• Všetkovedko

     • 2. - 4. ročník

      Posledný januárový deň bol na našej škole iný. Žiaci dostávali nielen zaslúženú odmenu v podobe výpisov vysvedčení,ale čakalo ich aj vyhodnotenie súťaže Všetkovedko. Až 41 súťažiacich, žiakov 2. - 4. ročníka čakalo na odmeny a diplomy, ktoré im odovzdal riaditeľ školy. Titul Všetkovedko školy tento školský rok získala Petra Šimová z 3. B triedy. Atmosféru z posledného dňa 1. polroka si môžete pozrieť na fotografiách.

     • Matematická olympiáda

     • Okresné kolo

      Dňa 29.1.2020 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. Súťažili žiaci piateho a deviateho ročníka. Kategórie Z5 sme sa pre chorobu žiačky nezúčastnili, ale v kategórii Z9 sme boli úspešní. Súťažilo 29 deviatakov a 9 z nich bolo úspešných. Náš žiak Kristián Perina z 9.A sa umiestnil v tvrdej konkurencii na krásnom 6. mieste.

     • Basketbal

     • Obvodné kolo

      Zvýšená chorobnosť poznačila našu účasť v obvodnom kole súťaže v basketbale chlapcov.

      V oklieštenej zostave naši žiaci bojovali, predviedli zopár pekných zakončení, avšak to nestačilo. Konečné 2. miesto v našom školskom obvode znamená koniec nádejí v postup medzi najlepšie školy v tomto športe v okrese.

     • Šaliansky Maťko

     • Okresné kolo

      Dňa 22. 1. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali žiačky Kristína Pekárová z 2. B triedy, Linda Nguyen zo 4. B triedy a Lucia Pusztaiová zo 7. A triedy. Dievčatám sa v silnej konkurencii síce nepodarilo umiestniť na popredných miestach, ale sú veľkým prísľubom do budúcnosti.

     • Testovanie - 5. ročník

     • 20.11.2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie piatakov. V matematike dosiahli naši žiaci lepšie výsledky ako celoslovenský priemer o 6,3 %, v slovenskom jazyku boli výsledky na úrovni celoslovenského priemeru.

     • Testovanie pohybových predpokladov našich najmenších

     • 1. ročník

      Naši najmenší žiaci, prváci, sa v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na pôde našej školy podrobili testovaniu pohybových predpokladov.

      Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je  informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.

                     A keďže už máme aj výsledky – certifikáty – tieto sme im odovzdali ako sa patrí, v priestoroch našej telocvične. Veríme, že dosiahnuté výsledky budú popri informáciách o stave pohybových schopností aj motiváciou pre pravidelné športovanie nielen na hodinách TSV ale i v ich rodinách a vo  voľnom čase.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Okresné kolo

      Dňa 15.1.2020 sa v Centre voľného času v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval šikovný žiak VIII.A triedy Jozef Mokrý. V kategórii 1B sa v silnej konkurencii 23 talentovaných žiakov z okresu umiestnil na peknom 6. mieste. Jojovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach.

     • Komparo 9

     • testovanie žiakov 9. ročníka

      Matematika

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 68 %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 49,7 %

      Naši žiaci boli lepší o 18,3 %

      Slovenský jazyk a literatúra

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 70  %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 61,7 %

      Naši žiaci boli lepší o 8,3 %

     • Komparo 8

     • testovanie žiakov 8. ročníka

      Matematika

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 56,7 %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 53,8 %

      Naši žiaci boli lepší o 2,9 %

      Slovenský jazyk a literatúra

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 70,3  %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 64,2 %

      Naši žiaci boli lepší o 6,1 %

     • Opäť sme pomohli ľuďom v núdzi

     • Vo vianočnom výpredaji sa vyzbierali ešte nejaké peniažky, za ktoré pani riaditeľka nakúpila potraviny pre obyvateľov krízového centra Jazmín. Tešíme sa, že sme mohli opäť pomôcť.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764