• ALL STAR SCHOOL

     • V rámci našej snahy uspieť v súťaži ALLSTAR SCHOOL sme navštívili Obecný úrad v Nedožeroch-Brezanoch. Spolu s niekoľkými deťmi sme sa podelili o čerstvé informácie ako i zdôraznili význam a prínos športovania a dobrých podmienok s čelnými predstaviteľmi obce Nedožery-Brezany, s pánom starostom Ing. Jaroslavom Pekárom PhD., ako i s pánom Vladimírom Zaťkom, prednostom Obecného úradu . Obaja nám vyjadrili podporu a ocenili našu snahu, čoho dôkazom je i potvrdenie tohto nášho úsilia, ktoré bude zaslané organizátorovi súťaže. Tak teda, HLASUJEME, priatelia!

     • Hviezdoslavov Kubín - III. kategória

     • školské kolo

      Poézia:

      1. Mária Šúňová, 9.A
      2. Kristína Svetláková, 7.B, Emília Gabriela Mokrá, 7.B
      3. Neudelené

      Próza:

      1. Dávid Nikmon, 9.A
      2. Viktória Baranová, 8.A
      3. Kristína Čičmancová, 7.B
     • Hviezdoslavov Kubín - II. kategória

     • školské kolo

      Poézia

      1.  Tomáš Mokrý, 5.A
      2.  Vanessa Lacenová , 6.A
      3.  Nikola Trýzňová, 5.B

      Próza:

      1. Alžbeta Tamara Velická, 5.A
      2. Hana Andrášiová, 5.B
      3. Aneta Pipíšková, 5.B
     • Hviezdoslavov Kubín - I. kategória

     • školské kolo

      Dňa 19.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá je zameraná na prednes poézie i prózy. V I. kategórii (2. - 4. ročník) sa do súťaže zapojilo až 13 žiakov, z ktorých každý jeden znamenito predviedol svoju zručnosť prednesu. 

       

      Výsledky danej kategórie sú nasledovné:

      POÉZIA

      1. miesto - Hana Djokičová 2.B

      2. miesto - Martina Dvorská 2.A

      3. miesto - Kristína Pekárová 2.B

       

      PRÓZA

      1. miesto - Nikolas Pálesch 3.A

      2. miesto - Nella Engelhardtová 4.A

      3. miesto - Petra Šimová 3.B

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom 1.miest prajeme veľa šťastia pri reprezentovaní našej školy na okresnom kole súťaže. 

     • Staranie o vtáčiky v zime

     • Materská škola

      Pán Marek Měrka, člen ochrancov prírody, prišiel deťom do materskej školy porozprávať ako sa máme starať o vtáky v zime. Spoznali rôzne druhy vtákov, rozdiel medzi kŕmidlom a búdkou.  Aj keď bolo snehu v tomto roku málo, podarilo sa nám na dvore  postaviť malého snehuliaka.

     • Zimné tvorivé dielne

     • Materská škola

      23.1.2020 popoludní sme sa zišli spolu s rodičmi a deťmi na Zimných tvorivých dielňach.

      Vyrábali sme rôzne zimné dekorácie, s ktorými sme vyzdobili interiér Materskej školy.

     • Stále lyžujeme

     • Aj naši začiatočníci už krásne lyžujú a tak sa z nich veľmi tešíme. Pokročilí si zdokonalili techniku a užívajú si svah.

     • Karneval ŠKD

     • II. oddelenie

      Počas prebiehajúceho fašiangového obdobia sa naši prváci zabavili na karnevale v ŠKD. Okrem šťastných výhercov v tombole, si všetky deti odniesli spomienkovú medailu a sladkú odmenu.

     • Biologická olympiáda

     • okresné kolo

      Dňa 10.2.2020 sa v priestoroch Základnej školy Dobšinského v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórií C. Našu školu reprezentoval žiak 8.A triedy Natanael Šebest, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Úspešnému riešiteľovi gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu v súťaži.

     • Lyžiarsky výcvik zahájený

     • Dňa 10.2. začal prebiehať lyžiarsky výcvik. Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka si zalyžovali a veríme, že počasie dovolí, aby lyžovali do konca týždňa.

     • OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI ZŠ – prvé výsledky

     • Naša škola sa stala súčasťou zaujímavého športového projektu, ktorý nadväzuje na populárne Odznaky zdatnosti. Projekt Slovenského olympijského a športového výboru je určený pre základné školy (11. – 12 ročných).  No a naši žiaci 6. ročníka majú za sebou prvé hodnotiace výstupy.

      Celkovo sa testovania zúčastnilo 22 žiakov, 9 dievčat a 13 chlapcov. V kategórii dievčat máme 1 bronzový odznak zdatnosti, v kategórii chlapcov sa nám tak isto podarilo získať 1 bronzový stupeň – odznak zdatnosti. Keďže sa jedná o priebežné a prvé zhodnotenie, naši žiaci majú ešte stále čas na zlepšenie sa a dosiahnutie vyššej úrovne pohybových schopností. Zároveň tak majú spätnú väzbu- informácie o celkovom obraze ich pohybových schopností, porovnaní s ich rovesníkmi v  SR aj s odporúčaním v prípade podpriemernej, slabej až veľmi slabej úrovne. Tak isto sa touto cestou môžu rodičia dozvedieť, ako sú na tom ich ratolesti.

     • Geografická olympiáda

     • okresné kolo

      Dňa 6.2.2020 sa v priestoroch CVČ Prievidza uskutočnil 48. ročník okresného kola Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiaci Jozef Mokrý, Nela Liptáková, Adrián Kamenský. Všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi okresného kola Geografickej olympiády. Jozef Mokrý, žiak 8.A triedy sa v kategórii E umiestnil na 9. mieste, Adrián Kamenský, žiak 7.B triedy sa  v kategórii F umiestnil na 12. mieste a Nela Liptáková, žiačka 7.B triedy v tej istej kategórii na 18. mieste. Úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu v súťaži.

     • Technická olympiáda

     • Krajské kolo

      Dňa 5. 2.2020 sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády. 2. miesto pre našu školu a okres Prievidza v kategórii B  získal žiak VII.B triedy Adrián Kamenský. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764