• Rodný môj kraj - ZŠ

     • Dňa 17.5.2019 sa konala vlastivedná súťaž pre žiakov 4.ročníka. Družstvá zo 4.A a 4.B si zmerali sily v riešení úloh zameraných na spoznávanie nášho krásneho Slovenska.

      Po úvodnej prezentácii riešili obrázkové vlastivedné hádanky a kvízové otázky, ktoré preverili ich vedomosti o prírodných i kultúrnych zaujímavostiach Slovenska. Nasledovalo vyhodnotenie a ocenenie súťažiacich žiakov. Všetci žiaci preukázali svoju šikovnosť , vedomosti a záujem o svoj rodný kraj.

     • Ukončenie futbalového krúžku ZŠ

     • Zápas Nedožery-Kanianka

      Dňa 8.5. odohrali deti z futbalového krúžku zápas proti deťom z Kanianky, kedy víťazstvom 17:9 ukončili školský krúžok 2018/2019. Deti za aktivitu a snahu počas celého roka boli odmenené od trénera zlatými medailami.

     • Olympiáda v anglickom jazyku ZŠ

     • Na našej škole sa medzi štvrtákmi už stalo tradíciou, že si overia svoje vedomosti z angličtiny súťažnou formou. Dňa 23.5.2019 sa v oboch triedach štvrtého ročníka konala Olympiáda v anglickom jazyku. Žiaci 4.A aj 4.B sa rozdelili na 3 tímy a riešili 6 rôznorodých úloh: skladanie viet zo slov, priradenie obrázkov k slovám, kreslenie postavy na tabuľu podľa pokynov, určovanie času, gramatické cvičenia, otázky k príbehu na plagáte. Súťaž oboch kolektívov bola vyrovnaná. Okrem angličtiny si žiaci preverili aj schopnosť pracovať v skupinách a dohodnúť sa. A tu sú víťazné tímy:

       

      4.A – A. T. Velická, H. Mócová, V. Mokrá, J. Mláka, T. Mokrý

      4.B – D. Herbanský, K. Soradová, M. Belák, Š. Greguš, P. Mokrý

       

      Gratulujeme! Všetci súťažiaci si odniesli z olympiády sladkú odmenu a veríme, že aj dobrý pocit zo svojich znalostí angličtiny.

     • Informácia o poskytnutí voľna pre žiakov ZŠ

     • Na základe §150  ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy poskytuje z prevádzkových a organizačných dôvodov (oslavy 50. výročia základnej školy) voľno z vyučovania pre žiakov základnej školy dňa 31.05.2019 /1 deň/.

     • Testovanie žiakov 9. ročníka

     • Matematika

      Priemerná úspešnosť školy: 71 %

      Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer: 63,1 %

      Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 7,9 %

      Slovenský jazyk a literatúra

      Priemerná úspešnosť školy: 64,7 %

      Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer: 62,3 %

      Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 2,4 %

     • Zdobenie mája ŠKD

     •  

      Dňa 30.4. 2019 sa deti zo školského klubu zúčastnili "Zdobenia mája. Máj vyzdobili pestrofarebnými stužkami. Máj bol neskôr postavený pred obecným úradom v Nedožeroch - Brezanoch.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • 036126764
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje