• Mikuláš - ZŠ

     • V škole máme dobré deti a preto nás vôbec neprekvapilo, že aj k nám do školy zavítal Mikuláš. Doviedol si zo sebou aj svojich pomocníkov - dvoch anjelov a čerta. Deťom rozdali sladké cukríčky a navodili tú správnu Mikulášsku atmosféru. 

     • Mikuláš v Prievidzi - MŠ

     • V stredu 4. 12. 2019 sme sa s deťmi  vybrali do Prievidze.  V Dome kultúry sme si pozreli krásny príbeh, „Obyčajný zázrak“. Po skončení sa deťom rozžiarili očka lebo konečne prišiel ich očakávaný Mikuláš s anjelom. Všetkým deťom postupne rozdal Adventné kalendáre a deti mu za to zaspievali pesničku. Po skončení sme sa šťastlivo vrátili späť do MŠ.                                  

     • Výchova k finančnej zodpovednosti - ZŠ

     • Ako byť zodpovedný v oblasti osobných financií, ako správne narábať s financiami, ako rozoznávať riziká v riadení vlastných financií, ako si stanoviť finančné ciele, napĺňať ich, konať a správať sa zodpovedne s ohľadom na budúcnosť, to boli len niektoré témy, ktoré boli priblížené našim žiakom deviateho ročníka na praktickej prednáške, spojenej s cvičením v problematike finančnej gramotnosti. Naši hostia ktorí pôsobia ako profesionáli vo finančnej sfére nám pripravili aj podľa slov žiakov vskutku zaujímavý a poučný program. Ďakujeme teda a veríme, že sme aj takouto formou prispeli ku osvojeniu si kľúčových kompetencií pre zvýšenie úrovne finančnej gramotnosti našich žiakov, ktorá ich bude sprevádzať v reálnom živote.

     • Všetkovedko a Expert geniality show ZŠ

     • Dňa 28.11.2019 sa uskutočnila súťaž pre žiakov 1. stupňa Všetkovedko a pre žiakov 2. stupňa súťaž expert. Súťažiaci si preverili svoje vedomosti zo života.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
   • Návšteva knižnice MŠ
   • Hviezdoslavov Kubín