• Informácia o poskytnutí voľna pre žiakov ZŠ

     • Riaditeľstvo  ZŠ s  MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch – Brezanoch  na  základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z prevádzkových a organizačných dôvodov voľno z vyučovania pre žiakov 4., 5., 6., 7. a  8. ročníka ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch- Brezanoch dňa  3.4. 2019  /streda/.  

     • Slávik Slovenska - školské kolo

     • Slávik Slovenska 2019

      Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA. Základné - školské kolo sa uskutočnilo v stredu 27. marca 2019. Súťaže sa zúčastnilo 16 spevákov, ktorí si vyberali piesne z rôznych regiónov Slovenska. Tešíme sa, že máme na škole naozaj spevácke talenty!

       

      Výsledky školského kola:

       

      I.kategória  1. – 3. ročník (7 súťažiacich)

       

      1. miesto   Karolína Kmecová, 2.B
      2. miesto   Zuzana Djokičová, 3. A
      3. miesto   Hana Djokičová, 1.B

                     Timotej Ďurdina, 1.A 

       

      II. kategória 4. – 6. ročník (7 súťažiacich)

       

      1. miesto  Vanessa Lacenová, 5. A
      2. miesto  Natália Šimová, 5.A
      3. miesto  Tomáš Mokrý,  4. A

       

      III. kategória 7. – 9. ročník (2 súťažiace)

       

      1. Sandra Hudeková, 7.A
      2. Veronika Lenhartová, 8.A

       

      Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka, a postupujúcim želáme veľa zdaru.

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • V piatok 22.3.2019 sa naši siedmaci a ôsmaci zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom „The Onlines“. Inscenácia priniesla aktuálnu tému komunikácie na sociálnych sieťach a uprednostňovania virtuálneho priestoru. Okrem silného a vážneho odkazu hra obsahovala aj mnoho vtipných momentov a známe hudobné ukážky. Herci rozprávali zrozumiteľnou angličtinou, zazneli anglické frázy z reálneho života. Všetci sme si z predstavenia odniesli iba príjemné pocity, pozitívne zážitky, no najmä výzvu uvažovať nad svetmi „online“ a „offline“.

     • Matematická súťaž KLOKAN

     • Dňa 21. 3. 2019 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž KLOKAN. Zapojili sa do nej žiaci 1. a 2. stupňa, dokonca si mohli zmerať svoje sily v matematike a logickom myslení aj naši najmenší prváci. Možnosť súťažiť si vyskúšalo až  19 prvákov ! Tešíme sa na výsledky 10. 4. 2019.

     • Otvorená hodina

     • Dňa 19.3.2019 a 20.3.2019 sa uskutočnili otvorené hodiny pre predškolákov z MŠ Nedožery-Brezany a MŠ Pravenec. Naši prváci ukázali predškolákom, čo sa naučili. Predviedli  im ako vedia pekne čítať a písať a rýchlo počítať náročné príklady. Taktiež predškoláci mali možnosť zapojiť sa do vyučovania a ukázať školákom akí sú šikovní.  Takže tešíme sa na vás budúci prváci!

     • Fyzikálna olympiáda

     • Dňa 13.3.2019 sme sa zúčastnili okresného kola. Našu školu reprezentovali žiaci: 

      VII.A tiedy Adam Hutár a Natanael Šebest v kategórii G obsadili 1. miesto

      VIII. A triedy Maroš Jankovič, Tomáš Gatial v kategórii F

      IX.A triedy Samuel Blahovský -1. miesto v kategórii E

                         Marek Mečiar -2. miesto v kategórii E

      Žiaci z IX.A triedy postúpili do krajského kola, Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

       

     • Čitateľský maratón

     • Dňa 13.03.2019 sa na našej škole konalo otvorenie "Čitateľského maratónu", ktorého súčasťou bolo i krátke vtipné dramatické predstavenie 4.B triedy. 

      Čitateľský maratón  bude trvať dva týždne, počas ktorých si každá trieda prečíta knihu s určenou tematikou, ktorou je tento rok ŠKOLA. Tú následne každý žiak spracuje do výtvarného prevedenia. 

      O dva týždne sa znovu stretneme a vzniknuté výtvarné diela si odprezentujeme.

     • Pracovné vyučovanie v III.A

     • Žiaci 3. A si na hodine pracovného vyučovania vyskúšali prípravu jednoduchých nátierok, ktoré potom aj ochutnali. Zároveň si deti zopakovali, ktoré potraviny sú zdravé a ktorým by sme sa mali radšej vyhnúť.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 27.2.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 65. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa tu mali možnosť predviesť v prednese poézie i prózy. Do súťaže sa zapojili ročníky 1. aj 2. stupňa. Výsledky jednotlivých kategórií sú nasledovné:

       

      I.      KATEGÓRIA (2. – 4. roč.)

      Poézia

      1.     miesto – Zuzana Djokičová 3.A

      2.     miesto – Adam Blahovský 3.B

      3.     miesto – Nina Čaprnková 2.A

      Próza

      1.     miesto – Nella Engelhardtová 3.A

      2.     miesto – Petra Šimová 2.B

      3.     miesto – Zuzana Majzlanová 3.B

       

      II.      KATEGÓRIA (5. – 6. roč.)

      Poézia

      1.     miesto – Kristína Svetláková 6.B

      2.     miesto – Silvia Rišová 5.A

      3.     miesto – Lucia Pusztaiová 6.A

      Próza

      1.     miesto – Sabina Lehotská 6.B

      2.     miesto – Sára Pistová 5.A

      3.     miesto – Barbora Miháliková 6.A

       

      III.  KATEGÓRIA (7. – 9. roč)

      Poézia

      1.     miesto – Lucia Svetláková 9.A

      2.     miesto – Mária Šuňová 8.A

      3.     miesto – Juraj Lubik 8.A

      Próza

      1.     miesto – Dávid Nikmon 8.A

      2.     miesto – Viktória Baranová 7.A

      3.     miesto – Simona Mokrá 7.A

       

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom 1.miest prajeme veľa šťastia pri reprezentovaní našej školy na okresnom kole súťaže.