• Výlet do Bojníc MŠ

     • V stredu 19.06. 2019  sme sa spolu s deťmi vybrali autobusom do Bojníc na Sokoliarsky historicko – rozprávkový program. Na úvod nám zahrali krátky príbeh o tom, ako sa nesmie kradnúť a klamať a potom nám ukázali vystúpenie s dravcami. Deti si mohli vtáky aj pohladkať a chytiť, čo sa im veľmi páčilo. Na záver sme sa občerstvili, poprechádzali sa Bojnicami a autobus nás odviezol späť do MŠ.

     • Školský výlet IX.A

     • Dňa 10.6.2019 sa konal koncoročný výlet žiakov 9.A triedy. Navštívili sme zábavné a interaktívne centrum Atlantis v Leviciach, kde si žiaci hravou formou vyskúšali fyzikálne zákonitosti v praxi, vyšantili sa v bublinovom svete a na chvíľu sa ponorili aj do virtuálneho sveta. Cestou domou   sme si urobili zastávku v Nitre a vrátili sme sa plní veselých zážitkov.

     • Mama, tato a ja - MŠ

     • V piatok 14.6.2019 pani učiteľky vyzdobili areál školy a pripravili pre deti a ich rodičov rôzne zábavné a súťaživé hry. Našu MŠ navštívili naozaj celé rodiny. Nielen rodičia detí, ale i starí rodičia. Na školskom dvore vyhrávala hudba a vládla tam perfektná nálada. Každá rodina sa pustila do súťaží s naozajstnou chuťou a túžbou vyhrať. A všetci boli so svojím výkonom spokojní. Počas súťaží sa vytrvalo tlieskalo a povzbudzovalo. Počasie nám prialo a tak sa naše zábavno-súťaživé popoludnie zakončilo super opekačkou a dobrou náladou.

      Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

     • Školský výlet 5.A triedy

     • Návšteva unikátneho skanzenu neďaleko Martina

      Žiaci si so záujmom pozreli celoslovenskú expozíciu tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života na Slovensku v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. V krásnom prírodnom areáli sme spoločne strávili príjemné chvíle, ktoré boli vyplnené aj kúpou občerstvenia a upomienkových darčekov pre najbližších.

     • Spartan MŠ

     • Bež, skáč, lez ,ušpiň sa ! V stredu dopoludnia 12.6.2019  deti prekonávali rôzne zaujímavé prekážky na školskom dvore.  Plnili  zaujímavé úlohy na jednotlivých stanovištiach. Za odmenu dostali  medaily za prekonanie prekážok a občerstvili sa sladkým šťavnatým melónom.

     • Školský výlet IV.A a IV.B

     • V pondelok 10.6.2019 sa žiaci oboch tried 4. ročníka vybrali na školský výlet spojený s exkurziou v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Naši štvrtáci sa z projekcie vo Hviezdnej sále dozvedeli mnoho nového o našej slnečnej sústave, orientácii na oblohe, súhvezdiach na nočnej oblohe, či  nebeských telesách. Nasledovala interaktívna komentovaná prehliadka rôznych modelov solárneho systému, kde deti mohli položiť svoje zvedavé otázky. Na konci si žiaci pomocou ďalekohľadu pozreli Slnko a mali možnosť kúpiť si zaujímavé suveníry s vesmírnou tematikou.

     • Regionálna športová olympiáda MŠ

     • Dňa 24.5.2019 sa v našej MŠ uskutočnila Regionálna športová olympiáda. Zúčastnilo sa jej 13 MŠ  z okolitých obcí. V duchu olympionizmu si deti rozvíjali telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Súčasne spoznali olympijské symboly. Olympijskú vlajku, olympijský oheň a symbol mieru vypustenie holubíc.

     • Pestrý školský život

     • Naši žiaci majú pestrý školský život. Dôkazom toho sú i nasledovné informácie.

      Komentovaná prehliadka divadla Andreja Bagara v Nitre. Od strechy až po pivnicu. 7500 kostýmov, šatne hercov, kancelárie vedenia divadla, krátka účasť na skúške hercov pre večernú premiéru, malé múzeum kulís z hier režiséra Jozefa Bednárika, kreatívny workshop za účasti scénickej a divadelnej výtvarníčky. Prehliadka Nitrianskeho hradu, zlatého pokladu, uličiek okolo hradu so sprievodcom v dobovom kostýme z čias Veľkomoravskej ríše. Návšteva čokoládovne spojená s ochutnávkou a výkladom o pôvode a výrobe čokolády. A to všetko v rámci školského výletu žiakov 7.A. triedy.

      Víťazstvo našich starších žiakov v obvodnom kole Futbal cup za účasti 5 škôl. S čistým štítom a bez prehry.

      Opäť víťazstvo za účasti 4 najlepších škôl a celkovo 1. miesto v tejto súťaži v okrese.

      Gratulujeme!

      Ďakujeme za podporu!

      Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým , ktorí nás podporili a odovzdali nám svoj hlas a zahlasovali za našu školu v súťaži pod názvom „All Star School“

      Naša škola získala spolu 6797 vašich-našich hlasov a umiestnila sa na 12.mieste z celkového počtu 36 hlasujúcich škôl.

      Celkové výsledky nájdete vo fotogalérii. Bližšie info ku výsledkom súťaže i s ocenenými hlasujúcimi účastníkmi nájdete v priloženom linku.

      Ďakujeme 

     • Deň detí MŠ

     • V pondelok 3.6.2019  sme sa zobudili do krásneho rána, všetci sa tešili do materskej školy, lebo nás tam čakala oslava Dňa detí. Najskôr k nám zavítala teta, ktorá nám zahrala divadlo Trio Kotkodák. Potom nás vonku čakalo prekvapenie v podobe sladkých mafiniek  a melónu, hry ,súťaže a tanec.

     • Športová olympiáda v MŠ

     • V materskej škole sme si  v pondelok 27.5.2019 spravili olympijsky deň na ktorom súťažili všetky deti z našej materskej školy. Súťažilo sa v behu, hode loptičkou a v skoku z miesta . V duchu olympionizmu si deti rozvíjali telesnú zdatnosť vôľu a ducha. Súčasne spoznali olympijské symboly. Olympijskú vlajku, olympijský oheň a symbol mieru vypustenie holubíc. Na záver boli všetky deti odmenené krásnymi  olympijskými medailami.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764