktoré kopírovali učivo daného ročníka ako aj v úlohách, ktoré boli málinko náročnejšie.

      Iba dva body rozhodli o víťazstve 4.A triedy, čo svedčí o vyrovnanosti vedomostí oboch skupín. Gratulujeme.

     • Deň vyučovania v prírode 2018

     • Dňa 17. mája 2018 sa uskutočnil po celom svete Deň vyučovania v prírode. Napriek zlému počasiu sa tohto dňa zúčastnili aj naši šiestaci, ktorý vonku v rámci Fyziky odhadovali vzdialenosť.

     • Anjelské hry v MŠ

     • V našej  MŠ  sa dňa 15.05.2018 uskutočnili Anjelské hry. Rodičia spolu s deťmi vytvárali rôzne aktivity, ktoré  si pre rodičov a deti pripravili pani  učiteľky. Bol to pre nás všetkých veľmi obohacujúci deň.

     • Svetový deň mlieka v MŠ

     • Rôznymi zaujímavými aktivitami, ktoré prebiehali od rána sme si pripomenuli Svetový deň mlieka.

      Deti v triedach tvorili plagát kravičky s tematikou zdravá výživa

      z mlieka. Oboznámili sa so zvieratkami, ktoré nám dávajú mlieko a spoločne určovali, aké produkty sa z mlieka vyrábajú.

     • Atletika

     • Naša škola sa aj v tomto roku zúčastnila na Majstrovstvách okresu v atletike. V kombinácii bodov z behov, skokov, hodov, vrhov  sa družstvo žiakov umiestnilo na 15. mieste zo zúčastnených 22 škôl nášho okresu. Družstvo žiačok obsadilo miesto v strede štartového poľa a to 11. miesto z 20 zúčastnených škôl. V individuálnych výsledkoch sa nám tento rok nepodarilo získať pomyselné medailové umiestnenie. Našim žiakom a žiačkam ďakujeme za snahu, úsilie a predovšetkým chuť reprezentovať školu.

     • Účasť na súdnom pojednávaní

     • Raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť. V tomto duchu sa naši žiaci 9. ročníka zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Prievidzi. Mali možnosť nielen vidieť, že televízna realita súdnej siene má ďaleko od reality skutočnej, ale i možnosť položiť otázky sudcovi, prokurátorovi, obhajcovi.

      Taktiež vidieť predvedenie obžalovaného na súd policajnou eskortou, či zažiť odročenie pojednávania. A to všetko v jeden deň na jednom mieste.

     • Ukončenie futbalového krúžku

     • http://zsnb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=600

      Na 1. mája sa konal rozlúčkový zápas medzi deťmi s futbalového krúžku a ich rodičmi. Deti si odniesli diplom za úspešné absolvovanie futbalového krúžku. Zahrali si proti svojim ockom aj mamičkám, pričom zápas sa skončil 10:10. Najlepšou strelkyňou sa stala prekvapivo jedna z mamičiek, ktorá si za svoj výkon odniesla aj odmenu.  Rodičia prežili krásne športovo strávené popoludnie, plné smiechu ich detí.

       

     • Stavanie Mája v ŠKD


     • K slovenským tradíciam už neodmysliteľne patrí stavanie Mája. Jeden si postavili aj deti zo školského klubu na školskom dvore. Máj si ozdobili farebnými stužkami. Na pomoc pri stavaní si pozvali aj chlapcov z futbalového krúžku, ktorý spoločne s pánom školníkom Máj postavili. Deti si potom spoločne zaspievali a aj zatancovali.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľka školy 0915 714 765 riaditelka.zsmsnb@gmail.com zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Deň jablka
   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
   • Návšteva knižnice MŠ