• Testovanie žiakov 5. ročníka

     • Dňa 22.01.2019 boli našej škole doručené výsledky Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka. Naši žiaci nesklamali a svojimi vedomosťami robia dobré meno našej škole. Gratulujeme!

      Matematika

      Priemerná úspešnosť školy: 67,6 %

      Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer: 59,3 %

      Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 8,3 %

      Slovenský jazyk a literatúra

      Priemerná úspešnosť školy: 69,0 %

      Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer: 58,4 %

      Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 10,6 %

     • Popoludnie pri čaji - ŠKD

     • Vo štvrtok 24.1. sa deti zo školského klubu zahriali pri teplom čajíku. Každé z detí si prinieslo svoj obľúbený hrnček a vrecúško čaju, ktoré má najradšej. U deti medzi najobľúbenejšími príchuťami jednoznačne viedli ovocné čaje. Ich vôňa sa niesla celou chodbou.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16.1.2019 sa v Centre voľného času v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja jazykovo nadaní žiaci, a to Kristián Perina z VIII.A triedy a Jozef Mokrý zo VII.A triedy. Kristián Perina v silnej konkurencii 22 žiakov z kategórie 1B skončil na peknom 4. mieste. A môžeme sa pochváliť úžasným 1. miestom Jozefa Mokrého v kategórii 1A, kde súťažilo 16 žiakov. Jojovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľka školy 0915 714 765 riaditelka.zsmsnb@gmail.com zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Deň jablka
   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
   • Návšteva knižnice MŠ