• Zachránili sme 8 árov pralesa na Sumatre

     • Ako je už nižšie spomenuté, tak na podporu Green Life Projektu sme poslali 440 eur. Na výkup 8 árov pralesa bolo použitých 290 eur a 150 eur na nákup fotopasce. Z fotopasce nám budú posielané fotografie zvierat, ktoré budeme zverejňovať na našom webovom sídle. Fotopasce okrem monitorovania zvierat slúžia aj na chytanie pytliakov.

     • Pomáhame aj v Prešove

     • Dňa 14.12. mala škola svoj stánok na obecnom podujatí Starostovská kapustnica. Rozhodli sme sa pomôcť aj ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorí následkom výbuchu prišli o svoje domovy. Podarilo sa nám získať krásnych 170 eur

     • Green life projekt

     • Na podporu tohto projektu nám zostalo 440 eur. Peniaze budú použité na výkup pralesa a zakúpenie fotopasce. Organizácia nám bude z nej zasielať fotografie a videá, ktoré budeme následne zverejňovať na našom webovom sídle. Sme radi, že sa týmto spôsobom môžeme podielať na záchrane našej planéty.

     • Jazmín, n. o.

     • Dňa 14.12. sme boli na nákupe darčekov pre obyvateľov krízového centra Jazmín v Handlovej a následne sme im ich odniesli. Detičky dostali hračky a teplé čiapky so šálmi a dospelích sme obdarovali kozmetikou. Potom sme sa s deťmi zahrali a večer sme s dobrým pocitom odchádzali domov.

     • A ako dopadli naše VIANOČNÉ TRHY?

     • Našlo sa množstvo ľudí, ktorí pomohli, kúpili si pekné výrobky a prispeli tak k vyzbieraniu úžasnej sumy 912,31 eur. Teší nás, že máte také obrovské srdce. ĎAKUJEME.

     • Vianočná tržnica - MŠ

     • V tomto týždni sme realizovali projekt Vianočná tržnica zameraný na rozvíjanie elementárnej finančnej gramotnosti. Deti počas predchádzajúcich dní zhotovovali vianočné ozdoby  a dekorácie za čo dostali eurá. Vyrobené výrobky si vo štvrtok  12.12.2019 kupovali za zarobené eurá a kúpené výrobky si odniesli domov.

     • Zdravé zúbky - MŠ

     • Dňa 27.11.2019 sme v dopoludňajších hodinách s deťmi pripravili pekné podujatie na tému Veselé zúbky. V tento deň sme sa  porozprávali o prevencií zubného kazu a ako sa starať o svoj chrup . Na záver si deti umyli zúbky.

     • Pytagoriáda - výsledky

     • Postup do okresného kola

      kategória P3 - súťažilo 11 žiakov

      1. miesto: Petra Šimová, 3.B

      2. miesto: Jakub Baran, 3.A

      kategória P4 - súťažilo 18 žiakov

      1. miesto: Tibor Gatial, 4.B

      2. miesto: Marco Barényi, 4.A

      kategória P5 - súťažilo 12 žiakov

      1. miesto: Nikola Ješíková, 5.A

      kategória P6 - súťažilo 8 žiakov

      1. miesto: Michal Rozenberg, 6.A

      kategória P7 - súťažilo 19 žiakov

      1. miesto: Kristína Svetláková, 7.B

      kategória P8 - súťažilo 10 žiakov

      1. miesto: Jozef Mokrý, 8.A

      2. miesto: Miroslava Majzlanová, 8.A

       

     • Pytagoriáda - ZŠ

     • 6. - 8. ročník

      Dňa 11.12. sa uskutočnílo školské kolo Pytagoriády, v ktorom súťažili naši starší žiaci. Veríme, že žiakom sa darilo a čoskoro sa dozvieme mená víťazov.

     • Šaliansky Maťko - ZŠ

     • Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať školu v okresnom kole.

      I. kategória 2.-3. ročník

      1. Kristína Pekárová 2.B

      2. Karolína Nagyová 3.A

      3. Petra Šimová 3.B a Matúš Plica 2.A

      II.kategória 4.- 5. ročník 1. Linda Nguyen 4.B

      2. Alžbeta Tamara Velická 5.A

      3. Zuzana Majzlanová 4.B

      III.kategória 6. - 7. ročník

      1. Lucia Pusztaiová 7.A

      2. Sabina Lehotská 7.B

      3. Natália Šimová 6.A

     • Pytagoriáda - ZŠ

     • 3. - 5. ročník

      Dňa 10.12. sa uskutočnílo školské kolo Pytagoriády. Veríme, že žiakom sa darilo a čoskoro sa dozvieme mená víťazov.

     • Mikuláš - ZŠ

     • V škole máme dobré deti, a preto nás vôbec neprekvapilo, že aj k nám do školy zavítal Mikuláš. Doviedol si so sebou aj svojich pomocníkov - dvoch anjelov a čerta. Deťom rozdali sladké cukríčky a navodili tú správnu mikulášsku atmosféru. 

     • Mikuláš v Prievidzi - MŠ

     • V stredu 4. 12. 2019 sme sa s deťmi  vybrali do Prievidze.  V Dome kultúry sme si pozreli krásny príbeh, „Obyčajný zázrak“. Po skončení sa deťom rozžiarili očka lebo konečne prišiel ich očakávaný Mikuláš s anjelom. Všetkým deťom postupne rozdal Adventné kalendáre a deti mu za to zaspievali pesničku. Po skončení sme sa šťastlivo vrátili späť do MŠ.                                  

     • Výchova k finančnej zodpovednosti - ZŠ

     • Ako byť zodpovedný v oblasti osobných financií, ako správne narábať s financiami, ako rozoznávať riziká v riadení vlastných financií, ako si stanoviť finančné ciele, napĺňať ich, konať a správať sa zodpovedne s ohľadom na budúcnosť, to boli len niektoré témy, ktoré boli priblížené našim žiakom deviateho ročníka na praktickej prednáške, spojenej s cvičením v problematike finančnej gramotnosti. Naši hostia ktorí pôsobia ako profesionáli vo finančnej sfére nám pripravili aj podľa slov žiakov vskutku zaujímavý a poučný program. Ďakujeme teda a veríme, že sme aj takouto formou prispeli ku osvojeniu si kľúčových kompetencií pre zvýšenie úrovne finančnej gramotnosti našich žiakov, ktorá ich bude sprevádzať v reálnom živote.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764