• NEPZ - Najbohatšie ekosystémy planéty Zem

     • Zachráňme pralesy

      Dňa 29.11. sa uskutočnila na našej škole prednáška pre 5. - 9. ročník o dôležitosti dažďových pralesov - GREEN LIFE PROJEKT. Prednášku viedol človek, ktorý rozprával z vlastnej skúsenosti a svoje skúsenosti prezentoval formou fotografií a videí. Žiakov prednáška veľmi zaujala a už teraz sa tešia na ďalšiu o plastoch.

     • OK Technická olympiáda

     • Dňa 28.11. sa uskutočnilo okresné kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY. Našu školu v kategórii A reprezentovali žiaci Samuel EngelhardtMaroš Jankovič z  IX.A triedy. Z 19 súťažných dvojíc obsadili 2. miesto.

      V kategórii B nás reprezentoval žiak VII.B triedy Adrián Kamenský, z 15 súťažiacich sa umiestnil na 1. mieste.

      Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

      Adrián našu školu a okres Prievidza bude reprezentovať v krajskom kole, kde mu prajeme veľa úspechov.

     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry ZŠ

     • 27.11. sa v CVČ v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo súťaže z  materinského jazyka. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola , žiačka VIII.A triedy Miroslava Majzlanová. Naša žiačka nazbierala cenné skúsenosti v silnej  konkurencii a len pár bodov ju delilo od úspešnosti.

      Ďakujeme za reprezentáciu.

     • OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI ZŠ

     • Naša škola sa stala súčasťou zaujímavého športového projektu, ktorý nadväzuje na populárne Odznaky zdatnosti.

      Projekt Slovenského olympijského a športového výboru je určený pre základné školy (11. – 12 ročných) – pilotný ročník pre vybrané školy prostredníctvom Olympijských klubov SR, v ktorom sa testujú pohybové schopnosti, predpoklady žiakov ako komplexný obraz mladej populácie o ich pohybových schopnostiach spolu s porovnávaním so svojimi rovesníkmi u nás ako aj v zahraničí.

      Na základe výsledkov z testovania obdržia všetci žiaci jednotlivé stupne odznakov, diplomov, ktoré budú na školy zasielané na konci školského roku ako ich celkový obraz o ich pohybových schopnostiach – „športové vysvedčenie“ Jedná sa o postupovú súťaž s okresnými a krajskými finálovými kolami ako i celoštátnym finále. Najlepší naši žiaci  - 4 chlapci a 4 dievčatá – nás budú reprezentovať v postupových finálových kolách. Tak nám držte palce!

     • „Šikanovanie – nedajme sa!“ ZŠ

     • 6. ročník - beseda s policajtkou

      Aktivita sa uskutočnila vo forme besedy, počas ktorej bola žiakom vysvetlená charakteristika šikanovania a kyberšikanovania. Žiaci sa dozvedeli, ako sa prejavuje šikanovanie, proti komu je zamerané, kde dochádza k šikanovaniu a aké tresty im hrozia za trestné činy súvisiace so šikanovaním. Deťom boli uvedené rady, ako sa brániť proti šikanovaniu, na koho sa majú obrátiť a čo majú robiť, keď sa stanú obeťou šikanovania.

     • Oliho príbeh ZŠ

     • 3. ročník - beseda s policajtkou

      Preventívny projekt "Oliho príbeh" bol realizovaný vo forme krátkeho animovaného filmu, ktorý je rozdelený do štyroch príbehov, z ktorého každý upozorňuje na určité riziko, ktorému sú deti vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železníc. Po premietnutí filmu policajtka s deťmi v diskusii rozobrala jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozornila deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou.

     • Pasovačka prvákov

     • Dňa 25.11. sa uskutočnila na našej škole Pasovačka prvákov. Prváci však najskôr museli preukázať svoje zručnosti v rôznych súťažiach. Naši prváci sú veľmi šikovní a preto všetky úlohy hravo zvládli. Hneď potom ako zložili slávnostný sľub bol každý prvák oficiálne pasovaný našim kráľom. Na záver nás prváci zabavili pripraveným programom a celá akcia bola ukončená krátkou diskotékou. Tak nech sa vám darí milí prváci. 

     • Výber povolania, alebo ako sa správne rozhodnúť

     • Naši deviataci ako i tí z ôsmeho ročníka sa zúčastnili podujatia s názvom Burza povolaní.

      Cieľom bolo prehľadnou a hlavne osobnou formou poskytnúť  informácie o možnostiach, ktoré má absolvent základnej školy pri zodpovedaní otázky „Kam po základnej škole?“

      Pozitívum bola účasť škôl a významných zamestnávateľov nielen z nášho okresu, ale i zo širšieho  okolia.

     • Obvodné kolo vo vybíjanej ZŠ

     • Dňa 8.11.2019 sa niektorí naši žiaci 1.stupňa zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej, ktoré sa konalo v CVČ Prievidza. Tohto kola sa zúčastnili štyri družstvá rôznych škôl, pričom našim žiakom sa podarilo získať 2.miesto, za čo im GRATULUJEME!

      O tento úspech sa zaslúžili títo žiaci:

      Jakub Baran 3.A, Nikolas Pálesch 3.A, Soňa Revická 3.A, Miriam Maruniaková 3.B, Marco Barényi 4.A, Nella Engelhardtová 4.A, Daniel Oršula 4.A, Gregor Šujan 4.A, Tibor Gatial 4.B, Zuzana Majzlanová 4.B, Linda Nguyen 4.B, Dárius Petic 4.B

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • 036126764
    • zsnb@centrum.sk